EDIT TRANSLATION
Language: Slovenian
Regions: All regions
English Slovenian
Stopped
Ustavljeno -8
+
Paused
Pavzirano -21
+
Playing
Predvaja -25
+
Buffering
Nalagam -14
+
Waiting
Cakam -3
+
End of stream
Konec Prenosa -36
+
Connecting
Povezujem -35
+
Error
Napaka 11
+
Reconnecting
Ponovno Povezujem -32
+
Ready
Pripravljeno -34
+
Autoplay
Samodejno zazeni 5
+
Visit %s on the web
Obisci %s Na spletu -8
+
New version out
Obstaja nova verzija -18
+
Developed by
Proizvedeno od 4
+
Translated by
Prevedeno od -6
+
Search for updates
H31e9BUP 9
Iscem posodobitve -1
1zwXXea3 -2
+
Checking for updates...
Preverjam Posodobitve... -8
+
Updating channels list...
Osvezujem Spored... 2
+
No updates available.
Ni posodobitve -2
Ni novejse verzije. -4
+
Channel list updated!
Spored osvezen! -6
+
Error! Try again later.
Napaka! Poskusi znova pozneje. -9
+
Add new channel
Dodaj nov kanal 10
+
All channels
Vsi kanali 1
+
Radio Channels
Radio Kanali 5
+
TV channels
Tv kanali 6
+
New update available!
Nova posodobitev -5
+
Download now
Prenesi zdaj -11
+
Continue to the channel list
Nadaljuj na kanalni seznam 1
+
Settings
Nastavitve 22
+
Skin
Koza 21
+
Regional channel lists
Regionalni kanalni seznam 9
+
Enable visualizer window for audio streams
Omogoci vizualno okno za avdio prenos 13
+
Autoplay last channel on startup
Samodejno zazeni kanal ob zagonu 17
+
Use Windowless video rendering
Uporabi brez-okenjsko video izrisovanje 3
+
Channels
Kanali -6
+
Play
Predvajaj -8
+
Stop
Ustavi 12
+
Fullscreen
Celotnizaslon 6
+
Volume down
Znižaj Glasnost 10
+
Volume up
Zvišaj Glasnost 6
+
bobar
Ustavljeno -8
+
oldies
Radio Kanali 5
+
5
Tv kanali 6
+
bobar
Ustavljeno -8
+
Paused
Pavzirano -21
+
Playing
Predvaja -25
+
Buffering
Nalagam -14
+
Waiting
Cakam -3
+
End of stream
Konec Prenosa -36
+
Connecting
Povezujem -35
+
Error
Napaka 11
+
Reconnecting
Ponovno Povezujem -32
+
Ready
Pripravljeno -34
+
Autoplay
Samodejno zazeni 5
+
Visit %s on the web
Obisci %s Na spletu -8
+
New version out
Obstaja nova verzija -18
+
Developed by
Proizvedeno od 4
+
Translated by
Prevedeno od -6
+
Search for update
H31e9BUP 9
Iscem posodobitve -1
1zwXXea3 -2
+
Checking for updates...
Preverjam Posodobitve... -8
+
Updating channels list...
Osvezujem Spored... 2
+
No updates available
Ni posodobitve -2
Ni novejse verzije. -4
+
Channel list updated!
Spored osvezen! -6
+
Error! Try again later
Napaka! Poskusi znova pozneje. -9
+
Add new channel
Dodaj nov kanal 10
+
All channels
Vsi kanali 1
+
oldies
Radio Kanali 5
+
5
Tv kanali 6
+
New update available!
Nova posodobitev -5
+
Download now
Prenesi zdaj -11
+
Continue to the channel list
Nadaljuj na kanalni seznam 1
+
Settings
Nastavitve 22
+
Skin
Koza 21
+
Regional channel lists
Regionalni kanalni seznam 9
+
Enable visualizer window for audio streams
Omogoci vizualno okno za avdio prenos 13
+
Autoplay last channel on startup
Samodejno zazeni kanal ob zagonu 17
+
Use Windowless video rendering
Uporabi brez-okenjsko video izrisovanje 3
+
Channels
Kanali -6
+
Play
Predvajaj -8
+
Stop
Ustavi 12
+
Fullscreen
Celotnizaslon 6
+
Volume down
Znižaj Glasnost 10
+
Volume up
Zvišaj Glasnost 6
+
iheart radio
Vsi kanali 1
+
Your name: Your e-mail: