EDIT TRANSLATION
Language: Ukrainian
Regions: All regions
English Ukrainian
Stopped
Зупинено 4
+
Paused
Притримано 23
+
Playing
Програвання 24
+
Buffering
1 19
Підкачування -9
+
Waiting
Очікування 23
+
End of stream
Закінчення потоку 2
Кінець потоку -10
+
Connecting
З'єднання 25
+
Error
Помилка 0
+
Reconnecting
Перез'єднання 3
+
Ready
Готове -16
+
Autoplay
Самопрогравання 7
+
Visit %s on the web
Перегляд %відс. веб-сторінки 9
+
New version out
Наявність нової версії: -1
+
Developed by
Розроблено 1
+
Translated by
Перекладено -16
+
Search for updates
Пошук оновлень -9
+
Checking for updates...
Перевірка наявності оновлення... 10
+
Updating channels list...
Оновлення списку каналів... -4
+
No updates available.
Немає доступних оновлень. 5
+
Channel list updated!
Список каналів оновлено! -11
+
Error! Try again later.
Помилка! Спробуйте знову пізніше. -20
+
Add new channel
Додати новий канал -12
+
All channels
Канали всі -4
+
Radio Channels
Канали радіо -6
+
TV channels
Канали ТБ -9
+
New update available!
Оновлення доступне! -8
+
Download now
Завантажити зараз -8
+
Continue to the channel list
Перейти до списку каналів -6
+
Settings
Налаштування 0
+
Skin
Вигляд 10
+
Regional channel lists
Список реґіональних каналів -38
+
Enable visualizer window for audio streams
Оздоблене вікно звукового потоку -1
+
Autoplay last channel on startup
Самопрогравання попереднього каналу 3
+
Use Windowless video rendering
Безвіконне подання відео 0
+
Channels
Канали -1
+
Play
Грає -24
+
Stop
Стоп 19
+
Fullscreen
Весь екран 13
+
Volume down
Тихіше 15
+
Volume up
Голосніше -5
+
bobar
Зупинено 4
+
oldies
Канали радіо -6
+
5
Канали ТБ -9
+
bobar
Зупинено 4
+
Paused
Притримано 23
+
Playing
Програвання 24
+
Buffering
1 19
Підкачування -9
+
Waiting
Очікування 23
+
End of stream
Закінчення потоку 2
Кінець потоку -10
+
Connecting
З'єднання 25
+
Error
Помилка 0
+
Reconnecting
Перез'єднання 3
+
Ready
Готове -16
+
Autoplay
Самопрогравання 7
+
Visit %s on the web
Перегляд %відс. веб-сторінки 9
+
New version out
Наявність нової версії: -1
+
Developed by
Розроблено 1
+
Translated by
Перекладено -16
+
Search for update
Пошук оновлень -9
+
Checking for updates...
Перевірка наявності оновлення... 10
+
Updating channels list...
Оновлення списку каналів... -4
+
No updates available
Немає доступних оновлень. 5
+
Channel list updated!
Список каналів оновлено! -11
+
Error! Try again later
Помилка! Спробуйте знову пізніше. -20
+
Add new channel
Додати новий канал -12
+
All channels
Канали всі -4
+
oldies
Канали радіо -6
+
5
Канали ТБ -9
+
New update available!
Оновлення доступне! -8
+
Download now
Завантажити зараз -8
+
Continue to the channel list
Перейти до списку каналів -6
+
Settings
Налаштування 0
+
Skin
Вигляд 10
+
Regional channel lists
Список реґіональних каналів -38
+
Enable visualizer window for audio streams
Оздоблене вікно звукового потоку -1
+
Autoplay last channel on startup
Самопрогравання попереднього каналу 3
+
Use Windowless video rendering
Безвіконне подання відео 0
+
Channels
Канали -1
+
Play
Грає -24
+
Stop
Стоп 19
+
Fullscreen
Весь екран 13
+
Volume down
Тихіше 15
+
Volume up
Голосніше -5
+
iheart radio
Канали всі -4
+
Your name: Your e-mail: