EDIT TRANSLATION
Language: Swedish
Regions: Sweden
English Swedish
Stopped
Stoppad 0
Stoppad -53
+
Paused
Pausad 2
Pausad -52
+
Playing
Spelar 27
rixfm 12
Spelar -41
+
Buffering
Buffrar 12
Buffrar -29
+
Waiting
Väntar 25
Väntar -61
+
End of stream
Slut på sändning 16
Slut på sändning -53
+
Connecting
Ansluter 26
Ansluter 0
+
Error
? 30
Fel 16
Fel -51
+
Reconnecting
Återansluter 11
Återansluter 9
+
Ready
Redo 13
Klar 5
Redo -10
+
Autoplay
Automatisk/Kontinuerlig Spelning 22
Autospelning 6
Autospelning 0
>>`ÅPP^ -5
+
Visit %s on the web
Besök oss på webben 18
Besök %s på webben 11
Besök %s på internet 6
Besök %s på webben 1
+
New version out
Ny version tillgänglig 4
Ny version tillgänglig 3
Ny version ute: -71
+
Developed by
Utvecklad av 11
Utvecklad av -6
Skapad av -51
+
Translated by
Översatt av 18
Översatt av -62
+
Search for updates
Sök efter uppdateringar 15
Sök efter uppdateringar -15
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 14
Letar 5
Söker efter uppdateringar... -9
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallistan... 12
Uppdaterar kanallistan... -1
Uppdaterar kanallista -2
+
No updates available.
Inga uppdateringar tillgängliga. 21
Inga uppdateringar tillgängliga. -13
+
Channel list updated!
Kanallistan uppdaterad! 13
Kanallistan uppdaterad! -1
Kanallista uppdaterad! -13
+
Error! Try again later.
Fel! Försök igen senare. 16
Fel! Försök igen senare. 15
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 1
Lägg till ny kanal -3
+
All channels
Alla kanaler 29
Alla kanaler -15
+
Radio Channels
Radio kanaler 11
Radio Kanaler 1
Radiokanaler 0
+
TV channels
TV-kanaler 30
TV kanaler 22
TV kanaler 7
TVkanaler 0
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 9
Ny uppdatering tillgänglig! 1
+
Download now
Ladda ner nu 18
Ladda ner nu 4
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 18
Fortsätt till kanallistan 8
Fortsätt till kanallista -5
+
Settings
Inställningar 18
Inställningar 1
+
Skin
Utseende 16
Skin 8
Skin 3
+
Regional channel lists
Regional kanallista 32
Regionella kanallistor 21
Regional kanallista 3
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar 22
Aktivera visualiseringsfönstret för ljudströmmar. 13
Aktivera visualiseringsfönstret vid ljuduppspelning 5
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar -23
+
Autoplay last channel on startup
Starta senast spelade kanal vid uppstart 13
Starta senast spelade kanal vid uppstart 5
Starta med senast spelad kanal -1
+
Use Windowless video rendering
Använd Fönsterlös videoåtergivning 13
Använd Fönsterlös videoåtergivning 12
Använd fönsterlös video rendering -4
Använd fönsterlös videoredigering. -6
+
Channels
Kanaler 31
Kanaler -11
+
Play
Spela 6
Spela -16
+
Stop
Stopp 16
Stopp 2
+
Fullscreen
Fullskärm 6
Fullskärm 4
+
Volume down
Minska volymen 37
Sänk volymen 11
Sänk volym 8
Sänk volymen 7
+
Volume up
Höj volymen 25
Höj volym 20
Öka volym 13
Höj volymen -19
+
bobar
Stoppad 0
Stoppad -53
+
oldies
Radio kanaler 11
Radio Kanaler 1
Radiokanaler 0
+
5
TV-kanaler 30
TV kanaler 22
TV kanaler 7
TVkanaler 0
+
bobar
Stoppad 0
Stoppad -53
+
Paused
Pausad 2
Pausad -52
+
Playing
Spelar 27
rixfm 12
Spelar -41
+
Buffering
Buffrar 12
Buffrar -29
+
Waiting
Väntar 25
Väntar -61
+
End of stream
Slut på sändning 16
Slut på sändning -53
+
Connecting
Ansluter 26
Ansluter 0
+
Error
? 30
Fel 16
Fel -51
+
Reconnecting
Återansluter 11
Återansluter 9
+
Ready
Redo 13
Klar 5
Redo -10
+
Autoplay
Automatisk/Kontinuerlig Spelning 22
Autospelning 6
Autospelning 0
>>`ÅPP^ -5
+
Visit %s on the web
Besök oss på webben 18
Besök %s på webben 11
Besök %s på internet 6
Besök %s på webben 1
+
New version out
Ny version tillgänglig 4
Ny version tillgänglig 3
Ny version ute: -71
+
Developed by
Utvecklad av 11
Utvecklad av -6
Skapad av -51
+
Translated by
Översatt av 18
Översatt av -62
+
Search for update
Sök efter uppdateringar 15
Sök efter uppdateringar -15
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 14
Letar 5
Söker efter uppdateringar... -9
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallistan... 12
Uppdaterar kanallistan... -1
Uppdaterar kanallista -2
+
No updates available
Inga uppdateringar tillgängliga. 21
Inga uppdateringar tillgängliga. -13
+
Channel list updated!
Kanallistan uppdaterad! 13
Kanallistan uppdaterad! -1
Kanallista uppdaterad! -13
+
Error! Try again later
Fel! Försök igen senare. 16
Fel! Försök igen senare. 15
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 1
Lägg till ny kanal -3
+
All channels
Alla kanaler 29
Alla kanaler -15
+
oldies
Radio kanaler 11
Radio Kanaler 1
Radiokanaler 0
+
5
TV-kanaler 30
TV kanaler 22
TV kanaler 7
TVkanaler 0
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 9
Ny uppdatering tillgänglig! 1
+
Download now
Ladda ner nu 18
Ladda ner nu 4
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 18
Fortsätt till kanallistan 8
Fortsätt till kanallista -5
+
Settings
Inställningar 18
Inställningar 1
+
Skin
Utseende 16
Skin 8
Skin 3
+
Regional channel lists
Regional kanallista 32
Regionella kanallistor 21
Regional kanallista 3
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar 22
Aktivera visualiseringsfönstret för ljudströmmar. 13
Aktivera visualiseringsfönstret vid ljuduppspelning 5
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar -23
+
Autoplay last channel on startup
Starta senast spelade kanal vid uppstart 13
Starta senast spelade kanal vid uppstart 5
Starta med senast spelad kanal -1
+
Use Windowless video rendering
Använd Fönsterlös videoåtergivning 13
Använd Fönsterlös videoåtergivning 12
Använd fönsterlös video rendering -4
Använd fönsterlös videoredigering. -6
+
Channels
Kanaler 31
Kanaler -11
+
Play
Spela 6
Spela -16
+
Stop
Stopp 16
Stopp 2
+
Fullscreen
Fullskärm 6
Fullskärm 4
+
Volume down
Minska volymen 37
Sänk volymen 11
Sänk volym 8
Sänk volymen 7
+
Volume up
Höj volymen 25
Höj volym 20
Öka volym 13
Höj volymen -19
+
iheart radio
Alla kanaler 29
Alla kanaler -15
+
Your name: Your e-mail: