EDIT TRANSLATION
Language: Ukrainian
Regions: All regions
English Ukrainian
Stopped
Зупинено 6
+
Paused
Притримано 19
+
Playing
Програвання 22
+
Buffering
1 27
Підкачування -12
+
Waiting
Очікування 28
+
End of stream
Закінчення потоку 5
Кінець потоку -9
+
Connecting
З'єднання 32
+
Error
Помилка 1
+
Reconnecting
Перез'єднання 3
+
Ready
Готове -19
+
Autoplay
Самопрогравання 11
+
Visit %s on the web
Перегляд %відс. веб-сторінки 8
+
New version out
Наявність нової версії: 3
+
Developed by
Розроблено -3
+
Translated by
Перекладено -15
+
Search for updates
Пошук оновлень -13
+
Checking for updates...
Перевірка наявності оновлення... 8
+
Updating channels list...
Оновлення списку каналів... -3
+
No updates available.
Немає доступних оновлень. 2
+
Channel list updated!
Список каналів оновлено! -16
+
Error! Try again later.
Помилка! Спробуйте знову пізніше. -23
+
Add new channel
Додати новий канал -12
+
All channels
Канали всі 2
+
Radio Channels
Канали радіо -7
+
TV channels
Канали ТБ -9
+
New update available!
Оновлення доступне! -9
+
Download now
Завантажити зараз -11
+
Continue to the channel list
Перейти до списку каналів -1
+
Settings
Налаштування 1
+
Skin
Вигляд 14
+
Regional channel lists
Список реґіональних каналів -42
+
Enable visualizer window for audio streams
Оздоблене вікно звукового потоку 1
+
Autoplay last channel on startup
Самопрогравання попереднього каналу 1
+
Use Windowless video rendering
Безвіконне подання відео 1
+
Channels
Канали 1
+
Play
Грає -27
+
Stop
Стоп 18
+
Fullscreen
Весь екран 15
+
Volume down
Тихіше 21
+
Volume up
Голосніше -3
+
bobar
Зупинено 6
+
oldies
Канали радіо -7
+
5
Канали ТБ -9
+
bobar
Зупинено 6
+
Paused
Притримано 19
+
Playing
Програвання 22
+
Buffering
1 27
Підкачування -12
+
Waiting
Очікування 28
+
End of stream
Закінчення потоку 5
Кінець потоку -9
+
Connecting
З'єднання 32
+
Error
Помилка 1
+
Reconnecting
Перез'єднання 3
+
Ready
Готове -19
+
Autoplay
Самопрогравання 11
+
Visit %s on the web
Перегляд %відс. веб-сторінки 8
+
New version out
Наявність нової версії: 3
+
Developed by
Розроблено -3
+
Translated by
Перекладено -15
+
Search for update
Пошук оновлень -13
+
Checking for updates...
Перевірка наявності оновлення... 8
+
Updating channels list...
Оновлення списку каналів... -3
+
No updates available
Немає доступних оновлень. 2
+
Channel list updated!
Список каналів оновлено! -16
+
Error! Try again later
Помилка! Спробуйте знову пізніше. -23
+
Add new channel
Додати новий канал -12
+
All channels
Канали всі 2
+
oldies
Канали радіо -7
+
5
Канали ТБ -9
+
New update available!
Оновлення доступне! -9
+
Download now
Завантажити зараз -11
+
Continue to the channel list
Перейти до списку каналів -1
+
Settings
Налаштування 1
+
Skin
Вигляд 14
+
Regional channel lists
Список реґіональних каналів -42
+
Enable visualizer window for audio streams
Оздоблене вікно звукового потоку 1
+
Autoplay last channel on startup
Самопрогравання попереднього каналу 1
+
Use Windowless video rendering
Безвіконне подання відео 1
+
Channels
Канали 1
+
Play
Грає -27
+
Stop
Стоп 18
+
Fullscreen
Весь екран 15
+
Volume down
Тихіше 21
+
Volume up
Голосніше -3
+
iheart radio
Канали всі 2
+
Your name: Your e-mail: