EDIT TRANSLATION
Language: Ukrainian
Regions: All regions
English Ukrainian
Stopped
Зупинено 1
+
Paused
Притримано 23
+
Playing
Програвання 21
+
Buffering
1 7
Підкачування -8
+
Waiting
Очікування 17
+
End of stream
Кінець потоку -11
Закінчення потоку -12
+
Connecting
З'єднання 20
+
Error
Помилка 5
+
Reconnecting
Перез'єднання -2
+
Ready
Готове -4
+
Autoplay
Самопрогравання 7
+
Visit %s on the web
Перегляд %відс. веб-сторінки 5
+
New version out
Наявність нової версії: -12
+
Developed by
Розроблено 0
+
Translated by
Перекладено -17
+
Search for updates
Пошук оновлень -5
+
Checking for updates...
Перевірка наявності оновлення... 7
+
Updating channels list...
Оновлення списку каналів... -3
+
No updates available.
Немає доступних оновлень. 0
+
Channel list updated!
Список каналів оновлено! -5
+
Error! Try again later.
Помилка! Спробуйте знову пізніше. -12
+
Add new channel
Додати новий канал -15
+
All channels
Канали всі -6
+
Radio Channels
Канали радіо -9
+
TV channels
Канали ТБ -9
+
New update available!
Оновлення доступне! -16
+
Download now
Завантажити зараз -14
+
Continue to the channel list
Перейти до списку каналів -15
+
Settings
Налаштування -8
+
Skin
Вигляд -2
+
Regional channel lists
Список реґіональних каналів -23
+
Enable visualizer window for audio streams
Оздоблене вікно звукового потоку -1
+
Autoplay last channel on startup
Самопрогравання попереднього каналу 7
+
Use Windowless video rendering
Безвіконне подання відео 4
+
Channels
Канали 0
+
Play
Грає -13
+
Stop
Стоп 14
+
Fullscreen
Весь екран 16
+
Volume down
Тихіше 13
+
Volume up
Голосніше -12
+
bobar
Зупинено 1
+
oldies
Канали радіо -9
+
5
Канали ТБ -9
+
bobar
Зупинено 1
+
Paused
Притримано 23
+
Playing
Програвання 21
+
Buffering
1 7
Підкачування -8
+
Waiting
Очікування 17
+
End of stream
Кінець потоку -11
Закінчення потоку -12
+
Connecting
З'єднання 20
+
Error
Помилка 5
+
Reconnecting
Перез'єднання -2
+
Ready
Готове -4
+
Autoplay
Самопрогравання 7
+
Visit %s on the web
Перегляд %відс. веб-сторінки 5
+
New version out
Наявність нової версії: -12
+
Developed by
Розроблено 0
+
Translated by
Перекладено -17
+
Search for update
Пошук оновлень -5
+
Checking for updates...
Перевірка наявності оновлення... 7
+
Updating channels list...
Оновлення списку каналів... -3
+
No updates available
Немає доступних оновлень. 0
+
Channel list updated!
Список каналів оновлено! -5
+
Error! Try again later
Помилка! Спробуйте знову пізніше. -12
+
Add new channel
Додати новий канал -15
+
All channels
Канали всі -6
+
oldies
Канали радіо -9
+
5
Канали ТБ -9
+
New update available!
Оновлення доступне! -16
+
Download now
Завантажити зараз -14
+
Continue to the channel list
Перейти до списку каналів -15
+
Settings
Налаштування -8
+
Skin
Вигляд -2
+
Regional channel lists
Список реґіональних каналів -23
+
Enable visualizer window for audio streams
Оздоблене вікно звукового потоку -1
+
Autoplay last channel on startup
Самопрогравання попереднього каналу 7
+
Use Windowless video rendering
Безвіконне подання відео 4
+
Channels
Канали 0
+
Play
Грає -13
+
Stop
Стоп 14
+
Fullscreen
Весь екран 16
+
Volume down
Тихіше 13
+
Volume up
Голосніше -12
+
iheart radio
Канали всі -6
+
Your name: Your e-mail: