EDIT TRANSLATION
Language: Ukrainian
Regions: All regions
English Ukrainian
Stopped
Зупинено 4
+
Paused
Притримано 21
+
Playing
Програвання 23
+
Buffering
1 22
Підкачування -9
+
Waiting
Очікування 26
+
End of stream
Закінчення потоку 4
Кінець потоку -9
+
Connecting
З'єднання 28
+
Error
Помилка -1
+
Reconnecting
Перез'єднання 2
+
Ready
Готове -17
+
Autoplay
Самопрогравання 8
+
Visit %s on the web
Перегляд %відс. веб-сторінки 8
+
New version out
Наявність нової версії: 0
+
Developed by
Розроблено 0
+
Translated by
Перекладено -17
+
Search for updates
Пошук оновлень -11
+
Checking for updates...
Перевірка наявності оновлення... 8
+
Updating channels list...
Оновлення списку каналів... -5
+
No updates available.
Немає доступних оновлень. 4
+
Channel list updated!
Список каналів оновлено! -13
+
Error! Try again later.
Помилка! Спробуйте знову пізніше. -21
+
Add new channel
Додати новий канал -13
+
All channels
Канали всі -2
+
Radio Channels
Канали радіо -6
+
TV channels
Канали ТБ -9
+
New update available!
Оновлення доступне! -9
+
Download now
Завантажити зараз -10
+
Continue to the channel list
Перейти до списку каналів -3
+
Settings
Налаштування -1
+
Skin
Вигляд 11
+
Regional channel lists
Список реґіональних каналів -40
+
Enable visualizer window for audio streams
Оздоблене вікно звукового потоку 0
+
Autoplay last channel on startup
Самопрогравання попереднього каналу 1
+
Use Windowless video rendering
Безвіконне подання відео 0
+
Channels
Канали -1
+
Play
Грає -26
+
Stop
Стоп 18
+
Fullscreen
Весь екран 14
+
Volume down
Тихіше 18
+
Volume up
Голосніше -4
+
bobar
Зупинено 4
+
oldies
Канали радіо -6
+
5
Канали ТБ -9
+
bobar
Зупинено 4
+
Paused
Притримано 21
+
Playing
Програвання 23
+
Buffering
1 22
Підкачування -9
+
Waiting
Очікування 26
+
End of stream
Закінчення потоку 4
Кінець потоку -9
+
Connecting
З'єднання 28
+
Error
Помилка -1
+
Reconnecting
Перез'єднання 2
+
Ready
Готове -17
+
Autoplay
Самопрогравання 8
+
Visit %s on the web
Перегляд %відс. веб-сторінки 8
+
New version out
Наявність нової версії: 0
+
Developed by
Розроблено 0
+
Translated by
Перекладено -17
+
Search for update
Пошук оновлень -11
+
Checking for updates...
Перевірка наявності оновлення... 8
+
Updating channels list...
Оновлення списку каналів... -5
+
No updates available
Немає доступних оновлень. 4
+
Channel list updated!
Список каналів оновлено! -13
+
Error! Try again later
Помилка! Спробуйте знову пізніше. -21
+
Add new channel
Додати новий канал -13
+
All channels
Канали всі -2
+
oldies
Канали радіо -6
+
5
Канали ТБ -9
+
New update available!
Оновлення доступне! -9
+
Download now
Завантажити зараз -10
+
Continue to the channel list
Перейти до списку каналів -3
+
Settings
Налаштування -1
+
Skin
Вигляд 11
+
Regional channel lists
Список реґіональних каналів -40
+
Enable visualizer window for audio streams
Оздоблене вікно звукового потоку 0
+
Autoplay last channel on startup
Самопрогравання попереднього каналу 1
+
Use Windowless video rendering
Безвіконне подання відео 0
+
Channels
Канали -1
+
Play
Грає -26
+
Stop
Стоп 18
+
Fullscreen
Весь екран 14
+
Volume down
Тихіше 18
+
Volume up
Голосніше -4
+
iheart radio
Канали всі -2
+
Your name: Your e-mail: