EDIT TRANSLATION
Language: Swedish
Regions: All regions
English Swedish
Stopped
Stoppad -273
+
Paused
Pausad -218
+
Playing
Spelar -158
+
Buffering
Buffrar -130
+
Waiting
Väntar -120
+
End of stream
Media slut -6
+
Connecting
Ansluter -7
+
Error
Fel -9
+
Reconnecting
Återansluter 23
+
Ready
Redo 12
+
Autoplay
Autostart 8
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 10
Besök oss på webben 7
+
New version out
Ny version ute 12
+
Developed by
Utvecklad av 5
+
Translated by
Översatt av 11
+
Search for updates
Sök efter uppdateringar 2
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 8
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallista... -12
+
No updates available.
Inga uppdateringar funna. 11
Inga uppdateringar tillgängliga. 8
+
Channel list updated!
Kanallista uppdaterad! 6
+
Error! Try again later.
Fel! Försök igen senare. 12
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 6
+
All channels
Alla kanaler -5
+
Radio Channels
Radiokanaler 2
+
TV channels
SR TV1 14
TV-kanaler 2
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 10
+
Download now
Ladda ner 24
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 10
Fortsätt till kanallistan -151
+
Settings
Inställningar 11
+
Skin
Skal 0
+
Regional channel lists
Regionala kanallistor 10
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualizatorfönstret för ljudströmmar 22
+
Autoplay last channel on startup
Starta automatiskt den senaste kanalen vid uppstart -4
Spela upp senaste kanalen vid uppstart -148
+
Use Windowless video rendering
Använd fönsterlös videorendering 11
+
Channels
Kanaler 3
+
Play
Spela 12
+
Stop
Stoppa 4
+
Fullscreen
Fullskärm 22
+
Volume down
Sänk volymen 9
Volym ner 6
+
Volume up
Öka volymen 4
Volym upp -1
Höj volymen -20
+
bobar
Stoppad -273
+
oldies
Radiokanaler 2
+
5
SR TV1 14
TV-kanaler 2
+
bobar
Stoppad -273
+
Paused
Pausad -218
+
Playing
Spelar -158
+
Buffering
Buffrar -130
+
Waiting
Väntar -120
+
End of stream
Media slut -6
+
Connecting
Ansluter -7
+
Error
Fel -9
+
Reconnecting
Återansluter 23
+
Ready
Redo 12
+
Autoplay
Autostart 8
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 10
Besök oss på webben 7
+
New version out
Ny version ute 12
+
Developed by
Utvecklad av 5
+
Translated by
Översatt av 11
+
Search for update
Sök efter uppdateringar 2
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 8
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallista... -12
+
No updates available
Inga uppdateringar funna. 11
Inga uppdateringar tillgängliga. 8
+
Channel list updated!
Kanallista uppdaterad! 6
+
Error! Try again later
Fel! Försök igen senare. 12
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 6
+
All channels
Alla kanaler -5
+
oldies
Radiokanaler 2
+
5
SR TV1 14
TV-kanaler 2
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 10
+
Download now
Ladda ner 24
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 10
Fortsätt till kanallistan -151
+
Settings
Inställningar 11
+
Skin
Skal 0
+
Regional channel lists
Regionala kanallistor 10
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualizatorfönstret för ljudströmmar 22
+
Autoplay last channel on startup
Starta automatiskt den senaste kanalen vid uppstart -4
Spela upp senaste kanalen vid uppstart -148
+
Use Windowless video rendering
Använd fönsterlös videorendering 11
+
Channels
Kanaler 3
+
Play
Spela 12
+
Stop
Stoppa 4
+
Fullscreen
Fullskärm 22
+
Volume down
Sänk volymen 9
Volym ner 6
+
Volume up
Öka volymen 4
Volym upp -1
Höj volymen -20
+
iheart radio
Alla kanaler -5
+
Your name: Your e-mail: