EDIT TRANSLATION
Language: Swedish
Regions: Sweden
English Swedish
Stopped
Stoppad 10
Stoppad -40
+
Paused
Pausad 2
Pausad -48
+
Playing
Spelar 26
rixfm 20
Spelar -57
+
Buffering
Buffrar 10
Buffrar -21
+
Waiting
Väntar 12
Väntar -37
+
End of stream
Slut på sändning 10
Slut på sändning -72
+
Connecting
Ansluter 13
Ansluter 6
+
Error
? 28
Fel 21
Fel -44
+
Reconnecting
Återansluter 8
Återansluter 4
+
Ready
Klar 2
Redo -4
Redo -15
+
Autoplay
Automatisk/Kontinuerlig Spelning 24
Autospelning 21
>>`ÅPP^ 0
Autospelning -27
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 20
Besök oss på webben 10
Besök %s på internet 7
Besök %s på webben -1
+
New version out
Ny version tillgänglig 3
Ny version tillgänglig 0
Ny version ute: -89
+
Developed by
Utvecklad av 12
Utvecklad av -2
Skapad av -57
+
Translated by
Översatt av 6
Översatt av -56
+
Search for updates
Sök efter uppdateringar -5
Sök efter uppdateringar -9
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 16
Letar 5
Söker efter uppdateringar... -18
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallistan... 19
Uppdaterar kanallista -2
Uppdaterar kanallistan... -3
+
No updates available.
Inga uppdateringar tillgängliga. 5
Inga uppdateringar tillgängliga. -15
+
Channel list updated!
Kanallistan uppdaterad! 8
Kanallistan uppdaterad! 6
Kanallista uppdaterad! -8
+
Error! Try again later.
Fel! Försök igen senare. 26
Fel! Försök igen senare. 17
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 20
Lägg till ny kanal 10
+
All channels
Alla kanaler 40
Alla kanaler -20
+
Radio Channels
Radio Kanaler 26
Radio kanaler 7
Radiokanaler -2
+
TV channels
TV-kanaler 39
TV kanaler 22
TV kanaler 7
TVkanaler 1
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 6
Ny uppdatering tillgänglig! -8
+
Download now
Ladda ner nu 30
Ladda ner nu 4
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 43
Fortsätt till kanallistan 4
Fortsätt till kanallista -25
+
Settings
Inställningar 13
Inställningar 3
+
Skin
Utseende 10
Skin 9
Skin -9
+
Regional channel lists
Regional kanallista 44
Regionella kanallistor 21
Regional kanallista 9
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar 35
Aktivera visualiseringsfönstret vid ljuduppspelning 14
Aktivera visualiseringsfönstret för ljudströmmar. 12
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar -28
+
Autoplay last channel on startup
Starta senast spelade kanal vid uppstart 11
Starta senast spelade kanal vid uppstart 4
Starta med senast spelad kanal 3
+
Use Windowless video rendering
Använd Fönsterlös videoåtergivning 19
Använd fönsterlös video rendering 15
Använd Fönsterlös videoåtergivning -4
Använd fönsterlös videoredigering. -10
+
Channels
Kanaler 29
Kanaler -25
+
Play
Spela -8
Spela -17
+
Stop
Stopp 35
Stopp 10
+
Fullscreen
Fullskärm 6
Fullskärm 5
+
Volume down
Minska volymen 46
Sänk volymen 22
Sänk volymen 14
Sänk volym -13
+
Volume up
Öka volym 32
Höj volym 22
Höj volymen 7
Höj volymen -11
+
bobar
Stoppad 10
Stoppad -40
+
oldies
Radio Kanaler 26
Radio kanaler 7
Radiokanaler -2
+
5
TV-kanaler 39
TV kanaler 22
TV kanaler 7
TVkanaler 1
+
bobar
Stoppad 10
Stoppad -40
+
Paused
Pausad 2
Pausad -48
+
Playing
Spelar 26
rixfm 20
Spelar -57
+
Buffering
Buffrar 10
Buffrar -21
+
Waiting
Väntar 12
Väntar -37
+
End of stream
Slut på sändning 10
Slut på sändning -72
+
Connecting
Ansluter 13
Ansluter 6
+
Error
? 28
Fel 21
Fel -44
+
Reconnecting
Återansluter 8
Återansluter 4
+
Ready
Klar 2
Redo -4
Redo -15
+
Autoplay
Automatisk/Kontinuerlig Spelning 24
Autospelning 21
>>`ÅPP^ 0
Autospelning -27
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 20
Besök oss på webben 10
Besök %s på internet 7
Besök %s på webben -1
+
New version out
Ny version tillgänglig 3
Ny version tillgänglig 0
Ny version ute: -89
+
Developed by
Utvecklad av 12
Utvecklad av -2
Skapad av -57
+
Translated by
Översatt av 6
Översatt av -56
+
Search for update
Sök efter uppdateringar -5
Sök efter uppdateringar -9
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 16
Letar 5
Söker efter uppdateringar... -18
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallistan... 19
Uppdaterar kanallista -2
Uppdaterar kanallistan... -3
+
No updates available
Inga uppdateringar tillgängliga. 5
Inga uppdateringar tillgängliga. -15
+
Channel list updated!
Kanallistan uppdaterad! 8
Kanallistan uppdaterad! 6
Kanallista uppdaterad! -8
+
Error! Try again later
Fel! Försök igen senare. 26
Fel! Försök igen senare. 17
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 20
Lägg till ny kanal 10
+
All channels
Alla kanaler 40
Alla kanaler -20
+
oldies
Radio Kanaler 26
Radio kanaler 7
Radiokanaler -2
+
5
TV-kanaler 39
TV kanaler 22
TV kanaler 7
TVkanaler 1
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 6
Ny uppdatering tillgänglig! -8
+
Download now
Ladda ner nu 30
Ladda ner nu 4
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 43
Fortsätt till kanallistan 4
Fortsätt till kanallista -25
+
Settings
Inställningar 13
Inställningar 3
+
Skin
Utseende 10
Skin 9
Skin -9
+
Regional channel lists
Regional kanallista 44
Regionella kanallistor 21
Regional kanallista 9
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar 35
Aktivera visualiseringsfönstret vid ljuduppspelning 14
Aktivera visualiseringsfönstret för ljudströmmar. 12
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar -28
+
Autoplay last channel on startup
Starta senast spelade kanal vid uppstart 11
Starta senast spelade kanal vid uppstart 4
Starta med senast spelad kanal 3
+
Use Windowless video rendering
Använd Fönsterlös videoåtergivning 19
Använd fönsterlös video rendering 15
Använd Fönsterlös videoåtergivning -4
Använd fönsterlös videoredigering. -10
+
Channels
Kanaler 29
Kanaler -25
+
Play
Spela -8
Spela -17
+
Stop
Stopp 35
Stopp 10
+
Fullscreen
Fullskärm 6
Fullskärm 5
+
Volume down
Minska volymen 46
Sänk volymen 22
Sänk volymen 14
Sänk volym -13
+
Volume up
Öka volym 32
Höj volym 22
Höj volymen 7
Höj volymen -11
+
iheart radio
Alla kanaler 40
Alla kanaler -20
+
Your name: Your e-mail: