EDIT TRANSLATION
Language: Swedish
Regions: All regions
English Swedish
Stopped
Stoppad -274
+
Paused
Pausad -223
+
Playing
Spelar -158
+
Buffering
Buffrar -130
+
Waiting
Väntar -116
+
End of stream
Media slut -10
+
Connecting
Ansluter -7
+
Error
Fel -9
+
Reconnecting
Återansluter 23
+
Ready
Redo 8
+
Autoplay
Autostart 4
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 7
Besök oss på webben 2
+
New version out
Ny version ute 11
+
Developed by
Utvecklad av 4
+
Translated by
Översatt av 9
+
Search for updates
Sök efter uppdateringar -3
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 5
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallista... -15
+
No updates available.
Inga uppdateringar funna. 7
Inga uppdateringar tillgängliga. 3
+
Channel list updated!
Kanallista uppdaterad! -2
+
Error! Try again later.
Fel! Försök igen senare. 11
+
Add new channel
Lägg till ny kanal -1
+
All channels
Alla kanaler -11
+
Radio Channels
Radiokanaler -1
+
TV channels
SR TV1 14
TV-kanaler -2
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 11
+
Download now
Ladda ner 27
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 7
Fortsätt till kanallistan -150
+
Settings
Inställningar 4
+
Skin
Skal 0
+
Regional channel lists
Regionala kanallistor 9
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualizatorfönstret för ljudströmmar 25
+
Autoplay last channel on startup
Starta automatiskt den senaste kanalen vid uppstart -4
Spela upp senaste kanalen vid uppstart -151
+
Use Windowless video rendering
Använd fönsterlös videorendering 8
+
Channels
Kanaler -4
+
Play
Spela 12
+
Stop
Stoppa 1
+
Fullscreen
Fullskärm 22
+
Volume down
Sänk volymen 4
Volym ner -1
+
Volume up
Öka volymen -1
Volym upp -5
Höj volymen -24
+
bobar
Stoppad -274
+
oldies
Radiokanaler -1
+
5
SR TV1 14
TV-kanaler -2
+
bobar
Stoppad -274
+
Paused
Pausad -223
+
Playing
Spelar -158
+
Buffering
Buffrar -130
+
Waiting
Väntar -116
+
End of stream
Media slut -10
+
Connecting
Ansluter -7
+
Error
Fel -9
+
Reconnecting
Återansluter 23
+
Ready
Redo 8
+
Autoplay
Autostart 4
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 7
Besök oss på webben 2
+
New version out
Ny version ute 11
+
Developed by
Utvecklad av 4
+
Translated by
Översatt av 9
+
Search for update
Sök efter uppdateringar -3
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 5
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallista... -15
+
No updates available
Inga uppdateringar funna. 7
Inga uppdateringar tillgängliga. 3
+
Channel list updated!
Kanallista uppdaterad! -2
+
Error! Try again later
Fel! Försök igen senare. 11
+
Add new channel
Lägg till ny kanal -1
+
All channels
Alla kanaler -11
+
oldies
Radiokanaler -1
+
5
SR TV1 14
TV-kanaler -2
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 11
+
Download now
Ladda ner 27
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 7
Fortsätt till kanallistan -150
+
Settings
Inställningar 4
+
Skin
Skal 0
+
Regional channel lists
Regionala kanallistor 9
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualizatorfönstret för ljudströmmar 25
+
Autoplay last channel on startup
Starta automatiskt den senaste kanalen vid uppstart -4
Spela upp senaste kanalen vid uppstart -151
+
Use Windowless video rendering
Använd fönsterlös videorendering 8
+
Channels
Kanaler -4
+
Play
Spela 12
+
Stop
Stoppa 1
+
Fullscreen
Fullskärm 22
+
Volume down
Sänk volymen 4
Volym ner -1
+
Volume up
Öka volymen -1
Volym upp -5
Höj volymen -24
+
iheart radio
Alla kanaler -11
+
Your name: Your e-mail: