EDIT TRANSLATION
Language: Swedish
Regions: Sweden
English Swedish
Stopped
Stoppad 9
Stoppad -50
+
Paused
Pausad 10
Pausad -48
+
Playing
Spelar 26
rixfm 14
Spelar -47
+
Buffering
Buffrar 11
Buffrar -25
+
Waiting
Väntar 17
Väntar -45
+
End of stream
Slut på sändning 9
Slut på sändning -65
+
Connecting
Ansluter 23
Ansluter 7
+
Error
? 25
Fel 23
Fel -47
+
Reconnecting
Återansluter 9
Återansluter 9
+
Ready
Klar 6
Redo 0
Redo -14
+
Autoplay
Automatisk/Kontinuerlig Spelning 25
Autospelning 14
>>`ÅPP^ -6
Autospelning -17
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 18
Besök oss på webben 14
Besök %s på internet 8
Besök %s på webben 1
+
New version out
Ny version tillgänglig 2
Ny version tillgänglig -1
Ny version ute: -85
+
Developed by
Utvecklad av 12
Utvecklad av -6
Skapad av -57
+
Translated by
Översatt av 9
Översatt av -54
+
Search for updates
Sök efter uppdateringar 0
Sök efter uppdateringar -7
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 14
Letar 7
Söker efter uppdateringar... -9
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallistan... 13
Uppdaterar kanallistan... 4
Uppdaterar kanallista -1
+
No updates available.
Inga uppdateringar tillgängliga. 15
Inga uppdateringar tillgängliga. -16
+
Channel list updated!
Kanallistan uppdaterad! 3
Kanallistan uppdaterad! 2
Kanallista uppdaterad! -13
+
Error! Try again later.
Fel! Försök igen senare. 22
Fel! Försök igen senare. 18
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 11
Lägg till ny kanal 10
+
All channels
Alla kanaler 34
Alla kanaler -19
+
Radio Channels
Radio Kanaler 19
Radio kanaler 8
Radiokanaler -5
+
TV channels
TV-kanaler 39
TV kanaler 26
TV kanaler 11
TVkanaler 2
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 1
Ny uppdatering tillgänglig! 1
+
Download now
Ladda ner nu 22
Ladda ner nu 2
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 30
Fortsätt till kanallistan 11
Fortsätt till kanallista -18
+
Settings
Inställningar 11
Inställningar 9
+
Skin
Utseende 11
Skin 7
Skin -1
+
Regional channel lists
Regional kanallista 36
Regionella kanallistor 20
Regional kanallista 7
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar 25
Aktivera visualiseringsfönstret för ljudströmmar. 14
Aktivera visualiseringsfönstret vid ljuduppspelning 8
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar -24
+
Autoplay last channel on startup
Starta senast spelade kanal vid uppstart 13
Starta med senast spelad kanal 9
Starta senast spelade kanal vid uppstart 5
+
Use Windowless video rendering
Använd Fönsterlös videoåtergivning 13
Använd fönsterlös video rendering 5
Använd Fönsterlös videoåtergivning 4
Använd fönsterlös videoredigering. -5
+
Channels
Kanaler 29
Kanaler -16
+
Play
Spela 3
Spela -15
+
Stop
Stopp 25
Stopp 10
+
Fullscreen
Fullskärm 7
Fullskärm 6
+
Volume down
Minska volymen 46
Sänk volymen 17
Sänk volymen 13
Sänk volym -2
+
Volume up
Höj volym 19
Öka volym 18
Höj volymen 11
Höj volymen -16
+
bobar
Stoppad 9
Stoppad -50
+
oldies
Radio Kanaler 19
Radio kanaler 8
Radiokanaler -5
+
5
TV-kanaler 39
TV kanaler 26
TV kanaler 11
TVkanaler 2
+
bobar
Stoppad 9
Stoppad -50
+
Paused
Pausad 10
Pausad -48
+
Playing
Spelar 26
rixfm 14
Spelar -47
+
Buffering
Buffrar 11
Buffrar -25
+
Waiting
Väntar 17
Väntar -45
+
End of stream
Slut på sändning 9
Slut på sändning -65
+
Connecting
Ansluter 23
Ansluter 7
+
Error
? 25
Fel 23
Fel -47
+
Reconnecting
Återansluter 9
Återansluter 9
+
Ready
Klar 6
Redo 0
Redo -14
+
Autoplay
Automatisk/Kontinuerlig Spelning 25
Autospelning 14
>>`ÅPP^ -6
Autospelning -17
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 18
Besök oss på webben 14
Besök %s på internet 8
Besök %s på webben 1
+
New version out
Ny version tillgänglig 2
Ny version tillgänglig -1
Ny version ute: -85
+
Developed by
Utvecklad av 12
Utvecklad av -6
Skapad av -57
+
Translated by
Översatt av 9
Översatt av -54
+
Search for update
Sök efter uppdateringar 0
Sök efter uppdateringar -7
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 14
Letar 7
Söker efter uppdateringar... -9
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallistan... 13
Uppdaterar kanallistan... 4
Uppdaterar kanallista -1
+
No updates available
Inga uppdateringar tillgängliga. 15
Inga uppdateringar tillgängliga. -16
+
Channel list updated!
Kanallistan uppdaterad! 3
Kanallistan uppdaterad! 2
Kanallista uppdaterad! -13
+
Error! Try again later
Fel! Försök igen senare. 22
Fel! Försök igen senare. 18
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 11
Lägg till ny kanal 10
+
All channels
Alla kanaler 34
Alla kanaler -19
+
oldies
Radio Kanaler 19
Radio kanaler 8
Radiokanaler -5
+
5
TV-kanaler 39
TV kanaler 26
TV kanaler 11
TVkanaler 2
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 1
Ny uppdatering tillgänglig! 1
+
Download now
Ladda ner nu 22
Ladda ner nu 2
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 30
Fortsätt till kanallistan 11
Fortsätt till kanallista -18
+
Settings
Inställningar 11
Inställningar 9
+
Skin
Utseende 11
Skin 7
Skin -1
+
Regional channel lists
Regional kanallista 36
Regionella kanallistor 20
Regional kanallista 7
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar 25
Aktivera visualiseringsfönstret för ljudströmmar. 14
Aktivera visualiseringsfönstret vid ljuduppspelning 8
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar -24
+
Autoplay last channel on startup
Starta senast spelade kanal vid uppstart 13
Starta med senast spelad kanal 9
Starta senast spelade kanal vid uppstart 5
+
Use Windowless video rendering
Använd Fönsterlös videoåtergivning 13
Använd fönsterlös video rendering 5
Använd Fönsterlös videoåtergivning 4
Använd fönsterlös videoredigering. -5
+
Channels
Kanaler 29
Kanaler -16
+
Play
Spela 3
Spela -15
+
Stop
Stopp 25
Stopp 10
+
Fullscreen
Fullskärm 7
Fullskärm 6
+
Volume down
Minska volymen 46
Sänk volymen 17
Sänk volymen 13
Sänk volym -2
+
Volume up
Höj volym 19
Öka volym 18
Höj volymen 11
Höj volymen -16
+
iheart radio
Alla kanaler 34
Alla kanaler -19
+
Your name: Your e-mail: