EDIT TRANSLATION
Language: Swedish
Regions: All regions
English Swedish
Stopped
Stoppad -274
+
Paused
Pausad -221
+
Playing
Spelar -158
+
Buffering
Buffrar -130
+
Waiting
Väntar -118
+
End of stream
Media slut -8
+
Connecting
Ansluter -8
+
Error
Fel -9
+
Reconnecting
Återansluter 23
+
Ready
Redo 9
+
Autoplay
Autostart 5
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 7
Besök oss på webben 3
+
New version out
Ny version ute 11
+
Developed by
Utvecklad av 5
+
Translated by
Översatt av 10
+
Search for updates
Sök efter uppdateringar -1
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 4
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallista... -15
+
No updates available.
Inga uppdateringar funna. 8
Inga uppdateringar tillgängliga. 4
+
Channel list updated!
Kanallista uppdaterad! 1
+
Error! Try again later.
Fel! Försök igen senare. 10
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 1
+
All channels
Alla kanaler -10
+
Radio Channels
Radiokanaler -1
+
TV channels
SR TV1 13
TV-kanaler 0
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 9
+
Download now
Ladda ner 26
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 7
Fortsätt till kanallistan -151
+
Settings
Inställningar 6
+
Skin
Skal 0
+
Regional channel lists
Regionala kanallistor 9
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualizatorfönstret för ljudströmmar 24
+
Autoplay last channel on startup
Starta automatiskt den senaste kanalen vid uppstart -3
Spela upp senaste kanalen vid uppstart -150
+
Use Windowless video rendering
Använd fönsterlös videorendering 9
+
Channels
Kanaler -2
+
Play
Spela 11
+
Stop
Stoppa 1
+
Fullscreen
Fullskärm 21
+
Volume down
Sänk volymen 6
Volym ner 1
+
Volume up
Öka volymen 0
Volym upp -4
Höj volymen -23
+
bobar
Stoppad -274
+
oldies
Radiokanaler -1
+
5
SR TV1 13
TV-kanaler 0
+
bobar
Stoppad -274
+
Paused
Pausad -221
+
Playing
Spelar -158
+
Buffering
Buffrar -130
+
Waiting
Väntar -118
+
End of stream
Media slut -8
+
Connecting
Ansluter -8
+
Error
Fel -9
+
Reconnecting
Återansluter 23
+
Ready
Redo 9
+
Autoplay
Autostart 5
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 7
Besök oss på webben 3
+
New version out
Ny version ute 11
+
Developed by
Utvecklad av 5
+
Translated by
Översatt av 10
+
Search for update
Sök efter uppdateringar -1
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 4
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallista... -15
+
No updates available
Inga uppdateringar funna. 8
Inga uppdateringar tillgängliga. 4
+
Channel list updated!
Kanallista uppdaterad! 1
+
Error! Try again later
Fel! Försök igen senare. 10
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 1
+
All channels
Alla kanaler -10
+
oldies
Radiokanaler -1
+
5
SR TV1 13
TV-kanaler 0
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 9
+
Download now
Ladda ner 26
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 7
Fortsätt till kanallistan -151
+
Settings
Inställningar 6
+
Skin
Skal 0
+
Regional channel lists
Regionala kanallistor 9
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualizatorfönstret för ljudströmmar 24
+
Autoplay last channel on startup
Starta automatiskt den senaste kanalen vid uppstart -3
Spela upp senaste kanalen vid uppstart -150
+
Use Windowless video rendering
Använd fönsterlös videorendering 9
+
Channels
Kanaler -2
+
Play
Spela 11
+
Stop
Stoppa 1
+
Fullscreen
Fullskärm 21
+
Volume down
Sänk volymen 6
Volym ner 1
+
Volume up
Öka volymen 0
Volym upp -4
Höj volymen -23
+
iheart radio
Alla kanaler -10
+
Your name: Your e-mail: