EDIT TRANSLATION
Language: Swedish
Regions: Sweden
English Swedish
Stopped
Stoppad 0
Stoppad -54
+
Paused
Pausad 1
Pausad -54
+
Playing
Spelar 28
rixfm 13
Spelar -42
+
Buffering
Buffrar 11
Buffrar -29
+
Waiting
Väntar 21
Väntar -58
+
End of stream
Slut på sändning 15
Slut på sändning -56
+
Connecting
Ansluter 27
Ansluter 0
+
Error
? 27
Fel 17
Fel -48
+
Reconnecting
Återansluter 11
Återansluter 10
+
Ready
Redo 10
Klar 7
Redo -10
+
Autoplay
Automatisk/Kontinuerlig Spelning 19
Autospelning 6
Autospelning -3
>>`ÅPP^ -6
+
Visit %s on the web
Besök oss på webben 15
Besök %s på webben 13
Besök %s på internet 7
Besök %s på webben 0
+
New version out
Ny version tillgänglig 3
Ny version tillgänglig 3
Ny version ute: -74
+
Developed by
Utvecklad av 11
Utvecklad av -5
Skapad av -53
+
Translated by
Översatt av 14
Översatt av -61
+
Search for updates
Sök efter uppdateringar 10
Sök efter uppdateringar -14
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 13
Letar 6
Söker efter uppdateringar... -9
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallistan... 11
Uppdaterar kanallistan... 3
Uppdaterar kanallista -1
+
No updates available.
Inga uppdateringar tillgängliga. 20
Inga uppdateringar tillgängliga. -12
+
Channel list updated!
Kanallistan uppdaterad! 10
Kanallistan uppdaterad! -1
Kanallista uppdaterad! -13
+
Error! Try again later.
Fel! Försök igen senare. 16
Fel! Försök igen senare. 16
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 2
Lägg till ny kanal 1
+
All channels
Alla kanaler 30
Alla kanaler -16
+
Radio Channels
Radio kanaler 11
Radio Kanaler 4
Radiokanaler 0
+
TV channels
TV-kanaler 29
TV kanaler 24
TV kanaler 5
TVkanaler 1
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 6
Ny uppdatering tillgänglig! 3
+
Download now
Ladda ner nu 20
Ladda ner nu 3
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 22
Fortsätt till kanallistan 6
Fortsätt till kanallista -8
+
Settings
Inställningar 13
Inställningar 2
+
Skin
Utseende 17
Skin 6
Skin 2
+
Regional channel lists
Regional kanallista 35
Regionella kanallistor 20
Regional kanallista 4
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar 23
Aktivera visualiseringsfönstret för ljudströmmar. 14
Aktivera visualiseringsfönstret vid ljuduppspelning 7
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar -24
+
Autoplay last channel on startup
Starta senast spelade kanal vid uppstart 9
Starta senast spelade kanal vid uppstart 5
Starta med senast spelad kanal -1
+
Use Windowless video rendering
Använd Fönsterlös videoåtergivning 12
Använd Fönsterlös videoåtergivning 9
Använd fönsterlös video rendering -1
Använd fönsterlös videoredigering. -6
+
Channels
Kanaler 32
Kanaler -14
+
Play
Spela 4
Spela -17
+
Stop
Stopp 18
Stopp 4
+
Fullscreen
Fullskärm 5
Fullskärm 5
+
Volume down
Minska volymen 37
Sänk volymen 9
Sänk volymen 6
Sänk volym 4
+
Volume up
Höj volymen 23
Höj volym 19
Öka volym 17
Höj volymen -18
+
bobar
Stoppad 0
Stoppad -54
+
oldies
Radio kanaler 11
Radio Kanaler 4
Radiokanaler 0
+
5
TV-kanaler 29
TV kanaler 24
TV kanaler 5
TVkanaler 1
+
bobar
Stoppad 0
Stoppad -54
+
Paused
Pausad 1
Pausad -54
+
Playing
Spelar 28
rixfm 13
Spelar -42
+
Buffering
Buffrar 11
Buffrar -29
+
Waiting
Väntar 21
Väntar -58
+
End of stream
Slut på sändning 15
Slut på sändning -56
+
Connecting
Ansluter 27
Ansluter 0
+
Error
? 27
Fel 17
Fel -48
+
Reconnecting
Återansluter 11
Återansluter 10
+
Ready
Redo 10
Klar 7
Redo -10
+
Autoplay
Automatisk/Kontinuerlig Spelning 19
Autospelning 6
Autospelning -3
>>`ÅPP^ -6
+
Visit %s on the web
Besök oss på webben 15
Besök %s på webben 13
Besök %s på internet 7
Besök %s på webben 0
+
New version out
Ny version tillgänglig 3
Ny version tillgänglig 3
Ny version ute: -74
+
Developed by
Utvecklad av 11
Utvecklad av -5
Skapad av -53
+
Translated by
Översatt av 14
Översatt av -61
+
Search for update
Sök efter uppdateringar 10
Sök efter uppdateringar -14
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 13
Letar 6
Söker efter uppdateringar... -9
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallistan... 11
Uppdaterar kanallistan... 3
Uppdaterar kanallista -1
+
No updates available
Inga uppdateringar tillgängliga. 20
Inga uppdateringar tillgängliga. -12
+
Channel list updated!
Kanallistan uppdaterad! 10
Kanallistan uppdaterad! -1
Kanallista uppdaterad! -13
+
Error! Try again later
Fel! Försök igen senare. 16
Fel! Försök igen senare. 16
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 2
Lägg till ny kanal 1
+
All channels
Alla kanaler 30
Alla kanaler -16
+
oldies
Radio kanaler 11
Radio Kanaler 4
Radiokanaler 0
+
5
TV-kanaler 29
TV kanaler 24
TV kanaler 5
TVkanaler 1
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 6
Ny uppdatering tillgänglig! 3
+
Download now
Ladda ner nu 20
Ladda ner nu 3
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 22
Fortsätt till kanallistan 6
Fortsätt till kanallista -8
+
Settings
Inställningar 13
Inställningar 2
+
Skin
Utseende 17
Skin 6
Skin 2
+
Regional channel lists
Regional kanallista 35
Regionella kanallistor 20
Regional kanallista 4
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar 23
Aktivera visualiseringsfönstret för ljudströmmar. 14
Aktivera visualiseringsfönstret vid ljuduppspelning 7
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar -24
+
Autoplay last channel on startup
Starta senast spelade kanal vid uppstart 9
Starta senast spelade kanal vid uppstart 5
Starta med senast spelad kanal -1
+
Use Windowless video rendering
Använd Fönsterlös videoåtergivning 12
Använd Fönsterlös videoåtergivning 9
Använd fönsterlös video rendering -1
Använd fönsterlös videoredigering. -6
+
Channels
Kanaler 32
Kanaler -14
+
Play
Spela 4
Spela -17
+
Stop
Stopp 18
Stopp 4
+
Fullscreen
Fullskärm 5
Fullskärm 5
+
Volume down
Minska volymen 37
Sänk volymen 9
Sänk volymen 6
Sänk volym 4
+
Volume up
Höj volymen 23
Höj volym 19
Öka volym 17
Höj volymen -18
+
iheart radio
Alla kanaler 30
Alla kanaler -16
+
Your name: Your e-mail: