EDIT TRANSLATION
Language: Swedish
Regions: Sweden
English Swedish
Stopped
Stoppad 9
Stoppad -47
+
Paused
Pausad 6
Pausad -49
+
Playing
Spelar 25
rixfm 16
Spelar -52
+
Buffering
Buffrar 11
Buffrar -24
+
Waiting
Väntar 13
Väntar -40
+
End of stream
Slut på sändning 10
Slut på sändning -69
+
Connecting
Ansluter 19
Ansluter 6
+
Error
? 26
Fel 22
Fel -47
+
Reconnecting
Återansluter 8
Återansluter 7
+
Ready
Klar 3
Redo -3
Redo -14
+
Autoplay
Automatisk/Kontinuerlig Spelning 23
Autospelning 15
>>`ÅPP^ -2
Autospelning -21
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 18
Besök oss på webben 11
Besök %s på internet 8
Besök %s på webben 1
+
New version out
Ny version tillgänglig 3
Ny version tillgänglig 1
Ny version ute: -89
+
Developed by
Utvecklad av 8
Utvecklad av -2
Skapad av -56
+
Translated by
Översatt av 6
Översatt av -54
+
Search for updates
Sök efter uppdateringar -6
Sök efter uppdateringar -8
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 15
Letar 7
Söker efter uppdateringar... -14
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallistan... 17
Uppdaterar kanallista -1
Uppdaterar kanallistan... -1
+
No updates available.
Inga uppdateringar tillgängliga. 9
Inga uppdateringar tillgängliga. -16
+
Channel list updated!
Kanallistan uppdaterad! 4
Kanallistan uppdaterad! 3
Kanallista uppdaterad! -11
+
Error! Try again later.
Fel! Försök igen senare. 21
Fel! Försök igen senare. 18
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 13
Lägg till ny kanal 10
+
All channels
Alla kanaler 38
Alla kanaler -20
+
Radio Channels
Radio Kanaler 23
Radio kanaler 6
Radiokanaler -3
+
TV channels
TV-kanaler 40
TV kanaler 25
TV kanaler 8
TVkanaler 3
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 2
Ny uppdatering tillgänglig! -2
+
Download now
Ladda ner nu 26
Ladda ner nu 3
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 35
Fortsätt till kanallistan 8
Fortsätt till kanallista -20
+
Settings
Inställningar 13
Inställningar 4
+
Skin
Utseende 8
Skin 6
Skin -8
+
Regional channel lists
Regional kanallista 40
Regionella kanallistor 20
Regional kanallista 5
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar 29
Aktivera visualiseringsfönstret för ljudströmmar. 12
Aktivera visualiseringsfönstret vid ljuduppspelning 11
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar -27
+
Autoplay last channel on startup
Starta senast spelade kanal vid uppstart 11
Starta med senast spelad kanal 6
Starta senast spelade kanal vid uppstart 1
+
Use Windowless video rendering
Använd Fönsterlös videoåtergivning 15
Använd fönsterlös video rendering 8
Använd Fönsterlös videoåtergivning -1
Använd fönsterlös videoredigering. -7
+
Channels
Kanaler 31
Kanaler -20
+
Play
Spela -4
Spela -17
+
Stop
Stopp 31
Stopp 11
+
Fullscreen
Fullskärm 5
Fullskärm 5
+
Volume down
Minska volymen 46
Sänk volymen 19
Sänk volymen 13
Sänk volym -7
+
Volume up
Öka volym 22
Höj volym 21
Höj volymen 8
Höj volymen -16
+
bobar
Stoppad 9
Stoppad -47
+
oldies
Radio Kanaler 23
Radio kanaler 6
Radiokanaler -3
+
5
TV-kanaler 40
TV kanaler 25
TV kanaler 8
TVkanaler 3
+
bobar
Stoppad 9
Stoppad -47
+
Paused
Pausad 6
Pausad -49
+
Playing
Spelar 25
rixfm 16
Spelar -52
+
Buffering
Buffrar 11
Buffrar -24
+
Waiting
Väntar 13
Väntar -40
+
End of stream
Slut på sändning 10
Slut på sändning -69
+
Connecting
Ansluter 19
Ansluter 6
+
Error
? 26
Fel 22
Fel -47
+
Reconnecting
Återansluter 8
Återansluter 7
+
Ready
Klar 3
Redo -3
Redo -14
+
Autoplay
Automatisk/Kontinuerlig Spelning 23
Autospelning 15
>>`ÅPP^ -2
Autospelning -21
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 18
Besök oss på webben 11
Besök %s på internet 8
Besök %s på webben 1
+
New version out
Ny version tillgänglig 3
Ny version tillgänglig 1
Ny version ute: -89
+
Developed by
Utvecklad av 8
Utvecklad av -2
Skapad av -56
+
Translated by
Översatt av 6
Översatt av -54
+
Search for update
Sök efter uppdateringar -6
Sök efter uppdateringar -8
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 15
Letar 7
Söker efter uppdateringar... -14
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallistan... 17
Uppdaterar kanallista -1
Uppdaterar kanallistan... -1
+
No updates available
Inga uppdateringar tillgängliga. 9
Inga uppdateringar tillgängliga. -16
+
Channel list updated!
Kanallistan uppdaterad! 4
Kanallistan uppdaterad! 3
Kanallista uppdaterad! -11
+
Error! Try again later
Fel! Försök igen senare. 21
Fel! Försök igen senare. 18
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 13
Lägg till ny kanal 10
+
All channels
Alla kanaler 38
Alla kanaler -20
+
oldies
Radio Kanaler 23
Radio kanaler 6
Radiokanaler -3
+
5
TV-kanaler 40
TV kanaler 25
TV kanaler 8
TVkanaler 3
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 2
Ny uppdatering tillgänglig! -2
+
Download now
Ladda ner nu 26
Ladda ner nu 3
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 35
Fortsätt till kanallistan 8
Fortsätt till kanallista -20
+
Settings
Inställningar 13
Inställningar 4
+
Skin
Utseende 8
Skin 6
Skin -8
+
Regional channel lists
Regional kanallista 40
Regionella kanallistor 20
Regional kanallista 5
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar 29
Aktivera visualiseringsfönstret för ljudströmmar. 12
Aktivera visualiseringsfönstret vid ljuduppspelning 11
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar -27
+
Autoplay last channel on startup
Starta senast spelade kanal vid uppstart 11
Starta med senast spelad kanal 6
Starta senast spelade kanal vid uppstart 1
+
Use Windowless video rendering
Använd Fönsterlös videoåtergivning 15
Använd fönsterlös video rendering 8
Använd Fönsterlös videoåtergivning -1
Använd fönsterlös videoredigering. -7
+
Channels
Kanaler 31
Kanaler -20
+
Play
Spela -4
Spela -17
+
Stop
Stopp 31
Stopp 11
+
Fullscreen
Fullskärm 5
Fullskärm 5
+
Volume down
Minska volymen 46
Sänk volymen 19
Sänk volymen 13
Sänk volym -7
+
Volume up
Öka volym 22
Höj volym 21
Höj volymen 8
Höj volymen -16
+
iheart radio
Alla kanaler 38
Alla kanaler -20
+
Your name: Your e-mail: