EDIT TRANSLATION
Language: Swedish
Regions: Sweden
English Swedish
Stopped
Stoppad 0
Stoppad -54
+
Paused
Pausad 1
Pausad -54
+
Playing
Spelar 28
rixfm 14
Spelar -43
+
Buffering
Buffrar 11
Buffrar -30
+
Waiting
Väntar 20
Väntar -57
+
End of stream
Slut på sändning 15
Slut på sändning -56
+
Connecting
Ansluter 26
Ansluter 1
+
Error
? 27
Fel 17
Fel -49
+
Reconnecting
Återansluter 10
Återansluter 10
+
Ready
Redo 9
Klar 7
Redo -9
+
Autoplay
Automatisk/Kontinuerlig Spelning 19
Autospelning 6
Autospelning -4
>>`ÅPP^ -6
+
Visit %s on the web
Besök oss på webben 15
Besök %s på webben 13
Besök %s på internet 7
Besök %s på webben 0
+
New version out
Ny version tillgänglig 3
Ny version tillgänglig 2
Ny version ute: -74
+
Developed by
Utvecklad av 13
Utvecklad av -5
Skapad av -53
+
Translated by
Översatt av 14
Översatt av -61
+
Search for updates
Sök efter uppdateringar 9
Sök efter uppdateringar -14
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 13
Letar 6
Söker efter uppdateringar... -10
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallistan... 10
Uppdaterar kanallistan... 3
Uppdaterar kanallista -1
+
No updates available.
Inga uppdateringar tillgängliga. 19
Inga uppdateringar tillgängliga. -12
+
Channel list updated!
Kanallistan uppdaterad! 10
Kanallistan uppdaterad! 0
Kanallista uppdaterad! -13
+
Error! Try again later.
Fel! Försök igen senare. 16
Fel! Försök igen senare. 15
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 3
Lägg till ny kanal 2
+
All channels
Alla kanaler 31
Alla kanaler -15
+
Radio Channels
Radio kanaler 11
Radio Kanaler 5
Radiokanaler 0
+
TV channels
TV-kanaler 29
TV kanaler 24
TV kanaler 6
TVkanaler -1
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 5
Ny uppdatering tillgänglig! 4
+
Download now
Ladda ner nu 21
Ladda ner nu 3
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 23
Fortsätt till kanallistan 6
Fortsätt till kanallista -8
+
Settings
Inställningar 12
Inställningar 2
+
Skin
Utseende 17
Skin 6
Skin 1
+
Regional channel lists
Regional kanallista 36
Regionella kanallistor 21
Regional kanallista 4
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar 24
Aktivera visualiseringsfönstret för ljudströmmar. 15
Aktivera visualiseringsfönstret vid ljuduppspelning 7
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar -25
+
Autoplay last channel on startup
Starta senast spelade kanal vid uppstart 9
Starta senast spelade kanal vid uppstart 6
Starta med senast spelad kanal -2
+
Use Windowless video rendering
Använd Fönsterlös videoåtergivning 13
Använd Fönsterlös videoåtergivning 8
Använd fönsterlös video rendering -1
Använd fönsterlös videoredigering. -6
+
Channels
Kanaler 32
Kanaler -15
+
Play
Spela 3
Spela -17
+
Stop
Stopp 19
Stopp 4
+
Fullscreen
Fullskärm 5
Fullskärm 4
+
Volume down
Minska volymen 37
Sänk volymen 10
Sänk volymen 6
Sänk volym 3
+
Volume up
Höj volymen 22
Höj volym 19
Öka volym 17
Höj volymen -18
+
bobar
Stoppad 0
Stoppad -54
+
oldies
Radio kanaler 11
Radio Kanaler 5
Radiokanaler 0
+
5
TV-kanaler 29
TV kanaler 24
TV kanaler 6
TVkanaler -1
+
bobar
Stoppad 0
Stoppad -54
+
Paused
Pausad 1
Pausad -54
+
Playing
Spelar 28
rixfm 14
Spelar -43
+
Buffering
Buffrar 11
Buffrar -30
+
Waiting
Väntar 20
Väntar -57
+
End of stream
Slut på sändning 15
Slut på sändning -56
+
Connecting
Ansluter 26
Ansluter 1
+
Error
? 27
Fel 17
Fel -49
+
Reconnecting
Återansluter 10
Återansluter 10
+
Ready
Redo 9
Klar 7
Redo -9
+
Autoplay
Automatisk/Kontinuerlig Spelning 19
Autospelning 6
Autospelning -4
>>`ÅPP^ -6
+
Visit %s on the web
Besök oss på webben 15
Besök %s på webben 13
Besök %s på internet 7
Besök %s på webben 0
+
New version out
Ny version tillgänglig 3
Ny version tillgänglig 2
Ny version ute: -74
+
Developed by
Utvecklad av 13
Utvecklad av -5
Skapad av -53
+
Translated by
Översatt av 14
Översatt av -61
+
Search for update
Sök efter uppdateringar 9
Sök efter uppdateringar -14
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 13
Letar 6
Söker efter uppdateringar... -10
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallistan... 10
Uppdaterar kanallistan... 3
Uppdaterar kanallista -1
+
No updates available
Inga uppdateringar tillgängliga. 19
Inga uppdateringar tillgängliga. -12
+
Channel list updated!
Kanallistan uppdaterad! 10
Kanallistan uppdaterad! 0
Kanallista uppdaterad! -13
+
Error! Try again later
Fel! Försök igen senare. 16
Fel! Försök igen senare. 15
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 3
Lägg till ny kanal 2
+
All channels
Alla kanaler 31
Alla kanaler -15
+
oldies
Radio kanaler 11
Radio Kanaler 5
Radiokanaler 0
+
5
TV-kanaler 29
TV kanaler 24
TV kanaler 6
TVkanaler -1
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 5
Ny uppdatering tillgänglig! 4
+
Download now
Ladda ner nu 21
Ladda ner nu 3
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 23
Fortsätt till kanallistan 6
Fortsätt till kanallista -8
+
Settings
Inställningar 12
Inställningar 2
+
Skin
Utseende 17
Skin 6
Skin 1
+
Regional channel lists
Regional kanallista 36
Regionella kanallistor 21
Regional kanallista 4
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar 24
Aktivera visualiseringsfönstret för ljudströmmar. 15
Aktivera visualiseringsfönstret vid ljuduppspelning 7
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar -25
+
Autoplay last channel on startup
Starta senast spelade kanal vid uppstart 9
Starta senast spelade kanal vid uppstart 6
Starta med senast spelad kanal -2
+
Use Windowless video rendering
Använd Fönsterlös videoåtergivning 13
Använd Fönsterlös videoåtergivning 8
Använd fönsterlös video rendering -1
Använd fönsterlös videoredigering. -6
+
Channels
Kanaler 32
Kanaler -15
+
Play
Spela 3
Spela -17
+
Stop
Stopp 19
Stopp 4
+
Fullscreen
Fullskärm 5
Fullskärm 4
+
Volume down
Minska volymen 37
Sänk volymen 10
Sänk volymen 6
Sänk volym 3
+
Volume up
Höj volymen 22
Höj volym 19
Öka volym 17
Höj volymen -18
+
iheart radio
Alla kanaler 31
Alla kanaler -15
+
Your name: Your e-mail: