EDIT TRANSLATION
Language: Swedish
Regions: All regions
English Swedish
Stopped
Stoppad -283
+
Paused
Pausad -232
+
Playing
Spelar -166
+
Buffering
Buffrar -128
+
Waiting
Väntar -105
+
End of stream
Media slut -25
+
Connecting
Ansluter -18
+
Error
Fel 0
+
Reconnecting
Återansluter 19
+
Ready
Redo 2
+
Autoplay
Autostart -13
+
Visit %s on the web
Besök oss på webben -3
Besök %s på webben -4
+
New version out
Ny version ute 1
+
Developed by
Utvecklad av 7
+
Translated by
Översatt av 5
+
Search for updates
Sök efter uppdateringar -19
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... -2
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallista... -25
+
No updates available.
Inga uppdateringar tillgängliga. 1
Inga uppdateringar funna. -12
+
Channel list updated!
Kanallista uppdaterad! -26
+
Error! Try again later.
Fel! Försök igen senare. 16
+
Add new channel
Lägg till ny kanal -11
+
All channels
Alla kanaler -30
+
Radio Channels
Radiokanaler -7
+
TV channels
SR TV1 18
TV-kanaler -13
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 9
+
Download now
Ladda ner 48
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan -9
Fortsätt till kanallistan -151
+
Settings
Inställningar -21
+
Skin
Skal -4
+
Regional channel lists
Regionala kanallistor 6
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualizatorfönstret för ljudströmmar 38
+
Autoplay last channel on startup
Starta automatiskt den senaste kanalen vid uppstart 0
Spela upp senaste kanalen vid uppstart -167
+
Use Windowless video rendering
Använd fönsterlös videorendering 4
+
Channels
Kanaler -29
+
Play
Spela 21
+
Stop
Stoppa -20
+
Fullscreen
Fullskärm 21
+
Volume down
Sänk volymen -5
Volym ner -22
+
Volume up
Öka volymen -2
Höj volymen -27
Volym upp -29
+
bobar
Stoppad -283
+
oldies
Radiokanaler -7
+
5
SR TV1 18
TV-kanaler -13
+
bobar
Stoppad -283
+
Paused
Pausad -232
+
Playing
Spelar -166
+
Buffering
Buffrar -128
+
Waiting
Väntar -105
+
End of stream
Media slut -25
+
Connecting
Ansluter -18
+
Error
Fel 0
+
Reconnecting
Återansluter 19
+
Ready
Redo 2
+
Autoplay
Autostart -13
+
Visit %s on the web
Besök oss på webben -3
Besök %s på webben -4
+
New version out
Ny version ute 1
+
Developed by
Utvecklad av 7
+
Translated by
Översatt av 5
+
Search for update
Sök efter uppdateringar -19
+
Checking for updates...
Söker efter uppdateringar... -2
+
Updating channels list...
Uppdaterar kanallista... -25
+
No updates available
Inga uppdateringar tillgängliga. 1
Inga uppdateringar funna. -12
+
Channel list updated!
Kanallista uppdaterad! -26
+
Error! Try again later
Fel! Försök igen senare. 16
+
Add new channel
Lägg till ny kanal -11
+
All channels
Alla kanaler -30
+
oldies
Radiokanaler -7
+
5
SR TV1 18
TV-kanaler -13
+
New update available!
Ny uppdatering tillgänglig! 9
+
Download now
Ladda ner 48
+
Continue to the channel list
Fortsätt till kanallistan -9
Fortsätt till kanallistan -151
+
Settings
Inställningar -21
+
Skin
Skal -4
+
Regional channel lists
Regionala kanallistor 6
+
Enable visualizer window for audio streams
Visa visualizatorfönstret för ljudströmmar 38
+
Autoplay last channel on startup
Starta automatiskt den senaste kanalen vid uppstart 0
Spela upp senaste kanalen vid uppstart -167
+
Use Windowless video rendering
Använd fönsterlös videorendering 4
+
Channels
Kanaler -29
+
Play
Spela 21
+
Stop
Stoppa -20
+
Fullscreen
Fullskärm 21
+
Volume down
Sänk volymen -5
Volym ner -22
+
Volume up
Öka volymen -2
Höj volymen -27
Volym upp -29
+
iheart radio
Alla kanaler -30
+
Your name: Your e-mail: