EDIT TRANSLATION
Language: Swedish
Regions: All regions
English Swedish
Stopped
Stoppad -273
+
Paused
Pausad -221
+
Playing
Spelar -157
+
Buffering
Buffrar -128
+
Waiting
Väntar -116
+
End of stream
Media slut -8
+
Connecting
Ansluter -6
+
Error
Fel -8
+
Reconnecting
Återansluter 24
+
Ready
Redo 10
+
Autoplay
Autostart 6
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 9
Besök oss på webben 4
+
New version out
Ny version ute 12
+
Developed by
Utvecklad av 5
+
Translated by
Översatt av 10
+
Search for updates
Sök efter uppdateringar -1
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 6
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallista... -13
+
No updates available.
Inga uppdateringar funna. 9
Inga uppdateringar tillgängliga. 5
+
Channel list updated!
Kanallista uppdaterad! 1
+
Error! Try again later.
Fel! Försök igen senare. 11
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 2
+
All channels
Alla kanaler -10
+
Radio Channels
Radiokanaler 0
+
TV channels
SR TV1 15
TV-kanaler 0
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 11
+
Download now
Ladda ner 27
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 9
Fortsätt till kanallistan -149
+
Settings
Inställningar 7
+
Skin
Skal 1
+
Regional channel lists
Regionala kanallistor 10
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualizatorfönstret för ljudströmmar 25
+
Autoplay last channel on startup
Starta automatiskt den senaste kanalen vid uppstart -3
Spela upp senaste kanalen vid uppstart -149
+
Use Windowless video rendering
Använd fönsterlös videorendering 10
+
Channels
Kanaler -1
+
Play
Spela 13
+
Stop
Stoppa 3
+
Fullscreen
Fullskärm 23
+
Volume down
Sänk volymen 6
Volym ner 2
+
Volume up
Öka volymen 1
Volym upp -3
Höj volymen -23
+
bobar
Stoppad -273
+
oldies
Radiokanaler 0
+
5
SR TV1 15
TV-kanaler 0
+
bobar
Stoppad -273
+
Paused
Pausad -221
+
Playing
Spelar -157
+
Buffering
Buffrar -128
+
Waiting
Väntar -116
+
End of stream
Media slut -8
+
Connecting
Ansluter -6
+
Error
Fel -8
+
Reconnecting
Återansluter 24
+
Ready
Redo 10
+
Autoplay
Autostart 6
+
Visit %s on the web
Besök %s på webben 9
Besök oss på webben 4
+
New version out
Ny version ute 12
+
Developed by
Utvecklad av 5
+
Translated by
Översatt av 10
+
Search for update
Sök efter uppdateringar -1
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... 6
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallista... -13
+
No updates available
Inga uppdateringar funna. 9
Inga uppdateringar tillgängliga. 5
+
Channel list updated!
Kanallista uppdaterad! 1
+
Error! Try again later
Fel! Försök igen senare. 11
+
Add new channel
Lägg till ny kanal 2
+
All channels
Alla kanaler -10
+
oldies
Radiokanaler 0
+
5
SR TV1 15
TV-kanaler 0
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 11
+
Download now
Ladda ner 27
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan 9
Fortsätt till kanallistan -149
+
Settings
Inställningar 7
+
Skin
Skal 1
+
Regional channel lists
Regionala kanallistor 10
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualizatorfönstret för ljudströmmar 25
+
Autoplay last channel on startup
Starta automatiskt den senaste kanalen vid uppstart -3
Spela upp senaste kanalen vid uppstart -149
+
Use Windowless video rendering
Använd fönsterlös videorendering 10
+
Channels
Kanaler -1
+
Play
Spela 13
+
Stop
Stoppa 3
+
Fullscreen
Fullskärm 23
+
Volume down
Sänk volymen 6
Volym ner 2
+
Volume up
Öka volymen 1
Volym upp -3
Höj volymen -23
+
iheart radio
Alla kanaler -10
+
Your name: Your e-mail: