EDIT TRANSLATION
Language: Slovenian
Regions: All regions
English Slovenian
Stopped
Ustavljeno -10
+
Paused
Pavzirano -22
+
Playing
Predvaja -26
+
Buffering
Nalagam -15
+
Waiting
Cakam -4
+
End of stream
Konec Prenosa -38
+
Connecting
Povezujem -36
+
Error
Napaka 9
+
Reconnecting
Ponovno Povezujem -33
+
Ready
Pripravljeno -35
+
Autoplay
Samodejno zazeni 4
+
Visit %s on the web
Obisci %s Na spletu -9
+
New version out
Obstaja nova verzija -19
+
Developed by
Proizvedeno od 3
+
Translated by
Prevedeno od -7
+
Search for updates
H31e9BUP 8
Iscem posodobitve -2
1zwXXea3 -4
+
Checking for updates...
Preverjam Posodobitve... -9
+
Updating channels list...
Osvezujem Spored... 1
+
No updates available.
Ni posodobitve -3
Ni novejse verzije. -5
+
Channel list updated!
Spored osvezen! -8
+
Error! Try again later.
Napaka! Poskusi znova pozneje. -10
+
Add new channel
Dodaj nov kanal 8
+
All channels
Vsi kanali 1
+
Radio Channels
Radio Kanali 4
+
TV channels
Tv kanali 4
+
New update available!
Nova posodobitev -7
+
Download now
Prenesi zdaj -13
+
Continue to the channel list
Nadaljuj na kanalni seznam -1
+
Settings
Nastavitve 22
+
Skin
Koza 21
+
Regional channel lists
Regionalni kanalni seznam 8
+
Enable visualizer window for audio streams
Omogoci vizualno okno za avdio prenos 13
+
Autoplay last channel on startup
Samodejno zazeni kanal ob zagonu 17
+
Use Windowless video rendering
Uporabi brez-okenjsko video izrisovanje 1
+
Channels
Kanali -7
+
Play
Predvajaj -9
+
Stop
Ustavi 11
+
Fullscreen
Celotnizaslon 5
+
Volume down
Znižaj Glasnost 10
+
Volume up
Zvišaj Glasnost 5
+
bobar
Ustavljeno -10
+
oldies
Radio Kanali 4
+
5
Tv kanali 4
+
bobar
Ustavljeno -10
+
Paused
Pavzirano -22
+
Playing
Predvaja -26
+
Buffering
Nalagam -15
+
Waiting
Cakam -4
+
End of stream
Konec Prenosa -38
+
Connecting
Povezujem -36
+
Error
Napaka 9
+
Reconnecting
Ponovno Povezujem -33
+
Ready
Pripravljeno -35
+
Autoplay
Samodejno zazeni 4
+
Visit %s on the web
Obisci %s Na spletu -9
+
New version out
Obstaja nova verzija -19
+
Developed by
Proizvedeno od 3
+
Translated by
Prevedeno od -7
+
Search for update
H31e9BUP 8
Iscem posodobitve -2
1zwXXea3 -4
+
Checking for updates...
Preverjam Posodobitve... -9
+
Updating channels list...
Osvezujem Spored... 1
+
No updates available
Ni posodobitve -3
Ni novejse verzije. -5
+
Channel list updated!
Spored osvezen! -8
+
Error! Try again later
Napaka! Poskusi znova pozneje. -10
+
Add new channel
Dodaj nov kanal 8
+
All channels
Vsi kanali 1
+
oldies
Radio Kanali 4
+
5
Tv kanali 4
+
New update available!
Nova posodobitev -7
+
Download now
Prenesi zdaj -13
+
Continue to the channel list
Nadaljuj na kanalni seznam -1
+
Settings
Nastavitve 22
+
Skin
Koza 21
+
Regional channel lists
Regionalni kanalni seznam 8
+
Enable visualizer window for audio streams
Omogoci vizualno okno za avdio prenos 13
+
Autoplay last channel on startup
Samodejno zazeni kanal ob zagonu 17
+
Use Windowless video rendering
Uporabi brez-okenjsko video izrisovanje 1
+
Channels
Kanali -7
+
Play
Predvajaj -9
+
Stop
Ustavi 11
+
Fullscreen
Celotnizaslon 5
+
Volume down
Znižaj Glasnost 10
+
Volume up
Zvišaj Glasnost 5
+
iheart radio
Vsi kanali 1
+
Your name: Your e-mail: