EDIT TRANSLATION
Language: Swedish
Regions: Sweden
English Swedish
Stopped
Stoppad 1
Stoppad -52
+
Paused
Pausad 3
Pausad -54
+
Playing
Spelar 28
rixfm 14
Spelar -43
+
Buffering
Buffrar 13
Buffrar -28
+
Waiting
Väntar 21
Väntar -55
+
End of stream
Slut på sändning 16
Slut på sändning -56
+
Connecting
Ansluter 28
Ansluter 2
+
Error
? 28
Fel 18
Fel -48
+
Reconnecting
Återansluter 12
Återansluter 12
+
Ready
Redo 10
Klar 8
Redo -9
+
Autoplay
Automatisk/Kontinuerlig Spelning 20
Autospelning 7
Autospelning -3
>>`ÅPP^ -5
+
Visit %s on the web
Besök oss på webben 17
Besök %s på webben 14
Besök %s på internet 8
Besök %s på webben 1
+
New version out
Ny version tillgänglig 4
Ny version tillgänglig 3
Ny version ute: -74
+
Developed by
Utvecklad av 13
Utvecklad av -4
Skapad av -53
+
Translated by
Översatt av 14
Översatt av -59
+
Search for updates
Sök efter uppdateringar 10
Sök efter uppdateringar -13
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 14
Letar 6
Söker efter uppdateringar... -9
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallistan... 10
Uppdaterar kanallistan... 5
Uppdaterar kanallista 0
+
No updates available.
Inga uppdateringar tillgängliga. 19
Inga uppdateringar tillgängliga. -12
+
Channel list updated!
Kanallistan uppdaterad! 10
Kanallistan uppdaterad! 0
Kanallista uppdaterad! -12
+
Error! Try again later.
Fel! Försök igen senare. 17
Fel! Försök igen senare. 16
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 4
Lägg till ny kanal 3
+
All channels
Alla kanaler 32
Alla kanaler -14
+
Radio Channels
Radio kanaler 12
Radio Kanaler 6
Radiokanaler 2
+
TV channels
TV-kanaler 30
TV kanaler 25
TV kanaler 6
TVkanaler 1
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 5
Ny uppdatering tillgänglig! 5
+
Download now
Ladda ner nu 22
Ladda ner nu 4
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 24
Fortsätt till kanallistan 7
Fortsätt till kanallista -8
+
Settings
Inställningar 12
Inställningar 4
+
Skin
Utseende 18
Skin 7
Skin 2
+
Regional channel lists
Regional kanallista 37
Regionella kanallistor 22
Regional kanallista 5
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar 25
Aktivera visualiseringsfönstret för ljudströmmar. 15
Aktivera visualiseringsfönstret vid ljuduppspelning 7
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar -25
+
Autoplay last channel on startup
Starta senast spelade kanal vid uppstart 9
Starta senast spelade kanal vid uppstart 6
Starta med senast spelad kanal 0
+
Use Windowless video rendering
Använd Fönsterlös videoåtergivning 14
Använd Fönsterlös videoåtergivning 9
Använd fönsterlös video rendering 1
Använd fönsterlös videoredigering. -5
+
Channels
Kanaler 33
Kanaler -14
+
Play
Spela 4
Spela -16
+
Stop
Stopp 20
Stopp 5
+
Fullscreen
Fullskärm 6
Fullskärm 6
+
Volume down
Minska volymen 38
Sänk volymen 10
Sänk volymen 7
Sänk volym 3
+
Volume up
Höj volymen 23
Höj volym 20
Öka volym 19
Höj volymen -17
+
bobar
Stoppad 1
Stoppad -52
+
oldies
Radio kanaler 12
Radio Kanaler 6
Radiokanaler 2
+
5
TV-kanaler 30
TV kanaler 25
TV kanaler 6
TVkanaler 1
+
bobar
Stoppad 1
Stoppad -52
+
Paused
Pausad 3
Pausad -54
+
Playing
Spelar 28
rixfm 14
Spelar -43
+
Buffering
Buffrar 13
Buffrar -28
+
Waiting
Väntar 21
Väntar -55
+
End of stream
Slut på sändning 16
Slut på sändning -56
+
Connecting
Ansluter 28
Ansluter 2
+
Error
? 28
Fel 18
Fel -48
+
Reconnecting
Återansluter 12
Återansluter 12
+
Ready
Redo 10
Klar 8
Redo -9
+
Autoplay
Automatisk/Kontinuerlig Spelning 20
Autospelning 7
Autospelning -3
>>`ÅPP^ -5
+
Visit %s on the web
Besök oss på webben 17
Besök %s på webben 14
Besök %s på internet 8
Besök %s på webben 1
+
New version out
Ny version tillgänglig 4
Ny version tillgänglig 3
Ny version ute: -74
+
Developed by
Utvecklad av 13
Utvecklad av -4
Skapad av -53
+
Translated by
Översatt av 14
Översatt av -59
+
Search for update
Sök efter uppdateringar 10
Sök efter uppdateringar -13
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 14
Letar 6
Söker efter uppdateringar... -9
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallistan... 10
Uppdaterar kanallistan... 5
Uppdaterar kanallista 0
+
No updates available
Inga uppdateringar tillgängliga. 19
Inga uppdateringar tillgängliga. -12
+
Channel list updated!
Kanallistan uppdaterad! 10
Kanallistan uppdaterad! 0
Kanallista uppdaterad! -12
+
Error! Try again later
Fel! Försök igen senare. 17
Fel! Försök igen senare. 16
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 4
Lägg till ny kanal 3
+
All channels
Alla kanaler 32
Alla kanaler -14
+
oldies
Radio kanaler 12
Radio Kanaler 6
Radiokanaler 2
+
5
TV-kanaler 30
TV kanaler 25
TV kanaler 6
TVkanaler 1
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 5
Ny uppdatering tillgänglig! 5
+
Download now
Ladda ner nu 22
Ladda ner nu 4
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 24
Fortsätt till kanallistan 7
Fortsätt till kanallista -8
+
Settings
Inställningar 12
Inställningar 4
+
Skin
Utseende 18
Skin 7
Skin 2
+
Regional channel lists
Regional kanallista 37
Regionella kanallistor 22
Regional kanallista 5
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar 25
Aktivera visualiseringsfönstret för ljudströmmar. 15
Aktivera visualiseringsfönstret vid ljuduppspelning 7
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar -25
+
Autoplay last channel on startup
Starta senast spelade kanal vid uppstart 9
Starta senast spelade kanal vid uppstart 6
Starta med senast spelad kanal 0
+
Use Windowless video rendering
Använd Fönsterlös videoåtergivning 14
Använd Fönsterlös videoåtergivning 9
Använd fönsterlös video rendering 1
Använd fönsterlös videoredigering. -5
+
Channels
Kanaler 33
Kanaler -14
+
Play
Spela 4
Spela -16
+
Stop
Stopp 20
Stopp 5
+
Fullscreen
Fullskärm 6
Fullskärm 6
+
Volume down
Minska volymen 38
Sänk volymen 10
Sänk volymen 7
Sänk volym 3
+
Volume up
Höj volymen 23
Höj volym 20
Öka volym 19
Höj volymen -17
+
iheart radio
Alla kanaler 32
Alla kanaler -14
+
Your name: Your e-mail: