EDIT TRANSLATION
Language: Swedish
Regions: All regions
English Swedish
Stopped
Stoppad -275
+
Paused
Pausad -218
+
Playing
Spelar -157
+
Buffering
Buffrar -130
+
Waiting
Väntar -122
+
End of stream
Media slut -5
+
Connecting
Ansluter -8
+
Error
Fel -7
+
Reconnecting
Återansluter 24
+
Ready
Redo 11
+
Autoplay
Autostart 10
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 9
Besök oss på webben 6
+
New version out
Ny version ute 12
+
Developed by
Utvecklad av 5
+
Translated by
Översatt av 12
+
Search for updates
Sök efter uppdateringar 3
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 8
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallista... -12
+
No updates available.
Inga uppdateringar tillgängliga. 8
Inga uppdateringar funna. 7
+
Channel list updated!
Kanallista uppdaterad! 6
+
Error! Try again later.
Fel! Försök igen senare. 12
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 6
+
All channels
Alla kanaler -4
+
Radio Channels
Radiokanaler 1
+
TV channels
SR TV1 12
TV-kanaler 4
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 6
+
Download now
Ladda ner 21
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 10
Fortsätt till kanallistan -149
+
Settings
Inställningar 12
+
Skin
Skal -1
+
Regional channel lists
Regionala kanallistor 8
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualizatorfönstret för ljudströmmar 19
+
Autoplay last channel on startup
Starta automatiskt den senaste kanalen vid uppstart -4
Spela upp senaste kanalen vid uppstart -145
+
Use Windowless video rendering
Använd fönsterlös videorendering 11
+
Channels
Kanaler 6
+
Play
Spela 9
+
Stop
Stoppa 8
+
Fullscreen
Fullskärm 18
+
Volume down
Sänk volymen 10
Volym ner 8
+
Volume up
Öka volymen 3
Volym upp 0
Höj volymen -21
+
bobar
Stoppad -275
+
oldies
Radiokanaler 1
+
5
SR TV1 12
TV-kanaler 4
+
bobar
Stoppad -275
+
Paused
Pausad -218
+
Playing
Spelar -157
+
Buffering
Buffrar -130
+
Waiting
Väntar -122
+
End of stream
Media slut -5
+
Connecting
Ansluter -8
+
Error
Fel -7
+
Reconnecting
Återansluter 24
+
Ready
Redo 11
+
Autoplay
Autostart 10
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 9
Besök oss på webben 6
+
New version out
Ny version ute 12
+
Developed by
Utvecklad av 5
+
Translated by
Översatt av 12
+
Search for update
Sök efter uppdateringar 3
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 8
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallista... -12
+
No updates available
Inga uppdateringar tillgängliga. 8
Inga uppdateringar funna. 7
+
Channel list updated!
Kanallista uppdaterad! 6
+
Error! Try again later
Fel! Försök igen senare. 12
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 6
+
All channels
Alla kanaler -4
+
oldies
Radiokanaler 1
+
5
SR TV1 12
TV-kanaler 4
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 6
+
Download now
Ladda ner 21
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 10
Fortsätt till kanallistan -149
+
Settings
Inställningar 12
+
Skin
Skal -1
+
Regional channel lists
Regionala kanallistor 8
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualizatorfönstret för ljudströmmar 19
+
Autoplay last channel on startup
Starta automatiskt den senaste kanalen vid uppstart -4
Spela upp senaste kanalen vid uppstart -145
+
Use Windowless video rendering
Använd fönsterlös videorendering 11
+
Channels
Kanaler 6
+
Play
Spela 9
+
Stop
Stoppa 8
+
Fullscreen
Fullskärm 18
+
Volume down
Sänk volymen 10
Volym ner 8
+
Volume up
Öka volymen 3
Volym upp 0
Höj volymen -21
+
iheart radio
Alla kanaler -4
+
Your name: Your e-mail: