EDIT TRANSLATION
Language: Swedish
Regions: Sweden
English Swedish
Stopped
Stoppad -1
Stoppad -54
+
Paused
Pausad 1
Pausad -53
+
Playing
Spelar 28
rixfm 13
Spelar -42
+
Buffering
Buffrar 11
Buffrar -30
+
Waiting
Väntar 24
Väntar -61
+
End of stream
Slut på sändning 15
Slut på sändning -54
+
Connecting
Ansluter 27
Ansluter -1
+
Error
? 30
Fel 16
Fel -51
+
Reconnecting
Återansluter 11
Återansluter 8
+
Ready
Redo 12
Klar 5
Redo -9
+
Autoplay
Automatisk/Kontinuerlig Spelning 21
Autospelning 6
Autospelning -1
>>`ÅPP^ -5
+
Visit %s on the web
Besök oss på webben 17
Besök %s på webben 11
Besök %s på internet 6
Besök %s på webben 1
+
New version out
Ny version tillgänglig 3
Ny version tillgänglig 3
Ny version ute: -71
+
Developed by
Utvecklad av 11
Utvecklad av -6
Skapad av -51
+
Translated by
Översatt av 17
Översatt av -62
+
Search for updates
Sök efter uppdateringar 14
Sök efter uppdateringar -15
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 14
Letar 5
Söker efter uppdateringar... -9
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallistan... 11
Uppdaterar kanallistan... 0
Uppdaterar kanallista -2
+
No updates available.
Inga uppdateringar tillgängliga. 21
Inga uppdateringar tillgängliga. -13
+
Channel list updated!
Kanallistan uppdaterad! 12
Kanallistan uppdaterad! 0
Kanallista uppdaterad! -13
+
Error! Try again later.
Fel! Försök igen senare. 16
Fel! Försök igen senare. 16
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 2
Lägg till ny kanal -2
+
All channels
Alla kanaler 30
Alla kanaler -15
+
Radio Channels
Radio kanaler 11
Radio Kanaler 2
Radiokanaler 0
+
TV channels
TV-kanaler 31
TV kanaler 22
TV kanaler 6
TVkanaler 0
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 8
Ny uppdatering tillgänglig! 2
+
Download now
Ladda ner nu 19
Ladda ner nu 3
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 19
Fortsätt till kanallistan 8
Fortsätt till kanallista -6
+
Settings
Inställningar 17
Inställningar 2
+
Skin
Utseende 16
Skin 8
Skin 3
+
Regional channel lists
Regional kanallista 33
Regionella kanallistor 21
Regional kanallista 3
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar 23
Aktivera visualiseringsfönstret för ljudströmmar. 14
Aktivera visualiseringsfönstret vid ljuduppspelning 6
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar -23
+
Autoplay last channel on startup
Starta senast spelade kanal vid uppstart 12
Starta senast spelade kanal vid uppstart 5
Starta med senast spelad kanal -1
+
Use Windowless video rendering
Använd Fönsterlös videoåtergivning 13
Använd Fönsterlös videoåtergivning 11
Använd fönsterlös video rendering -3
Använd fönsterlös videoredigering. -7
+
Channels
Kanaler 31
Kanaler -11
+
Play
Spela 6
Spela -16
+
Stop
Stopp 17
Stopp 2
+
Fullscreen
Fullskärm 5
Fullskärm 3
+
Volume down
Minska volymen 37
Sänk volymen 10
Sänk volym 8
Sänk volymen 6
+
Volume up
Höj volymen 24
Höj volym 20
Öka volym 14
Höj volymen -19
+
bobar
Stoppad -1
Stoppad -54
+
oldies
Radio kanaler 11
Radio Kanaler 2
Radiokanaler 0
+
5
TV-kanaler 31
TV kanaler 22
TV kanaler 6
TVkanaler 0
+
bobar
Stoppad -1
Stoppad -54
+
Paused
Pausad 1
Pausad -53
+
Playing
Spelar 28
rixfm 13
Spelar -42
+
Buffering
Buffrar 11
Buffrar -30
+
Waiting
Väntar 24
Väntar -61
+
End of stream
Slut på sändning 15
Slut på sändning -54
+
Connecting
Ansluter 27
Ansluter -1
+
Error
? 30
Fel 16
Fel -51
+
Reconnecting
Återansluter 11
Återansluter 8
+
Ready
Redo 12
Klar 5
Redo -9
+
Autoplay
Automatisk/Kontinuerlig Spelning 21
Autospelning 6
Autospelning -1
>>`ÅPP^ -5
+
Visit %s on the web
Besök oss på webben 17
Besök %s på webben 11
Besök %s på internet 6
Besök %s på webben 1
+
New version out
Ny version tillgänglig 3
Ny version tillgänglig 3
Ny version ute: -71
+
Developed by
Utvecklad av 11
Utvecklad av -6
Skapad av -51
+
Translated by
Översatt av 17
Översatt av -62
+
Search for update
Sök efter uppdateringar 14
Sök efter uppdateringar -15
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 14
Letar 5
Söker efter uppdateringar... -9
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallistan... 11
Uppdaterar kanallistan... 0
Uppdaterar kanallista -2
+
No updates available
Inga uppdateringar tillgängliga. 21
Inga uppdateringar tillgängliga. -13
+
Channel list updated!
Kanallistan uppdaterad! 12
Kanallistan uppdaterad! 0
Kanallista uppdaterad! -13
+
Error! Try again later
Fel! Försök igen senare. 16
Fel! Försök igen senare. 16
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 2
Lägg till ny kanal -2
+
All channels
Alla kanaler 30
Alla kanaler -15
+
oldies
Radio kanaler 11
Radio Kanaler 2
Radiokanaler 0
+
5
TV-kanaler 31
TV kanaler 22
TV kanaler 6
TVkanaler 0
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 8
Ny uppdatering tillgänglig! 2
+
Download now
Ladda ner nu 19
Ladda ner nu 3
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 19
Fortsätt till kanallistan 8
Fortsätt till kanallista -6
+
Settings
Inställningar 17
Inställningar 2
+
Skin
Utseende 16
Skin 8
Skin 3
+
Regional channel lists
Regional kanallista 33
Regionella kanallistor 21
Regional kanallista 3
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar 23
Aktivera visualiseringsfönstret för ljudströmmar. 14
Aktivera visualiseringsfönstret vid ljuduppspelning 6
Visa visualiseringsfönster för ljudströmmar -23
+
Autoplay last channel on startup
Starta senast spelade kanal vid uppstart 12
Starta senast spelade kanal vid uppstart 5
Starta med senast spelad kanal -1
+
Use Windowless video rendering
Använd Fönsterlös videoåtergivning 13
Använd Fönsterlös videoåtergivning 11
Använd fönsterlös video rendering -3
Använd fönsterlös videoredigering. -7
+
Channels
Kanaler 31
Kanaler -11
+
Play
Spela 6
Spela -16
+
Stop
Stopp 17
Stopp 2
+
Fullscreen
Fullskärm 5
Fullskärm 3
+
Volume down
Minska volymen 37
Sänk volymen 10
Sänk volym 8
Sänk volymen 6
+
Volume up
Höj volymen 24
Höj volym 20
Öka volym 14
Höj volymen -19
+
iheart radio
Alla kanaler 30
Alla kanaler -15
+
Your name: Your e-mail: