EDIT TRANSLATION
Language: Slovenian
Regions: All regions
English Slovenian
Stopped
Ustavljeno -12
+
Paused
Pavzirano -18
+
Playing
Predvaja -22
+
Buffering
Nalagam -11
+
Waiting
Cakam -5
+
End of stream
Konec Prenosa -54
+
Connecting
Povezujem -39
+
Error
Napaka 0
+
Reconnecting
Ponovno Povezujem -27
+
Ready
Pripravljeno -34
+
Autoplay
Samodejno zazeni 8
+
Visit %s on the web
Obisci %s Na spletu -11
+
New version out
Obstaja nova verzija -17
+
Developed by
Proizvedeno od 6
+
Translated by
Prevedeno od -3
+
Search for updates
H31e9BUP 9
Iscem posodobitve 2
1zwXXea3 -11
+
Checking for updates...
Preverjam Posodobitve... -6
+
Updating channels list...
Osvezujem Spored... -1
+
No updates available.
Ni posodobitve 4
Ni novejse verzije. 0
+
Channel list updated!
Spored osvezen! -20
+
Error! Try again later.
Napaka! Poskusi znova pozneje. -6
+
Add new channel
Dodaj nov kanal 12
+
All channels
Vsi kanali 11
+
Radio Channels
Radio Kanali 6
+
TV channels
Tv kanali -4
+
New update available!
Nova posodobitev -14
+
Download now
Prenesi zdaj -13
+
Continue to the channel list
Nadaljuj na kanalni seznam -5
+
Settings
Nastavitve 38
+
Skin
Koza 39
+
Regional channel lists
Regionalni kanalni seznam 15
+
Enable visualizer window for audio streams
Omogoci vizualno okno za avdio prenos 26
+
Autoplay last channel on startup
Samodejno zazeni kanal ob zagonu 36
+
Use Windowless video rendering
Uporabi brez-okenjsko video izrisovanje -4
+
Channels
Kanali -2
+
Play
Predvajaj -9
+
Stop
Ustavi 16
+
Fullscreen
Celotnizaslon 9
+
Volume down
Znižaj Glasnost 22
+
Volume up
Zvišaj Glasnost 8
+
bobar
Ustavljeno -12
+
oldies
Radio Kanali 6
+
5
Tv kanali -4
+
bobar
Ustavljeno -12
+
Paused
Pavzirano -18
+
Playing
Predvaja -22
+
Buffering
Nalagam -11
+
Waiting
Cakam -5
+
End of stream
Konec Prenosa -54
+
Connecting
Povezujem -39
+
Error
Napaka 0
+
Reconnecting
Ponovno Povezujem -27
+
Ready
Pripravljeno -34
+
Autoplay
Samodejno zazeni 8
+
Visit %s on the web
Obisci %s Na spletu -11
+
New version out
Obstaja nova verzija -17
+
Developed by
Proizvedeno od 6
+
Translated by
Prevedeno od -3
+
Search for update
H31e9BUP 9
Iscem posodobitve 2
1zwXXea3 -11
+
Checking for updates...
Preverjam Posodobitve... -6
+
Updating channels list...
Osvezujem Spored... -1
+
No updates available
Ni posodobitve 4
Ni novejse verzije. 0
+
Channel list updated!
Spored osvezen! -20
+
Error! Try again later
Napaka! Poskusi znova pozneje. -6
+
Add new channel
Dodaj nov kanal 12
+
All channels
Vsi kanali 11
+
oldies
Radio Kanali 6
+
5
Tv kanali -4
+
New update available!
Nova posodobitev -14
+
Download now
Prenesi zdaj -13
+
Continue to the channel list
Nadaljuj na kanalni seznam -5
+
Settings
Nastavitve 38
+
Skin
Koza 39
+
Regional channel lists
Regionalni kanalni seznam 15
+
Enable visualizer window for audio streams
Omogoci vizualno okno za avdio prenos 26
+
Autoplay last channel on startup
Samodejno zazeni kanal ob zagonu 36
+
Use Windowless video rendering
Uporabi brez-okenjsko video izrisovanje -4
+
Channels
Kanali -2
+
Play
Predvajaj -9
+
Stop
Ustavi 16
+
Fullscreen
Celotnizaslon 9
+
Volume down
Znižaj Glasnost 22
+
Volume up
Zvišaj Glasnost 8
+
iheart radio
Vsi kanali 11
+
Your name: Your e-mail: