EDIT TRANSLATION
Language: Swedish
Regions: Sweden
English Swedish
Stopped
Stoppad 9
Stoppad -49
+
Paused
Pausad 9
Pausad -49
+
Playing
Spelar 26
rixfm 14
Spelar -49
+
Buffering
Buffrar 11
Buffrar -26
+
Waiting
Väntar 15
Väntar -44
+
End of stream
Slut på sändning 10
Slut på sändning -67
+
Connecting
Ansluter 22
Ansluter 7
+
Error
? 25
Fel 22
Fel -47
+
Reconnecting
Återansluter 10
Återansluter 8
+
Ready
Klar 6
Redo -1
Redo -14
+
Autoplay
Automatisk/Kontinuerlig Spelning 23
Autospelning 13
>>`ÅPP^ -6
Autospelning -19
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 17
Besök oss på webben 14
Besök %s på internet 8
Besök %s på webben 0
+
New version out
Ny version tillgänglig 2
Ny version tillgänglig 1
Ny version ute: -85
+
Developed by
Utvecklad av 13
Utvecklad av -6
Skapad av -56
+
Translated by
Översatt av 8
Översatt av -55
+
Search for updates
Sök efter uppdateringar -2
Sök efter uppdateringar -8
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 13
Letar 6
Söker efter uppdateringar... -12
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallistan... 13
Uppdaterar kanallistan... 3
Uppdaterar kanallista 0
+
No updates available.
Inga uppdateringar tillgängliga. 14
Inga uppdateringar tillgängliga. -16
+
Channel list updated!
Kanallistan uppdaterad! 2
Kanallistan uppdaterad! 1
Kanallista uppdaterad! -12
+
Error! Try again later.
Fel! Försök igen senare. 22
Fel! Försök igen senare. 17
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 13
Lägg till ny kanal 11
+
All channels
Alla kanaler 37
Alla kanaler -20
+
Radio Channels
Radio Kanaler 21
Radio kanaler 7
Radiokanaler -4
+
TV channels
TV-kanaler 38
TV kanaler 26
TV kanaler 10
TVkanaler 3
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 3
Ny uppdatering tillgänglig! 0
+
Download now
Ladda ner nu 24
Ladda ner nu 2
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 31
Fortsätt till kanallistan 11
Fortsätt till kanallista -19
+
Settings
Inställningar 11
Inställningar 7
+
Skin
Utseende 11
Skin 8
Skin -3
+
Regional channel lists
Regional kanallista 38
Regionella kanallistor 20
Regional kanallista 6
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar 28
Aktivera visualiseringsfönstret för ljudströmmar. 14
Aktivera visualiseringsfönstret vid ljuduppspelning 8
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar -25
+
Autoplay last channel on startup
Starta senast spelade kanal vid uppstart 13
Starta med senast spelad kanal 9
Starta senast spelade kanal vid uppstart 4
+
Use Windowless video rendering
Använd Fönsterlös videoåtergivning 14
Använd fönsterlös video rendering 7
Använd Fönsterlös videoåtergivning 1
Använd fönsterlös videoredigering. -5
+
Channels
Kanaler 30
Kanaler -18
+
Play
Spela 1
Spela -16
+
Stop
Stopp 27
Stopp 10
+
Fullscreen
Fullskärm 7
Fullskärm 7
+
Volume down
Minska volymen 46
Sänk volymen 16
Sänk volymen 12
Sänk volym -3
+
Volume up
Öka volym 20
Höj volym 20
Höj volymen 9
Höj volymen -15
+
bobar
Stoppad 9
Stoppad -49
+
oldies
Radio Kanaler 21
Radio kanaler 7
Radiokanaler -4
+
5
TV-kanaler 38
TV kanaler 26
TV kanaler 10
TVkanaler 3
+
bobar
Stoppad 9
Stoppad -49
+
Paused
Pausad 9
Pausad -49
+
Playing
Spelar 26
rixfm 14
Spelar -49
+
Buffering
Buffrar 11
Buffrar -26
+
Waiting
Väntar 15
Väntar -44
+
End of stream
Slut på sändning 10
Slut på sändning -67
+
Connecting
Ansluter 22
Ansluter 7
+
Error
? 25
Fel 22
Fel -47
+
Reconnecting
Återansluter 10
Återansluter 8
+
Ready
Klar 6
Redo -1
Redo -14
+
Autoplay
Automatisk/Kontinuerlig Spelning 23
Autospelning 13
>>`ÅPP^ -6
Autospelning -19
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 17
Besök oss på webben 14
Besök %s på internet 8
Besök %s på webben 0
+
New version out
Ny version tillgänglig 2
Ny version tillgänglig 1
Ny version ute: -85
+
Developed by
Utvecklad av 13
Utvecklad av -6
Skapad av -56
+
Translated by
Översatt av 8
Översatt av -55
+
Search for update
Sök efter uppdateringar -2
Sök efter uppdateringar -8
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 13
Letar 6
Söker efter uppdateringar... -12
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallistan... 13
Uppdaterar kanallistan... 3
Uppdaterar kanallista 0
+
No updates available
Inga uppdateringar tillgängliga. 14
Inga uppdateringar tillgängliga. -16
+
Channel list updated!
Kanallistan uppdaterad! 2
Kanallistan uppdaterad! 1
Kanallista uppdaterad! -12
+
Error! Try again later
Fel! Försök igen senare. 22
Fel! Försök igen senare. 17
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 13
Lägg till ny kanal 11
+
All channels
Alla kanaler 37
Alla kanaler -20
+
oldies
Radio Kanaler 21
Radio kanaler 7
Radiokanaler -4
+
5
TV-kanaler 38
TV kanaler 26
TV kanaler 10
TVkanaler 3
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 3
Ny uppdatering tillgänglig! 0
+
Download now
Ladda ner nu 24
Ladda ner nu 2
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 31
Fortsätt till kanallistan 11
Fortsätt till kanallista -19
+
Settings
Inställningar 11
Inställningar 7
+
Skin
Utseende 11
Skin 8
Skin -3
+
Regional channel lists
Regional kanallista 38
Regionella kanallistor 20
Regional kanallista 6
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar 28
Aktivera visualiseringsfönstret för ljudströmmar. 14
Aktivera visualiseringsfönstret vid ljuduppspelning 8
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar -25
+
Autoplay last channel on startup
Starta senast spelade kanal vid uppstart 13
Starta med senast spelad kanal 9
Starta senast spelade kanal vid uppstart 4
+
Use Windowless video rendering
Använd Fönsterlös videoåtergivning 14
Använd fönsterlös video rendering 7
Använd Fönsterlös videoåtergivning 1
Använd fönsterlös videoredigering. -5
+
Channels
Kanaler 30
Kanaler -18
+
Play
Spela 1
Spela -16
+
Stop
Stopp 27
Stopp 10
+
Fullscreen
Fullskärm 7
Fullskärm 7
+
Volume down
Minska volymen 46
Sänk volymen 16
Sänk volymen 12
Sänk volym -3
+
Volume up
Öka volym 20
Höj volym 20
Höj volymen 9
Höj volymen -15
+
iheart radio
Alla kanaler 37
Alla kanaler -20
+
Your name: Your e-mail: