EDIT TRANSLATION
Language: Swedish
Regions: Sweden
English Swedish
Stopped
Stoppad 1
Stoppad -52
+
Paused
Pausad 2
Pausad -54
+
Playing
Spelar 28
rixfm 12
Spelar -46
+
Buffering
Buffrar 10
Buffrar -30
+
Waiting
Väntar 17
Väntar -53
+
End of stream
Slut på sändning 13
Slut på sändning -59
+
Connecting
Ansluter 25
Ansluter 0
+
Error
? 26
Fel 17
Fel -48
+
Reconnecting
Återansluter 11
Återansluter 10
+
Ready
Redo 6
Klar 6
Redo -10
+
Autoplay
Automatisk/Kontinuerlig Spelning 19
Autospelning 7
>>`ÅPP^ -6
Autospelning -8
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 14
Besök oss på webben 14
Besök %s på internet 6
Besök %s på webben 0
+
New version out
Ny version tillgänglig 3
Ny version tillgänglig 2
Ny version ute: -77
+
Developed by
Utvecklad av 12
Utvecklad av -5
Skapad av -53
+
Translated by
Översatt av 11
Översatt av -62
+
Search for updates
Sök efter uppdateringar 5
Sök efter uppdateringar -13
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 12
Letar 5
Söker efter uppdateringar... -11
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallistan... 7
Uppdaterar kanallistan... 5
Uppdaterar kanallista -3
+
No updates available.
Inga uppdateringar tillgängliga. 16
Inga uppdateringar tillgängliga. -14
+
Channel list updated!
Kanallistan uppdaterad! 6
Kanallistan uppdaterad! 1
Kanallista uppdaterad! -14
+
Error! Try again later.
Fel! Försök igen senare. 16
Fel! Försök igen senare. 15
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 4
Lägg till ny kanal 4
+
All channels
Alla kanaler 33
Alla kanaler -16
+
Radio Channels
Radio kanaler 9
Radio Kanaler 8
Radiokanaler 2
+
TV channels
TV-kanaler 29
TV kanaler 24
TV kanaler 6
TVkanaler -1
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 2
Ny uppdatering tillgänglig! 2
+
Download now
Ladda ner nu 22
Ladda ner nu 2
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 23
Fortsätt till kanallistan 8
Fortsätt till kanallista -11
+
Settings
Inställningar 9
Inställningar 5
+
Skin
Utseende 17
Skin 5
Skin -1
+
Regional channel lists
Regional kanallista 37
Regionella kanallistor 21
Regional kanallista 4
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar 27
Aktivera visualiseringsfönstret för ljudströmmar. 13
Aktivera visualiseringsfönstret vid ljuduppspelning 7
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar -28
+
Autoplay last channel on startup
Starta senast spelade kanal vid uppstart 7
Starta senast spelade kanal vid uppstart 5
Starta med senast spelad kanal 0
+
Use Windowless video rendering
Använd Fönsterlös videoåtergivning 13
Använd Fönsterlös videoåtergivning 6
Använd fönsterlös video rendering 4
Använd fönsterlös videoredigering. -7
+
Channels
Kanaler 32
Kanaler -17
+
Play
Spela 2
Spela -16
+
Stop
Stopp 21
Stopp 5
+
Fullscreen
Fullskärm 5
Fullskärm 5
+
Volume down
Minska volymen 39
Sänk volymen 10
Sänk volymen 8
Sänk volym 1
+
Volume up
Öka volym 20
Höj volymen 19
Höj volym 15
Höj volymen -18
+
bobar
Stoppad 1
Stoppad -52
+
oldies
Radio kanaler 9
Radio Kanaler 8
Radiokanaler 2
+
5
TV-kanaler 29
TV kanaler 24
TV kanaler 6
TVkanaler -1
+
bobar
Stoppad 1
Stoppad -52
+
Paused
Pausad 2
Pausad -54
+
Playing
Spelar 28
rixfm 12
Spelar -46
+
Buffering
Buffrar 10
Buffrar -30
+
Waiting
Väntar 17
Väntar -53
+
End of stream
Slut på sändning 13
Slut på sändning -59
+
Connecting
Ansluter 25
Ansluter 0
+
Error
? 26
Fel 17
Fel -48
+
Reconnecting
Återansluter 11
Återansluter 10
+
Ready
Redo 6
Klar 6
Redo -10
+
Autoplay
Automatisk/Kontinuerlig Spelning 19
Autospelning 7
>>`ÅPP^ -6
Autospelning -8
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 14
Besök oss på webben 14
Besök %s på internet 6
Besök %s på webben 0
+
New version out
Ny version tillgänglig 3
Ny version tillgänglig 2
Ny version ute: -77
+
Developed by
Utvecklad av 12
Utvecklad av -5
Skapad av -53
+
Translated by
Översatt av 11
Översatt av -62
+
Search for update
Sök efter uppdateringar 5
Sök efter uppdateringar -13
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 12
Letar 5
Söker efter uppdateringar... -11
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallistan... 7
Uppdaterar kanallistan... 5
Uppdaterar kanallista -3
+
No updates available
Inga uppdateringar tillgängliga. 16
Inga uppdateringar tillgängliga. -14
+
Channel list updated!
Kanallistan uppdaterad! 6
Kanallistan uppdaterad! 1
Kanallista uppdaterad! -14
+
Error! Try again later
Fel! Försök igen senare. 16
Fel! Försök igen senare. 15
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 4
Lägg till ny kanal 4
+
All channels
Alla kanaler 33
Alla kanaler -16
+
oldies
Radio kanaler 9
Radio Kanaler 8
Radiokanaler 2
+
5
TV-kanaler 29
TV kanaler 24
TV kanaler 6
TVkanaler -1
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 2
Ny uppdatering tillgänglig! 2
+
Download now
Ladda ner nu 22
Ladda ner nu 2
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 23
Fortsätt till kanallistan 8
Fortsätt till kanallista -11
+
Settings
Inställningar 9
Inställningar 5
+
Skin
Utseende 17
Skin 5
Skin -1
+
Regional channel lists
Regional kanallista 37
Regionella kanallistor 21
Regional kanallista 4
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar 27
Aktivera visualiseringsfönstret för ljudströmmar. 13
Aktivera visualiseringsfönstret vid ljuduppspelning 7
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar -28
+
Autoplay last channel on startup
Starta senast spelade kanal vid uppstart 7
Starta senast spelade kanal vid uppstart 5
Starta med senast spelad kanal 0
+
Use Windowless video rendering
Använd Fönsterlös videoåtergivning 13
Använd Fönsterlös videoåtergivning 6
Använd fönsterlös video rendering 4
Använd fönsterlös videoredigering. -7
+
Channels
Kanaler 32
Kanaler -17
+
Play
Spela 2
Spela -16
+
Stop
Stopp 21
Stopp 5
+
Fullscreen
Fullskärm 5
Fullskärm 5
+
Volume down
Minska volymen 39
Sänk volymen 10
Sänk volymen 8
Sänk volym 1
+
Volume up
Öka volym 20
Höj volymen 19
Höj volym 15
Höj volymen -18
+
iheart radio
Alla kanaler 33
Alla kanaler -16
+
Your name: Your e-mail: