EDIT TRANSLATION
Language: Ukrainian
Regions: All regions
English Ukrainian
Stopped
Зупинено 1
+
Paused
Притримано 21
+
Playing
Програвання 20
+
Buffering
1 12
Підкачування -8
+
Waiting
Очікування 22
+
End of stream
Закінчення потоку -7
Кінець потоку -10
+
Connecting
З'єднання 23
+
Error
Помилка 5
+
Reconnecting
Перез'єднання -1
+
Ready
Готове -9
+
Autoplay
Самопрогравання 9
+
Visit %s on the web
Перегляд %відс. веб-сторінки 7
+
New version out
Наявність нової версії: -8
+
Developed by
Розроблено 1
+
Translated by
Перекладено -16
+
Search for updates
Пошук оновлень -9
+
Checking for updates...
Перевірка наявності оновлення... 8
+
Updating channels list...
Оновлення списку каналів... -5
+
No updates available.
Немає доступних оновлень. 2
+
Channel list updated!
Список каналів оновлено! -9
+
Error! Try again later.
Помилка! Спробуйте знову пізніше. -13
+
Add new channel
Додати новий канал -12
+
All channels
Канали всі -4
+
Radio Channels
Канали радіо -8
+
TV channels
Канали ТБ -10
+
New update available!
Оновлення доступне! -14
+
Download now
Завантажити зараз -13
+
Continue to the channel list
Перейти до списку каналів -12
+
Settings
Налаштування -5
+
Skin
Вигляд 3
+
Regional channel lists
Список реґіональних каналів -25
+
Enable visualizer window for audio streams
Оздоблене вікно звукового потоку 0
+
Autoplay last channel on startup
Самопрогравання попереднього каналу 6
+
Use Windowless video rendering
Безвіконне подання відео 5
+
Channels
Канали 4
+
Play
Грає -16
+
Stop
Стоп 16
+
Fullscreen
Весь екран 14
+
Volume down
Тихіше 15
+
Volume up
Голосніше -12
+
bobar
Зупинено 1
+
oldies
Канали радіо -8
+
5
Канали ТБ -10
+
bobar
Зупинено 1
+
Paused
Притримано 21
+
Playing
Програвання 20
+
Buffering
1 12
Підкачування -8
+
Waiting
Очікування 22
+
End of stream
Закінчення потоку -7
Кінець потоку -10
+
Connecting
З'єднання 23
+
Error
Помилка 5
+
Reconnecting
Перез'єднання -1
+
Ready
Готове -9
+
Autoplay
Самопрогравання 9
+
Visit %s on the web
Перегляд %відс. веб-сторінки 7
+
New version out
Наявність нової версії: -8
+
Developed by
Розроблено 1
+
Translated by
Перекладено -16
+
Search for update
Пошук оновлень -9
+
Checking for updates...
Перевірка наявності оновлення... 8
+
Updating channels list...
Оновлення списку каналів... -5
+
No updates available
Немає доступних оновлень. 2
+
Channel list updated!
Список каналів оновлено! -9
+
Error! Try again later
Помилка! Спробуйте знову пізніше. -13
+
Add new channel
Додати новий канал -12
+
All channels
Канали всі -4
+
oldies
Канали радіо -8
+
5
Канали ТБ -10
+
New update available!
Оновлення доступне! -14
+
Download now
Завантажити зараз -13
+
Continue to the channel list
Перейти до списку каналів -12
+
Settings
Налаштування -5
+
Skin
Вигляд 3
+
Regional channel lists
Список реґіональних каналів -25
+
Enable visualizer window for audio streams
Оздоблене вікно звукового потоку 0
+
Autoplay last channel on startup
Самопрогравання попереднього каналу 6
+
Use Windowless video rendering
Безвіконне подання відео 5
+
Channels
Канали 4
+
Play
Грає -16
+
Stop
Стоп 16
+
Fullscreen
Весь екран 14
+
Volume down
Тихіше 15
+
Volume up
Голосніше -12
+
iheart radio
Канали всі -4
+
Your name: Your e-mail: