EDIT TRANSLATION
Language: Ukrainian
Regions: All regions
English Ukrainian
Stopped
Зупинено 8
+
Paused
Притримано 16
+
Playing
Програвання 21
+
Buffering
1 38
Підкачування -14
+
Waiting
Очікування 30
+
End of stream
Закінчення потоку 9
Кінець потоку -6
+
Connecting
З'єднання 35
+
Error
Помилка -1
+
Reconnecting
Перез'єднання 3
+
Ready
Готове -22
+
Autoplay
Самопрогравання 12
+
Visit %s on the web
Перегляд %відс. веб-сторінки 10
+
New version out
Наявність нової версії: 11
+
Developed by
Розроблено -10
+
Translated by
Перекладено -17
+
Search for updates
Пошук оновлень -14
+
Checking for updates...
Перевірка наявності оновлення... 5
+
Updating channels list...
Оновлення списку каналів... -6
+
No updates available.
Немає доступних оновлень. 6
+
Channel list updated!
Список каналів оновлено! -18
+
Error! Try again later.
Помилка! Спробуйте знову пізніше. -23
+
Add new channel
Додати новий канал -10
+
All channels
Канали всі 7
+
Radio Channels
Канали радіо -9
+
TV channels
Канали ТБ -7
+
New update available!
Оновлення доступне! -14
+
Download now
Завантажити зараз -11
+
Continue to the channel list
Перейти до списку каналів 5
+
Settings
Налаштування 0
+
Skin
Вигляд 19
+
Regional channel lists
Список реґіональних каналів -46
+
Enable visualizer window for audio streams
Оздоблене вікно звукового потоку 7
+
Autoplay last channel on startup
Самопрогравання попереднього каналу 4
+
Use Windowless video rendering
Безвіконне подання відео 3
+
Channels
Канали 1
+
Play
Грає -33
+
Stop
Стоп 20
+
Fullscreen
Весь екран 17
+
Volume down
Тихіше 26
+
Volume up
Голосніше 2
+
bobar
Зупинено 8
+
oldies
Канали радіо -9
+
5
Канали ТБ -7
+
bobar
Зупинено 8
+
Paused
Притримано 16
+
Playing
Програвання 21
+
Buffering
1 38
Підкачування -14
+
Waiting
Очікування 30
+
End of stream
Закінчення потоку 9
Кінець потоку -6
+
Connecting
З'єднання 35
+
Error
Помилка -1
+
Reconnecting
Перез'єднання 3
+
Ready
Готове -22
+
Autoplay
Самопрогравання 12
+
Visit %s on the web
Перегляд %відс. веб-сторінки 10
+
New version out
Наявність нової версії: 11
+
Developed by
Розроблено -10
+
Translated by
Перекладено -17
+
Search for update
Пошук оновлень -14
+
Checking for updates...
Перевірка наявності оновлення... 5
+
Updating channels list...
Оновлення списку каналів... -6
+
No updates available
Немає доступних оновлень. 6
+
Channel list updated!
Список каналів оновлено! -18
+
Error! Try again later
Помилка! Спробуйте знову пізніше. -23
+
Add new channel
Додати новий канал -10
+
All channels
Канали всі 7
+
oldies
Канали радіо -9
+
5
Канали ТБ -7
+
New update available!
Оновлення доступне! -14
+
Download now
Завантажити зараз -11
+
Continue to the channel list
Перейти до списку каналів 5
+
Settings
Налаштування 0
+
Skin
Вигляд 19
+
Regional channel lists
Список реґіональних каналів -46
+
Enable visualizer window for audio streams
Оздоблене вікно звукового потоку 7
+
Autoplay last channel on startup
Самопрогравання попереднього каналу 4
+
Use Windowless video rendering
Безвіконне подання відео 3
+
Channels
Канали 1
+
Play
Грає -33
+
Stop
Стоп 20
+
Fullscreen
Весь екран 17
+
Volume down
Тихіше 26
+
Volume up
Голосніше 2
+
iheart radio
Канали всі 7
+
Your name: Your e-mail: