EDIT TRANSLATION
Language: Slovenian
Regions: All regions
English Slovenian
Stopped
Ustavljeno -11
+
Paused
Pavzirano -19
+
Playing
Predvaja -22
+
Buffering
Nalagam -12
+
Waiting
Cakam -1
+
End of stream
Konec Prenosa -46
+
Connecting
Povezujem -37
+
Error
Napaka 7
+
Reconnecting
Ponovno Povezujem -27
+
Ready
Pripravljeno -32
+
Autoplay
Samodejno zazeni 6
+
Visit %s on the web
Obisci %s Na spletu -11
+
New version out
Obstaja nova verzija -17
+
Developed by
Proizvedeno od 4
+
Translated by
Prevedeno od -5
+
Search for updates
H31e9BUP 8
Iscem posodobitve 2
1zwXXea3 -6
+
Checking for updates...
Preverjam Posodobitve... -8
+
Updating channels list...
Osvezujem Spored... 0
+
No updates available.
Ni posodobitve 1
Ni novejse verzije. -4
+
Channel list updated!
Spored osvezen! -12
+
Error! Try again later.
Napaka! Poskusi znova pozneje. -7
+
Add new channel
Dodaj nov kanal 9
+
All channels
Vsi kanali 5
+
Radio Channels
Radio Kanali 5
+
TV channels
Tv kanali 1
+
New update available!
Nova posodobitev -6
+
Download now
Prenesi zdaj -14
+
Continue to the channel list
Nadaljuj na kanalni seznam -3
+
Settings
Nastavitve 25
+
Skin
Koza 25
+
Regional channel lists
Regionalni kanalni seznam 8
+
Enable visualizer window for audio streams
Omogoci vizualno okno za avdio prenos 15
+
Autoplay last channel on startup
Samodejno zazeni kanal ob zagonu 18
+
Use Windowless video rendering
Uporabi brez-okenjsko video izrisovanje -6
+
Channels
Kanali -5
+
Play
Predvajaj -7
+
Stop
Ustavi 13
+
Fullscreen
Celotnizaslon 5
+
Volume down
Znižaj Glasnost 14
+
Volume up
Zvišaj Glasnost 7
+
bobar
Ustavljeno -11
+
oldies
Radio Kanali 5
+
5
Tv kanali 1
+
bobar
Ustavljeno -11
+
Paused
Pavzirano -19
+
Playing
Predvaja -22
+
Buffering
Nalagam -12
+
Waiting
Cakam -1
+
End of stream
Konec Prenosa -46
+
Connecting
Povezujem -37
+
Error
Napaka 7
+
Reconnecting
Ponovno Povezujem -27
+
Ready
Pripravljeno -32
+
Autoplay
Samodejno zazeni 6
+
Visit %s on the web
Obisci %s Na spletu -11
+
New version out
Obstaja nova verzija -17
+
Developed by
Proizvedeno od 4
+
Translated by
Prevedeno od -5
+
Search for update
H31e9BUP 8
Iscem posodobitve 2
1zwXXea3 -6
+
Checking for updates...
Preverjam Posodobitve... -8
+
Updating channels list...
Osvezujem Spored... 0
+
No updates available
Ni posodobitve 1
Ni novejse verzije. -4
+
Channel list updated!
Spored osvezen! -12
+
Error! Try again later
Napaka! Poskusi znova pozneje. -7
+
Add new channel
Dodaj nov kanal 9
+
All channels
Vsi kanali 5
+
oldies
Radio Kanali 5
+
5
Tv kanali 1
+
New update available!
Nova posodobitev -6
+
Download now
Prenesi zdaj -14
+
Continue to the channel list
Nadaljuj na kanalni seznam -3
+
Settings
Nastavitve 25
+
Skin
Koza 25
+
Regional channel lists
Regionalni kanalni seznam 8
+
Enable visualizer window for audio streams
Omogoci vizualno okno za avdio prenos 15
+
Autoplay last channel on startup
Samodejno zazeni kanal ob zagonu 18
+
Use Windowless video rendering
Uporabi brez-okenjsko video izrisovanje -6
+
Channels
Kanali -5
+
Play
Predvajaj -7
+
Stop
Ustavi 13
+
Fullscreen
Celotnizaslon 5
+
Volume down
Znižaj Glasnost 14
+
Volume up
Zvišaj Glasnost 7
+
iheart radio
Vsi kanali 5
+
Your name: Your e-mail: