EDIT TRANSLATION
Language: Swedish
Regions: All regions
English Swedish
Stopped
Stoppad -278
+
Paused
Pausad -223
+
Playing
Spelar -165
+
Buffering
Buffrar -129
+
Waiting
Väntar -112
+
End of stream
Media slut -21
+
Connecting
Ansluter -14
+
Error
Fel -7
+
Reconnecting
Återansluter 20
+
Ready
Redo 4
+
Autoplay
Autostart -2
+
Visit %s on the web
Besök oss på webben 8
Besök %s på webben 5
+
New version out
Ny version ute 7
+
Developed by
Utvecklad av 7
+
Translated by
Översatt av 7
+
Search for updates
Sök efter uppdateringar -5
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 5
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallista... -14
+
No updates available.
Inga uppdateringar funna. 6
Inga uppdateringar tillgängliga. 5
+
Channel list updated!
Kanallista uppdaterad! -9
+
Error! Try again later.
Fel! Försök igen senare. 16
+
Add new channel
Lägg till ny kanal -5
+
All channels
Alla kanaler -15
+
Radio Channels
Radiokanaler 0
+
TV channels
SR TV1 21
TV-kanaler -8
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 15
+
Download now
Ladda ner 39
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 6
Fortsätt till kanallistan -153
+
Settings
Inställningar 0
+
Skin
Skal -5
+
Regional channel lists
Regionala kanallistor 9
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualizatorfönstret för ljudströmmar 27
+
Autoplay last channel on startup
Starta automatiskt den senaste kanalen vid uppstart 0
Spela upp senaste kanalen vid uppstart -154
+
Use Windowless video rendering
Använd fönsterlös videorendering 8
+
Channels
Kanaler -15
+
Play
Spela 17
+
Stop
Stoppa -10
+
Fullscreen
Fullskärm 22
+
Volume down
Sänk volymen 0
Volym ner -3
+
Volume up
Öka volymen 3
Volym upp -14
Höj volymen -30
+
bobar
Stoppad -278
+
oldies
Radiokanaler 0
+
5
SR TV1 21
TV-kanaler -8
+
bobar
Stoppad -278
+
Paused
Pausad -223
+
Playing
Spelar -165
+
Buffering
Buffrar -129
+
Waiting
Väntar -112
+
End of stream
Media slut -21
+
Connecting
Ansluter -14
+
Error
Fel -7
+
Reconnecting
Återansluter 20
+
Ready
Redo 4
+
Autoplay
Autostart -2
+
Visit %s on the web
Besök oss på webben 8
Besök %s på webben 5
+
New version out
Ny version ute 7
+
Developed by
Utvecklad av 7
+
Translated by
Översatt av 7
+
Search for update
Sök efter uppdateringar -5
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 5
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallista... -14
+
No updates available
Inga uppdateringar funna. 6
Inga uppdateringar tillgängliga. 5
+
Channel list updated!
Kanallista uppdaterad! -9
+
Error! Try again later
Fel! Försök igen senare. 16
+
Add new channel
Lägg till ny kanal -5
+
All channels
Alla kanaler -15
+
oldies
Radiokanaler 0
+
5
SR TV1 21
TV-kanaler -8
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 15
+
Download now
Ladda ner 39
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 6
Fortsätt till kanallistan -153
+
Settings
Inställningar 0
+
Skin
Skal -5
+
Regional channel lists
Regionala kanallistor 9
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualizatorfönstret för ljudströmmar 27
+
Autoplay last channel on startup
Starta automatiskt den senaste kanalen vid uppstart 0
Spela upp senaste kanalen vid uppstart -154
+
Use Windowless video rendering
Använd fönsterlös videorendering 8
+
Channels
Kanaler -15
+
Play
Spela 17
+
Stop
Stoppa -10
+
Fullscreen
Fullskärm 22
+
Volume down
Sänk volymen 0
Volym ner -3
+
Volume up
Öka volymen 3
Volym upp -14
Höj volymen -30
+
iheart radio
Alla kanaler -15
+
Your name: Your e-mail: