EDIT TRANSLATION
Language: Swedish
Regions: All regions
English Swedish
Stopped
Stoppad -275
+
Paused
Pausad -223
+
Playing
Spelar -159
+
Buffering
Buffrar -130
+
Waiting
Väntar -115
+
End of stream
Media slut -13
+
Connecting
Ansluter -8
+
Error
Fel -9
+
Reconnecting
Återansluter 23
+
Ready
Redo 6
+
Autoplay
Autostart 3
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 5
Besök oss på webben 2
+
New version out
Ny version ute 12
+
Developed by
Utvecklad av 4
+
Translated by
Översatt av 9
+
Search for updates
Sök efter uppdateringar -4
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 5
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallista... -15
+
No updates available.
Inga uppdateringar funna. 7
Inga uppdateringar tillgängliga. 1
+
Channel list updated!
Kanallista uppdaterad! -5
+
Error! Try again later.
Fel! Försök igen senare. 12
+
Add new channel
Lägg till ny kanal -4
+
All channels
Alla kanaler -13
+
Radio Channels
Radiokanaler -2
+
TV channels
SR TV1 16
TV-kanaler -4
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 10
+
Download now
Ladda ner 31
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 7
Fortsätt till kanallistan -151
+
Settings
Inställningar 2
+
Skin
Skal -1
+
Regional channel lists
Regionala kanallistor 9
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualizatorfönstret för ljudströmmar 25
+
Autoplay last channel on startup
Starta automatiskt den senaste kanalen vid uppstart -3
Spela upp senaste kanalen vid uppstart -153
+
Use Windowless video rendering
Använd fönsterlös videorendering 7
+
Channels
Kanaler -7
+
Play
Spela 10
+
Stop
Stoppa -3
+
Fullscreen
Fullskärm 23
+
Volume down
Sänk volymen 2
Volym ner -3
+
Volume up
Öka volymen -2
Volym upp -7
Höj volymen -25
+
bobar
Stoppad -275
+
oldies
Radiokanaler -2
+
5
SR TV1 16
TV-kanaler -4
+
bobar
Stoppad -275
+
Paused
Pausad -223
+
Playing
Spelar -159
+
Buffering
Buffrar -130
+
Waiting
Väntar -115
+
End of stream
Media slut -13
+
Connecting
Ansluter -8
+
Error
Fel -9
+
Reconnecting
Återansluter 23
+
Ready
Redo 6
+
Autoplay
Autostart 3
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 5
Besök oss på webben 2
+
New version out
Ny version ute 12
+
Developed by
Utvecklad av 4
+
Translated by
Översatt av 9
+
Search for update
Sök efter uppdateringar -4
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 5
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallista... -15
+
No updates available
Inga uppdateringar funna. 7
Inga uppdateringar tillgängliga. 1
+
Channel list updated!
Kanallista uppdaterad! -5
+
Error! Try again later
Fel! Försök igen senare. 12
+
Add new channel
Lägg till ny kanal -4
+
All channels
Alla kanaler -13
+
oldies
Radiokanaler -2
+
5
SR TV1 16
TV-kanaler -4
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 10
+
Download now
Ladda ner 31
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 7
Fortsätt till kanallistan -151
+
Settings
Inställningar 2
+
Skin
Skal -1
+
Regional channel lists
Regionala kanallistor 9
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualizatorfönstret för ljudströmmar 25
+
Autoplay last channel on startup
Starta automatiskt den senaste kanalen vid uppstart -3
Spela upp senaste kanalen vid uppstart -153
+
Use Windowless video rendering
Använd fönsterlös videorendering 7
+
Channels
Kanaler -7
+
Play
Spela 10
+
Stop
Stoppa -3
+
Fullscreen
Fullskärm 23
+
Volume down
Sänk volymen 2
Volym ner -3
+
Volume up
Öka volymen -2
Volym upp -7
Höj volymen -25
+
iheart radio
Alla kanaler -13
+
Your name: Your e-mail: