EDIT TRANSLATION
Language: Swedish
Regions: Sweden
English Swedish
Stopped
Stoppad 5
Stoppad -49
+
Paused
Pausad 5
Pausad -51
+
Playing
Spelar 28
rixfm 14
Spelar -47
+
Buffering
Buffrar 12
Buffrar -29
+
Waiting
Väntar 17
Väntar -51
+
End of stream
Slut på sändning 14
Slut på sändning -61
+
Connecting
Ansluter 25
Ansluter 4
+
Error
? 26
Fel 20
Fel -46
+
Reconnecting
Återansluter 10
Återansluter 9
+
Ready
Redo 5
Klar 5
Redo -10
+
Autoplay
Automatisk/Kontinuerlig Spelning 22
Autospelning 11
>>`ÅPP^ -7
Autospelning -12
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 16
Besök oss på webben 13
Besök %s på internet 8
Besök %s på webben 1
+
New version out
Ny version tillgänglig 3
Ny version tillgänglig 3
Ny version ute: -79
+
Developed by
Utvecklad av 12
Utvecklad av -6
Skapad av -54
+
Translated by
Översatt av 12
Översatt av -58
+
Search for updates
Sök efter uppdateringar 4
Sök efter uppdateringar -11
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 13
Letar 6
Söker efter uppdateringar... -11
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallistan... 10
Uppdaterar kanallistan... 6
Uppdaterar kanallista -2
+
No updates available.
Inga uppdateringar tillgängliga. 16
Inga uppdateringar tillgängliga. -13
+
Channel list updated!
Kanallistan uppdaterad! 5
Kanallistan uppdaterad! 3
Kanallista uppdaterad! -13
+
Error! Try again later.
Fel! Försök igen senare. 19
Fel! Försök igen senare. 18
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 9
Lägg till ny kanal 7
+
All channels
Alla kanaler 35
Alla kanaler -15
+
Radio Channels
Radio Kanaler 14
Radio kanaler 10
Radiokanaler -1
+
TV channels
TV-kanaler 35
TV kanaler 25
TV kanaler 6
TVkanaler 0
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 4
Ny uppdatering tillgänglig! 2
+
Download now
Ladda ner nu 23
Ladda ner nu 4
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 26
Fortsätt till kanallistan 10
Fortsätt till kanallista -12
+
Settings
Inställningar 9
Inställningar 8
+
Skin
Utseende 15
Skin 8
Skin -2
+
Regional channel lists
Regional kanallista 38
Regionella kanallistor 21
Regional kanallista 6
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar 28
Aktivera visualiseringsfönstret för ljudströmmar. 13
Aktivera visualiseringsfönstret vid ljuduppspelning 8
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar -26
+
Autoplay last channel on startup
Starta senast spelade kanal vid uppstart 10
Starta senast spelade kanal vid uppstart 7
Starta med senast spelad kanal 6
+
Use Windowless video rendering
Använd Fönsterlös videoåtergivning 13
Använd Fönsterlös videoåtergivning 5
Använd fönsterlös video rendering 4
Använd fönsterlös videoredigering. -6
+
Channels
Kanaler 32
Kanaler -15
+
Play
Spela 2
Spela -16
+
Stop
Stopp 25
Stopp 8
+
Fullscreen
Fullskärm 5
Fullskärm 5
+
Volume down
Minska volymen 44
Sänk volymen 15
Sänk volymen 10
Sänk volym -1
+
Volume up
Öka volym 21
Höj volym 17
Höj volymen 17
Höj volymen -17
+
bobar
Stoppad 5
Stoppad -49
+
oldies
Radio Kanaler 14
Radio kanaler 10
Radiokanaler -1
+
5
TV-kanaler 35
TV kanaler 25
TV kanaler 6
TVkanaler 0
+
bobar
Stoppad 5
Stoppad -49
+
Paused
Pausad 5
Pausad -51
+
Playing
Spelar 28
rixfm 14
Spelar -47
+
Buffering
Buffrar 12
Buffrar -29
+
Waiting
Väntar 17
Väntar -51
+
End of stream
Slut på sändning 14
Slut på sändning -61
+
Connecting
Ansluter 25
Ansluter 4
+
Error
? 26
Fel 20
Fel -46
+
Reconnecting
Återansluter 10
Återansluter 9
+
Ready
Redo 5
Klar 5
Redo -10
+
Autoplay
Automatisk/Kontinuerlig Spelning 22
Autospelning 11
>>`ÅPP^ -7
Autospelning -12
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 16
Besök oss på webben 13
Besök %s på internet 8
Besök %s på webben 1
+
New version out
Ny version tillgänglig 3
Ny version tillgänglig 3
Ny version ute: -79
+
Developed by
Utvecklad av 12
Utvecklad av -6
Skapad av -54
+
Translated by
Översatt av 12
Översatt av -58
+
Search for update
Sök efter uppdateringar 4
Sök efter uppdateringar -11
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 13
Letar 6
Söker efter uppdateringar... -11
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallistan... 10
Uppdaterar kanallistan... 6
Uppdaterar kanallista -2
+
No updates available
Inga uppdateringar tillgängliga. 16
Inga uppdateringar tillgängliga. -13
+
Channel list updated!
Kanallistan uppdaterad! 5
Kanallistan uppdaterad! 3
Kanallista uppdaterad! -13
+
Error! Try again later
Fel! Försök igen senare. 19
Fel! Försök igen senare. 18
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 9
Lägg till ny kanal 7
+
All channels
Alla kanaler 35
Alla kanaler -15
+
oldies
Radio Kanaler 14
Radio kanaler 10
Radiokanaler -1
+
5
TV-kanaler 35
TV kanaler 25
TV kanaler 6
TVkanaler 0
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 4
Ny uppdatering tillgänglig! 2
+
Download now
Ladda ner nu 23
Ladda ner nu 4
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 26
Fortsätt till kanallistan 10
Fortsätt till kanallista -12
+
Settings
Inställningar 9
Inställningar 8
+
Skin
Utseende 15
Skin 8
Skin -2
+
Regional channel lists
Regional kanallista 38
Regionella kanallistor 21
Regional kanallista 6
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar 28
Aktivera visualiseringsfönstret för ljudströmmar. 13
Aktivera visualiseringsfönstret vid ljuduppspelning 8
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar -26
+
Autoplay last channel on startup
Starta senast spelade kanal vid uppstart 10
Starta senast spelade kanal vid uppstart 7
Starta med senast spelad kanal 6
+
Use Windowless video rendering
Använd Fönsterlös videoåtergivning 13
Använd Fönsterlös videoåtergivning 5
Använd fönsterlös video rendering 4
Använd fönsterlös videoredigering. -6
+
Channels
Kanaler 32
Kanaler -15
+
Play
Spela 2
Spela -16
+
Stop
Stopp 25
Stopp 8
+
Fullscreen
Fullskärm 5
Fullskärm 5
+
Volume down
Minska volymen 44
Sänk volymen 15
Sänk volymen 10
Sänk volym -1
+
Volume up
Öka volym 21
Höj volym 17
Höj volymen 17
Höj volymen -17
+
iheart radio
Alla kanaler 35
Alla kanaler -15
+
Your name: Your e-mail: