EDIT TRANSLATION
Language: Swedish
Regions: All regions
English Swedish
Stopped
Stoppad -285
+
Paused
Pausad -230
+
Playing
Spelar -165
+
Buffering
Buffrar -125
+
Waiting
Väntar -109
+
End of stream
Media slut -26
+
Connecting
Ansluter -15
+
Error
Fel -6
+
Reconnecting
Återansluter 20
+
Ready
Redo -3
+
Autoplay
Autostart -11
+
Visit %s on the web
Besök oss på webben -2
Besök %s på webben -5
+
New version out
Ny version ute -3
+
Developed by
Utvecklad av 6
+
Translated by
Översatt av 7
+
Search for updates
Sök efter uppdateringar -19
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... -5
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallista... -19
+
No updates available.
Inga uppdateringar tillgängliga. 2
Inga uppdateringar funna. -11
+
Channel list updated!
Kanallista uppdaterad! -23
+
Error! Try again later.
Fel! Försök igen senare. 14
+
Add new channel
Lägg till ny kanal -11
+
All channels
Alla kanaler -29
+
Radio Channels
Radiokanaler -5
+
TV channels
SR TV1 17
TV-kanaler -11
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 7
+
Download now
Ladda ner 44
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan -5
Fortsätt till kanallistan -154
+
Settings
Inställningar -11
+
Skin
Skal -4
+
Regional channel lists
Regionala kanallistor 4
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualizatorfönstret för ljudströmmar 32
+
Autoplay last channel on startup
Starta automatiskt den senaste kanalen vid uppstart -2
Spela upp senaste kanalen vid uppstart -157
+
Use Windowless video rendering
Använd fönsterlös videorendering 4
+
Channels
Kanaler -22
+
Play
Spela 19
+
Stop
Stoppa -20
+
Fullscreen
Fullskärm 19
+
Volume down
Sänk volymen -3
Volym ner -19
+
Volume up
Öka volymen -6
Volym upp -29
Höj volymen -32
+
bobar
Stoppad -285
+
oldies
Radiokanaler -5
+
5
SR TV1 17
TV-kanaler -11
+
bobar
Stoppad -285
+
Paused
Pausad -230
+
Playing
Spelar -165
+
Buffering
Buffrar -125
+
Waiting
Väntar -109
+
End of stream
Media slut -26
+
Connecting
Ansluter -15
+
Error
Fel -6
+
Reconnecting
Återansluter 20
+
Ready
Redo -3
+
Autoplay
Autostart -11
+
Visit %s on the web
Besök oss på webben -2
Besök %s på webben -5
+
New version out
Ny version ute -3
+
Developed by
Utvecklad av 6
+
Translated by
Översatt av 7
+
Search for update
Sök efter uppdateringar -19
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... -5
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallista... -19
+
No updates available
Inga uppdateringar tillgängliga. 2
Inga uppdateringar funna. -11
+
Channel list updated!
Kanallista uppdaterad! -23
+
Error! Try again later
Fel! Försök igen senare. 14
+
Add new channel
Lägg till ny kanal -11
+
All channels
Alla kanaler -29
+
oldies
Radiokanaler -5
+
5
SR TV1 17
TV-kanaler -11
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 7
+
Download now
Ladda ner 44
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan -5
Fortsätt till kanallistan -154
+
Settings
Inställningar -11
+
Skin
Skal -4
+
Regional channel lists
Regionala kanallistor 4
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualizatorfönstret för ljudströmmar 32
+
Autoplay last channel on startup
Starta automatiskt den senaste kanalen vid uppstart -2
Spela upp senaste kanalen vid uppstart -157
+
Use Windowless video rendering
Använd fönsterlös videorendering 4
+
Channels
Kanaler -22
+
Play
Spela 19
+
Stop
Stoppa -20
+
Fullscreen
Fullskärm 19
+
Volume down
Sänk volymen -3
Volym ner -19
+
Volume up
Öka volymen -6
Volym upp -29
Höj volymen -32
+
iheart radio
Alla kanaler -29
+
Your name: Your e-mail: