EDIT TRANSLATION
Language: Swedish
Regions: All regions
English Swedish
Stopped
Stoppad -274
+
Paused
Pausad -217
+
Playing
Spelar -157
+
Buffering
Buffrar -130
+
Waiting
Väntar -121
+
End of stream
Media slut -6
+
Connecting
Ansluter -8
+
Error
Fel -9
+
Reconnecting
Återansluter 23
+
Ready
Redo 12
+
Autoplay
Autostart 8
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 10
Besök oss på webben 6
+
New version out
Ny version ute 11
+
Developed by
Utvecklad av 4
+
Translated by
Översatt av 11
+
Search for updates
Sök efter uppdateringar 2
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 8
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallista... -12
+
No updates available.
Inga uppdateringar funna. 11
Inga uppdateringar tillgängliga. 7
+
Channel list updated!
Kanallista uppdaterad! 6
+
Error! Try again later.
Fel! Försök igen senare. 11
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 7
+
All channels
Alla kanaler -5
+
Radio Channels
Radiokanaler 2
+
TV channels
SR TV1 14
TV-kanaler 2
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 9
+
Download now
Ladda ner 23
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 11
Fortsätt till kanallistan -151
+
Settings
Inställningar 11
+
Skin
Skal -1
+
Regional channel lists
Regionala kanallistor 9
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualizatorfönstret för ljudströmmar 21
+
Autoplay last channel on startup
Starta automatiskt den senaste kanalen vid uppstart -4
Spela upp senaste kanalen vid uppstart -147
+
Use Windowless video rendering
Använd fönsterlös videorendering 11
+
Channels
Kanaler 3
+
Play
Spela 11
+
Stop
Stoppa 4
+
Fullscreen
Fullskärm 21
+
Volume down
Sänk volymen 8
Volym ner 7
+
Volume up
Öka volymen 4
Volym upp -1
Höj volymen -21
+
bobar
Stoppad -274
+
oldies
Radiokanaler 2
+
5
SR TV1 14
TV-kanaler 2
+
bobar
Stoppad -274
+
Paused
Pausad -217
+
Playing
Spelar -157
+
Buffering
Buffrar -130
+
Waiting
Väntar -121
+
End of stream
Media slut -6
+
Connecting
Ansluter -8
+
Error
Fel -9
+
Reconnecting
Återansluter 23
+
Ready
Redo 12
+
Autoplay
Autostart 8
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 10
Besök oss på webben 6
+
New version out
Ny version ute 11
+
Developed by
Utvecklad av 4
+
Translated by
Översatt av 11
+
Search for update
Sök efter uppdateringar 2
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 8
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallista... -12
+
No updates available
Inga uppdateringar funna. 11
Inga uppdateringar tillgängliga. 7
+
Channel list updated!
Kanallista uppdaterad! 6
+
Error! Try again later
Fel! Försök igen senare. 11
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 7
+
All channels
Alla kanaler -5
+
oldies
Radiokanaler 2
+
5
SR TV1 14
TV-kanaler 2
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 9
+
Download now
Ladda ner 23
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 11
Fortsätt till kanallistan -151
+
Settings
Inställningar 11
+
Skin
Skal -1
+
Regional channel lists
Regionala kanallistor 9
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualizatorfönstret för ljudströmmar 21
+
Autoplay last channel on startup
Starta automatiskt den senaste kanalen vid uppstart -4
Spela upp senaste kanalen vid uppstart -147
+
Use Windowless video rendering
Använd fönsterlös videorendering 11
+
Channels
Kanaler 3
+
Play
Spela 11
+
Stop
Stoppa 4
+
Fullscreen
Fullskärm 21
+
Volume down
Sänk volymen 8
Volym ner 7
+
Volume up
Öka volymen 4
Volym upp -1
Höj volymen -21
+
iheart radio
Alla kanaler -5
+
Your name: Your e-mail: