EDIT TRANSLATION
Language: Swedish
Regions: All regions
English Swedish
Stopped
Stoppad -274
+
Paused
Pausad -222
+
Playing
Spelar -161
+
Buffering
Buffrar -127
+
Waiting
Väntar -112
+
End of stream
Media slut -15
+
Connecting
Ansluter -10
+
Error
Fel -7
+
Reconnecting
Återansluter 24
+
Ready
Redo 7
+
Autoplay
Autostart 3
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 5
Besök oss på webben 5
+
New version out
Ny version ute 11
+
Developed by
Utvecklad av 4
+
Translated by
Översatt av 10
+
Search for updates
Sök efter uppdateringar -1
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 7
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallista... -12
+
No updates available.
Inga uppdateringar funna. 7
Inga uppdateringar tillgängliga. 4
+
Channel list updated!
Kanallista uppdaterad! -3
+
Error! Try again later.
Fel! Försök igen senare. 14
+
Add new channel
Lägg till ny kanal -4
+
All channels
Alla kanaler -16
+
Radio Channels
Radiokanaler -1
+
TV channels
SR TV1 20
TV-kanaler -4
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 14
+
Download now
Ladda ner 34
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 8
Fortsätt till kanallistan -153
+
Settings
Inställningar 3
+
Skin
Skal -3
+
Regional channel lists
Regionala kanallistor 13
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualizatorfönstret för ljudströmmar 28
+
Autoplay last channel on startup
Starta automatiskt den senaste kanalen vid uppstart -2
Spela upp senaste kanalen vid uppstart -153
+
Use Windowless video rendering
Använd fönsterlös videorendering 6
+
Channels
Kanaler -8
+
Play
Spela 14
+
Stop
Stoppa -4
+
Fullscreen
Fullskärm 25
+
Volume down
Sänk volymen 3
Volym ner -2
+
Volume up
Öka volymen 1
Volym upp -8
Höj volymen -26
+
bobar
Stoppad -274
+
oldies
Radiokanaler -1
+
5
SR TV1 20
TV-kanaler -4
+
bobar
Stoppad -274
+
Paused
Pausad -222
+
Playing
Spelar -161
+
Buffering
Buffrar -127
+
Waiting
Väntar -112
+
End of stream
Media slut -15
+
Connecting
Ansluter -10
+
Error
Fel -7
+
Reconnecting
Återansluter 24
+
Ready
Redo 7
+
Autoplay
Autostart 3
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 5
Besök oss på webben 5
+
New version out
Ny version ute 11
+
Developed by
Utvecklad av 4
+
Translated by
Översatt av 10
+
Search for update
Sök efter uppdateringar -1
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 7
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallista... -12
+
No updates available
Inga uppdateringar funna. 7
Inga uppdateringar tillgängliga. 4
+
Channel list updated!
Kanallista uppdaterad! -3
+
Error! Try again later
Fel! Försök igen senare. 14
+
Add new channel
Lägg till ny kanal -4
+
All channels
Alla kanaler -16
+
oldies
Radiokanaler -1
+
5
SR TV1 20
TV-kanaler -4
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 14
+
Download now
Ladda ner 34
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 8
Fortsätt till kanallistan -153
+
Settings
Inställningar 3
+
Skin
Skal -3
+
Regional channel lists
Regionala kanallistor 13
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualizatorfönstret för ljudströmmar 28
+
Autoplay last channel on startup
Starta automatiskt den senaste kanalen vid uppstart -2
Spela upp senaste kanalen vid uppstart -153
+
Use Windowless video rendering
Använd fönsterlös videorendering 6
+
Channels
Kanaler -8
+
Play
Spela 14
+
Stop
Stoppa -4
+
Fullscreen
Fullskärm 25
+
Volume down
Sänk volymen 3
Volym ner -2
+
Volume up
Öka volymen 1
Volym upp -8
Höj volymen -26
+
iheart radio
Alla kanaler -16
+
Your name: Your e-mail: