EDIT TRANSLATION
Language: Slovenian
Regions: All regions
English Slovenian
Stopped
Ustavljeno -10
+
Paused
Pavzirano -21
+
Playing
Predvaja -26
+
Buffering
Nalagam -15
+
Waiting
Cakam -4
+
End of stream
Konec Prenosa -35
+
Connecting
Povezujem -36
+
Error
Napaka 12
+
Reconnecting
Ponovno Povezujem -34
+
Ready
Pripravljeno -34
+
Autoplay
Samodejno zazeni 4
+
Visit %s on the web
Obisci %s Na spletu -9
+
New version out
Obstaja nova verzija -19
+
Developed by
Proizvedeno od 3
+
Translated by
Prevedeno od -7
+
Search for updates
H31e9BUP 8
1zwXXea3 -1
Iscem posodobitve -2
+
Checking for updates...
Preverjam Posodobitve... -10
+
Updating channels list...
Osvezujem Spored... 1
+
No updates available.
Ni posodobitve -2
Ni novejse verzije. -4
+
Channel list updated!
Spored osvezen! -5
+
Error! Try again later.
Napaka! Poskusi znova pozneje. -10
+
Add new channel
Dodaj nov kanal 8
+
All channels
Vsi kanali -2
+
Radio Channels
Radio Kanali 4
+
TV channels
Tv kanali 6
+
New update available!
Nova posodobitev -4
+
Download now
Prenesi zdaj -11
+
Continue to the channel list
Nadaljuj na kanalni seznam 2
+
Settings
Nastavitve 20
+
Skin
Koza 19
+
Regional channel lists
Regionalni kanalni seznam 9
+
Enable visualizer window for audio streams
Omogoci vizualno okno za avdio prenos 10
+
Autoplay last channel on startup
Samodejno zazeni kanal ob zagonu 15
+
Use Windowless video rendering
Uporabi brez-okenjsko video izrisovanje 4
+
Channels
Kanali -7
+
Play
Predvajaj -8
+
Stop
Ustavi 11
+
Fullscreen
Celotnizaslon 4
+
Volume down
Znižaj Glasnost 7
+
Volume up
Zvišaj Glasnost 5
+
bobar
Ustavljeno -10
+
oldies
Radio Kanali 4
+
5
Tv kanali 6
+
bobar
Ustavljeno -10
+
Paused
Pavzirano -21
+
Playing
Predvaja -26
+
Buffering
Nalagam -15
+
Waiting
Cakam -4
+
End of stream
Konec Prenosa -35
+
Connecting
Povezujem -36
+
Error
Napaka 12
+
Reconnecting
Ponovno Povezujem -34
+
Ready
Pripravljeno -34
+
Autoplay
Samodejno zazeni 4
+
Visit %s on the web
Obisci %s Na spletu -9
+
New version out
Obstaja nova verzija -19
+
Developed by
Proizvedeno od 3
+
Translated by
Prevedeno od -7
+
Search for update
H31e9BUP 8
1zwXXea3 -1
Iscem posodobitve -2
+
Checking for updates...
Preverjam Posodobitve... -10
+
Updating channels list...
Osvezujem Spored... 1
+
No updates available
Ni posodobitve -2
Ni novejse verzije. -4
+
Channel list updated!
Spored osvezen! -5
+
Error! Try again later
Napaka! Poskusi znova pozneje. -10
+
Add new channel
Dodaj nov kanal 8
+
All channels
Vsi kanali -2
+
oldies
Radio Kanali 4
+
5
Tv kanali 6
+
New update available!
Nova posodobitev -4
+
Download now
Prenesi zdaj -11
+
Continue to the channel list
Nadaljuj na kanalni seznam 2
+
Settings
Nastavitve 20
+
Skin
Koza 19
+
Regional channel lists
Regionalni kanalni seznam 9
+
Enable visualizer window for audio streams
Omogoci vizualno okno za avdio prenos 10
+
Autoplay last channel on startup
Samodejno zazeni kanal ob zagonu 15
+
Use Windowless video rendering
Uporabi brez-okenjsko video izrisovanje 4
+
Channels
Kanali -7
+
Play
Predvajaj -8
+
Stop
Ustavi 11
+
Fullscreen
Celotnizaslon 4
+
Volume down
Znižaj Glasnost 7
+
Volume up
Zvišaj Glasnost 5
+
iheart radio
Vsi kanali -2
+
Your name: Your e-mail: