EDIT TRANSLATION
Language: Swedish
Regions: Sweden
English Swedish
Stopped
Stoppad 1
Stoppad -52
+
Paused
Pausad 3
Pausad -55
+
Playing
Spelar 27
rixfm 12
Spelar -45
+
Buffering
Buffrar 10
Buffrar -29
+
Waiting
Väntar 19
Väntar -55
+
End of stream
Slut på sändning 14
Slut på sändning -58
+
Connecting
Ansluter 25
Ansluter 1
+
Error
? 26
Fel 17
Fel -50
+
Reconnecting
Återansluter 11
Återansluter 10
+
Ready
Redo 8
Klar 7
Redo -10
+
Autoplay
Automatisk/Kontinuerlig Spelning 19
Autospelning 6
Autospelning -5
>>`ÅPP^ -7
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 14
Besök oss på webben 14
Besök %s på internet 6
Besök %s på webben 0
+
New version out
Ny version tillgänglig 3
Ny version tillgänglig 1
Ny version ute: -77
+
Developed by
Utvecklad av 12
Utvecklad av -6
Skapad av -54
+
Translated by
Översatt av 13
Översatt av -60
+
Search for updates
Sök efter uppdateringar 7
Sök efter uppdateringar -14
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 13
Letar 4
Söker efter uppdateringar... -11
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallistan... 9
Uppdaterar kanallistan... 5
Uppdaterar kanallista -2
+
No updates available.
Inga uppdateringar tillgängliga. 16
Inga uppdateringar tillgängliga. -13
+
Channel list updated!
Kanallistan uppdaterad! 9
Kanallistan uppdaterad! -1
Kanallista uppdaterad! -13
+
Error! Try again later.
Fel! Försök igen senare. 16
Fel! Försök igen senare. 16
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 4
Lägg till ny kanal 3
+
All channels
Alla kanaler 33
Alla kanaler -16
+
Radio Channels
Radio kanaler 9
Radio Kanaler 7
Radiokanaler 0
+
TV channels
TV-kanaler 29
TV kanaler 24
TV kanaler 6
TVkanaler 0
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 3
Ny uppdatering tillgänglig! 2
+
Download now
Ladda ner nu 21
Ladda ner nu 4
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 25
Fortsätt till kanallistan 6
Fortsätt till kanallista -10
+
Settings
Inställningar 10
Inställningar 4
+
Skin
Utseende 18
Skin 6
Skin 1
+
Regional channel lists
Regional kanallista 37
Regionella kanallistor 22
Regional kanallista 5
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar 25
Aktivera visualiseringsfönstret för ljudströmmar. 14
Aktivera visualiseringsfönstret vid ljuduppspelning 6
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar -26
+
Autoplay last channel on startup
Starta senast spelade kanal vid uppstart 7
Starta senast spelade kanal vid uppstart 6
Starta med senast spelad kanal -1
+
Use Windowless video rendering
Använd Fönsterlös videoåtergivning 13
Använd Fönsterlös videoåtergivning 7
Använd fönsterlös video rendering 2
Använd fönsterlös videoredigering. -5
+
Channels
Kanaler 32
Kanaler -16
+
Play
Spela 1
Spela -17
+
Stop
Stopp 19
Stopp 4
+
Fullscreen
Fullskärm 5
Fullskärm 5
+
Volume down
Minska volymen 37
Sänk volymen 10
Sänk volymen 5
Sänk volym 1
+
Volume up
Höj volymen 21
Öka volym 19
Höj volym 18
Höj volymen -18
+
bobar
Stoppad 1
Stoppad -52
+
oldies
Radio kanaler 9
Radio Kanaler 7
Radiokanaler 0
+
5
TV-kanaler 29
TV kanaler 24
TV kanaler 6
TVkanaler 0
+
bobar
Stoppad 1
Stoppad -52
+
Paused
Pausad 3
Pausad -55
+
Playing
Spelar 27
rixfm 12
Spelar -45
+
Buffering
Buffrar 10
Buffrar -29
+
Waiting
Väntar 19
Väntar -55
+
End of stream
Slut på sändning 14
Slut på sändning -58
+
Connecting
Ansluter 25
Ansluter 1
+
Error
? 26
Fel 17
Fel -50
+
Reconnecting
Återansluter 11
Återansluter 10
+
Ready
Redo 8
Klar 7
Redo -10
+
Autoplay
Automatisk/Kontinuerlig Spelning 19
Autospelning 6
Autospelning -5
>>`ÅPP^ -7
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 14
Besök oss på webben 14
Besök %s på internet 6
Besök %s på webben 0
+
New version out
Ny version tillgänglig 3
Ny version tillgänglig 1
Ny version ute: -77
+
Developed by
Utvecklad av 12
Utvecklad av -6
Skapad av -54
+
Translated by
Översatt av 13
Översatt av -60
+
Search for update
Sök efter uppdateringar 7
Sök efter uppdateringar -14
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 13
Letar 4
Söker efter uppdateringar... -11
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallistan... 9
Uppdaterar kanallistan... 5
Uppdaterar kanallista -2
+
No updates available
Inga uppdateringar tillgängliga. 16
Inga uppdateringar tillgängliga. -13
+
Channel list updated!
Kanallistan uppdaterad! 9
Kanallistan uppdaterad! -1
Kanallista uppdaterad! -13
+
Error! Try again later
Fel! Försök igen senare. 16
Fel! Försök igen senare. 16
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 4
Lägg till ny kanal 3
+
All channels
Alla kanaler 33
Alla kanaler -16
+
oldies
Radio kanaler 9
Radio Kanaler 7
Radiokanaler 0
+
5
TV-kanaler 29
TV kanaler 24
TV kanaler 6
TVkanaler 0
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 3
Ny uppdatering tillgänglig! 2
+
Download now
Ladda ner nu 21
Ladda ner nu 4
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 25
Fortsätt till kanallistan 6
Fortsätt till kanallista -10
+
Settings
Inställningar 10
Inställningar 4
+
Skin
Utseende 18
Skin 6
Skin 1
+
Regional channel lists
Regional kanallista 37
Regionella kanallistor 22
Regional kanallista 5
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar 25
Aktivera visualiseringsfönstret för ljudströmmar. 14
Aktivera visualiseringsfönstret vid ljuduppspelning 6
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar -26
+
Autoplay last channel on startup
Starta senast spelade kanal vid uppstart 7
Starta senast spelade kanal vid uppstart 6
Starta med senast spelad kanal -1
+
Use Windowless video rendering
Använd Fönsterlös videoåtergivning 13
Använd Fönsterlös videoåtergivning 7
Använd fönsterlös video rendering 2
Använd fönsterlös videoredigering. -5
+
Channels
Kanaler 32
Kanaler -16
+
Play
Spela 1
Spela -17
+
Stop
Stopp 19
Stopp 4
+
Fullscreen
Fullskärm 5
Fullskärm 5
+
Volume down
Minska volymen 37
Sänk volymen 10
Sänk volymen 5
Sänk volym 1
+
Volume up
Höj volymen 21
Öka volym 19
Höj volym 18
Höj volymen -18
+
iheart radio
Alla kanaler 33
Alla kanaler -16
+
Your name: Your e-mail: