EDIT TRANSLATION
Language: Swedish
Regions: All regions
English Swedish
Stopped
Stoppad -287
+
Paused
Pausad -230
+
Playing
Spelar -164
+
Buffering
Buffrar -129
+
Waiting
Väntar -110
+
End of stream
Media slut -22
+
Connecting
Ansluter -13
+
Error
Fel -7
+
Reconnecting
Återansluter 20
+
Ready
Redo -5
+
Autoplay
Autostart -11
+
Visit %s on the web
Besök oss på webben -2
Besök %s på webben -4
+
New version out
Ny version ute -3
+
Developed by
Utvecklad av 7
+
Translated by
Översatt av 8
+
Search for updates
Sök efter uppdateringar -20
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 4
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallista... -15
+
No updates available.
Inga uppdateringar tillgängliga. 1
Inga uppdateringar funna. -11
+
Channel list updated!
Kanallista uppdaterad! -17
+
Error! Try again later.
Fel! Försök igen senare. 14
+
Add new channel
Lägg till ny kanal -11
+
All channels
Alla kanaler -20
+
Radio Channels
Radiokanaler -3
+
TV channels
SR TV1 12
TV-kanaler -10
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 6
+
Download now
Ladda ner 41
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 3
Fortsätt till kanallistan -154
+
Settings
Inställningar -3
+
Skin
Skal -4
+
Regional channel lists
Regionala kanallistor 1
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualizatorfönstret för ljudströmmar 28
+
Autoplay last channel on startup
Starta automatiskt den senaste kanalen vid uppstart -1
Spela upp senaste kanalen vid uppstart -155
+
Use Windowless video rendering
Använd fönsterlös videorendering 4
+
Channels
Kanaler -20
+
Play
Spela 15
+
Stop
Stoppa -20
+
Fullscreen
Fullskärm 21
+
Volume down
Sänk volymen -3
Volym ner -15
+
Volume up
Öka volymen -8
Volym upp -27
Höj volymen -33
+
bobar
Stoppad -287
+
oldies
Radiokanaler -3
+
5
SR TV1 12
TV-kanaler -10
+
bobar
Stoppad -287
+
Paused
Pausad -230
+
Playing
Spelar -164
+
Buffering
Buffrar -129
+
Waiting
Väntar -110
+
End of stream
Media slut -22
+
Connecting
Ansluter -13
+
Error
Fel -7
+
Reconnecting
Återansluter 20
+
Ready
Redo -5
+
Autoplay
Autostart -11
+
Visit %s on the web
Besök oss på webben -2
Besök %s på webben -4
+
New version out
Ny version ute -3
+
Developed by
Utvecklad av 7
+
Translated by
Översatt av 8
+
Search for update
Sök efter uppdateringar -20
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 4
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallista... -15
+
No updates available
Inga uppdateringar tillgängliga. 1
Inga uppdateringar funna. -11
+
Channel list updated!
Kanallista uppdaterad! -17
+
Error! Try again later
Fel! Försök igen senare. 14
+
Add new channel
Lägg till ny kanal -11
+
All channels
Alla kanaler -20
+
oldies
Radiokanaler -3
+
5
SR TV1 12
TV-kanaler -10
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 6
+
Download now
Ladda ner 41
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 3
Fortsätt till kanallistan -154
+
Settings
Inställningar -3
+
Skin
Skal -4
+
Regional channel lists
Regionala kanallistor 1
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualizatorfönstret för ljudströmmar 28
+
Autoplay last channel on startup
Starta automatiskt den senaste kanalen vid uppstart -1
Spela upp senaste kanalen vid uppstart -155
+
Use Windowless video rendering
Använd fönsterlös videorendering 4
+
Channels
Kanaler -20
+
Play
Spela 15
+
Stop
Stoppa -20
+
Fullscreen
Fullskärm 21
+
Volume down
Sänk volymen -3
Volym ner -15
+
Volume up
Öka volymen -8
Volym upp -27
Höj volymen -33
+
iheart radio
Alla kanaler -20
+
Your name: Your e-mail: