EDIT TRANSLATION
Language: Ukrainian
Regions: All regions
English Ukrainian
Stopped
Зупинено 0
+
Paused
Притримано 22
+
Playing
Програвання 19
+
Buffering
1 9
Підкачування -9
+
Waiting
Очікування 19
+
End of stream
Закінчення потоку -10
Кінець потоку -11
+
Connecting
З'єднання 20
+
Error
Помилка 4
+
Reconnecting
Перез'єднання -2
+
Ready
Готове -8
+
Autoplay
Самопрогравання 7
+
Visit %s on the web
Перегляд %відс. веб-сторінки 6
+
New version out
Наявність нової версії: -11
+
Developed by
Розроблено 0
+
Translated by
Перекладено -18
+
Search for updates
Пошук оновлень -8
+
Checking for updates...
Перевірка наявності оновлення... 8
+
Updating channels list...
Оновлення списку каналів... -6
+
No updates available.
Немає доступних оновлень. 1
+
Channel list updated!
Список каналів оновлено! -9
+
Error! Try again later.
Помилка! Спробуйте знову пізніше. -13
+
Add new channel
Додати новий канал -12
+
All channels
Канали всі -5
+
Radio Channels
Канали радіо -8
+
TV channels
Канали ТБ -10
+
New update available!
Оновлення доступне! -14
+
Download now
Завантажити зараз -14
+
Continue to the channel list
Перейти до списку каналів -14
+
Settings
Налаштування -5
+
Skin
Вигляд 1
+
Regional channel lists
Список реґіональних каналів -24
+
Enable visualizer window for audio streams
Оздоблене вікно звукового потоку -1
+
Autoplay last channel on startup
Самопрогравання попереднього каналу 5
+
Use Windowless video rendering
Безвіконне подання відео 3
+
Channels
Канали 2
+
Play
Грає -15
+
Stop
Стоп 14
+
Fullscreen
Весь екран 12
+
Volume down
Тихіше 14
+
Volume up
Голосніше -13
+
bobar
Зупинено 0
+
oldies
Канали радіо -8
+
5
Канали ТБ -10
+
bobar
Зупинено 0
+
Paused
Притримано 22
+
Playing
Програвання 19
+
Buffering
1 9
Підкачування -9
+
Waiting
Очікування 19
+
End of stream
Закінчення потоку -10
Кінець потоку -11
+
Connecting
З'єднання 20
+
Error
Помилка 4
+
Reconnecting
Перез'єднання -2
+
Ready
Готове -8
+
Autoplay
Самопрогравання 7
+
Visit %s on the web
Перегляд %відс. веб-сторінки 6
+
New version out
Наявність нової версії: -11
+
Developed by
Розроблено 0
+
Translated by
Перекладено -18
+
Search for update
Пошук оновлень -8
+
Checking for updates...
Перевірка наявності оновлення... 8
+
Updating channels list...
Оновлення списку каналів... -6
+
No updates available
Немає доступних оновлень. 1
+
Channel list updated!
Список каналів оновлено! -9
+
Error! Try again later
Помилка! Спробуйте знову пізніше. -13
+
Add new channel
Додати новий канал -12
+
All channels
Канали всі -5
+
oldies
Канали радіо -8
+
5
Канали ТБ -10
+
New update available!
Оновлення доступне! -14
+
Download now
Завантажити зараз -14
+
Continue to the channel list
Перейти до списку каналів -14
+
Settings
Налаштування -5
+
Skin
Вигляд 1
+
Regional channel lists
Список реґіональних каналів -24
+
Enable visualizer window for audio streams
Оздоблене вікно звукового потоку -1
+
Autoplay last channel on startup
Самопрогравання попереднього каналу 5
+
Use Windowless video rendering
Безвіконне подання відео 3
+
Channels
Канали 2
+
Play
Грає -15
+
Stop
Стоп 14
+
Fullscreen
Весь екран 12
+
Volume down
Тихіше 14
+
Volume up
Голосніше -13
+
iheart radio
Канали всі -5
+
Your name: Your e-mail: