EDIT TRANSLATION
Language: Slovenian
Regions: All regions
English Slovenian
Stopped
Ustavljeno -12
+
Paused
Pavzirano -20
+
Playing
Predvaja -24
+
Buffering
Nalagam -10
+
Waiting
Cakam -8
+
End of stream
Konec Prenosa -50
+
Connecting
Povezujem -40
+
Error
Napaka 0
+
Reconnecting
Ponovno Povezujem -25
+
Ready
Pripravljeno -35
+
Autoplay
Samodejno zazeni 11
+
Visit %s on the web
Obisci %s Na spletu -10
+
New version out
Obstaja nova verzija -18
+
Developed by
Proizvedeno od 3
+
Translated by
Prevedeno od -6
+
Search for updates
H31e9BUP 6
Iscem posodobitve 4
1zwXXea3 -13
+
Checking for updates...
Preverjam Posodobitve... -5
+
Updating channels list...
Osvezujem Spored... -2
+
No updates available.
Ni posodobitve 4
Ni novejse verzije. 1
+
Channel list updated!
Spored osvezen! -21
+
Error! Try again later.
Napaka! Poskusi znova pozneje. -7
+
Add new channel
Dodaj nov kanal 14
+
All channels
Vsi kanali 14
+
Radio Channels
Radio Kanali 8
+
TV channels
Tv kanali -7
+
New update available!
Nova posodobitev -14
+
Download now
Prenesi zdaj -16
+
Continue to the channel list
Nadaljuj na kanalni seznam -10
+
Settings
Nastavitve 39
+
Skin
Koza 43
+
Regional channel lists
Regionalni kanalni seznam 15
+
Enable visualizer window for audio streams
Omogoci vizualno okno za avdio prenos 26
+
Autoplay last channel on startup
Samodejno zazeni kanal ob zagonu 35
+
Use Windowless video rendering
Uporabi brez-okenjsko video izrisovanje -5
+
Channels
Kanali -4
+
Play
Predvajaj -7
+
Stop
Ustavi 15
+
Fullscreen
Celotnizaslon 5
+
Volume down
Znižaj Glasnost 21
+
Volume up
Zvišaj Glasnost 9
+
bobar
Ustavljeno -12
+
oldies
Radio Kanali 8
+
5
Tv kanali -7
+
bobar
Ustavljeno -12
+
Paused
Pavzirano -20
+
Playing
Predvaja -24
+
Buffering
Nalagam -10
+
Waiting
Cakam -8
+
End of stream
Konec Prenosa -50
+
Connecting
Povezujem -40
+
Error
Napaka 0
+
Reconnecting
Ponovno Povezujem -25
+
Ready
Pripravljeno -35
+
Autoplay
Samodejno zazeni 11
+
Visit %s on the web
Obisci %s Na spletu -10
+
New version out
Obstaja nova verzija -18
+
Developed by
Proizvedeno od 3
+
Translated by
Prevedeno od -6
+
Search for update
H31e9BUP 6
Iscem posodobitve 4
1zwXXea3 -13
+
Checking for updates...
Preverjam Posodobitve... -5
+
Updating channels list...
Osvezujem Spored... -2
+
No updates available
Ni posodobitve 4
Ni novejse verzije. 1
+
Channel list updated!
Spored osvezen! -21
+
Error! Try again later
Napaka! Poskusi znova pozneje. -7
+
Add new channel
Dodaj nov kanal 14
+
All channels
Vsi kanali 14
+
oldies
Radio Kanali 8
+
5
Tv kanali -7
+
New update available!
Nova posodobitev -14
+
Download now
Prenesi zdaj -16
+
Continue to the channel list
Nadaljuj na kanalni seznam -10
+
Settings
Nastavitve 39
+
Skin
Koza 43
+
Regional channel lists
Regionalni kanalni seznam 15
+
Enable visualizer window for audio streams
Omogoci vizualno okno za avdio prenos 26
+
Autoplay last channel on startup
Samodejno zazeni kanal ob zagonu 35
+
Use Windowless video rendering
Uporabi brez-okenjsko video izrisovanje -5
+
Channels
Kanali -4
+
Play
Predvajaj -7
+
Stop
Ustavi 15
+
Fullscreen
Celotnizaslon 5
+
Volume down
Znižaj Glasnost 21
+
Volume up
Zvišaj Glasnost 9
+
iheart radio
Vsi kanali 14
+
Your name: Your e-mail: