EDIT TRANSLATION
Language: Slovenian
Regions: All regions
English Slovenian
Stopped
Ustavljeno -11
+
Paused
Pavzirano -20
+
Playing
Predvaja -22
+
Buffering
Nalagam -12
+
Waiting
Cakam -1
+
End of stream
Konec Prenosa -48
+
Connecting
Povezujem -38
+
Error
Napaka 6
+
Reconnecting
Ponovno Povezujem -27
+
Ready
Pripravljeno -32
+
Autoplay
Samodejno zazeni 6
+
Visit %s on the web
Obisci %s Na spletu -11
+
New version out
Obstaja nova verzija -17
+
Developed by
Proizvedeno od 4
+
Translated by
Prevedeno od -4
+
Search for updates
H31e9BUP 9
Iscem posodobitve 2
1zwXXea3 -7
+
Checking for updates...
Preverjam Posodobitve... -8
+
Updating channels list...
Osvezujem Spored... 1
+
No updates available.
Ni posodobitve 2
Ni novejse verzije. -3
+
Channel list updated!
Spored osvezen! -14
+
Error! Try again later.
Napaka! Poskusi znova pozneje. -7
+
Add new channel
Dodaj nov kanal 9
+
All channels
Vsi kanali 7
+
Radio Channels
Radio Kanali 4
+
TV channels
Tv kanali -1
+
New update available!
Nova posodobitev -8
+
Download now
Prenesi zdaj -14
+
Continue to the channel list
Nadaljuj na kanalni seznam 1
+
Settings
Nastavitve 34
+
Skin
Koza 36
+
Regional channel lists
Regionalni kanalni seznam 16
+
Enable visualizer window for audio streams
Omogoci vizualno okno za avdio prenos 21
+
Autoplay last channel on startup
Samodejno zazeni kanal ob zagonu 32
+
Use Windowless video rendering
Uporabi brez-okenjsko video izrisovanje 1
+
Channels
Kanali -5
+
Play
Predvajaj -7
+
Stop
Ustavi 12
+
Fullscreen
Celotnizaslon 5
+
Volume down
Znižaj Glasnost 17
+
Volume up
Zvišaj Glasnost 8
+
bobar
Ustavljeno -11
+
oldies
Radio Kanali 4
+
5
Tv kanali -1
+
bobar
Ustavljeno -11
+
Paused
Pavzirano -20
+
Playing
Predvaja -22
+
Buffering
Nalagam -12
+
Waiting
Cakam -1
+
End of stream
Konec Prenosa -48
+
Connecting
Povezujem -38
+
Error
Napaka 6
+
Reconnecting
Ponovno Povezujem -27
+
Ready
Pripravljeno -32
+
Autoplay
Samodejno zazeni 6
+
Visit %s on the web
Obisci %s Na spletu -11
+
New version out
Obstaja nova verzija -17
+
Developed by
Proizvedeno od 4
+
Translated by
Prevedeno od -4
+
Search for update
H31e9BUP 9
Iscem posodobitve 2
1zwXXea3 -7
+
Checking for updates...
Preverjam Posodobitve... -8
+
Updating channels list...
Osvezujem Spored... 1
+
No updates available
Ni posodobitve 2
Ni novejse verzije. -3
+
Channel list updated!
Spored osvezen! -14
+
Error! Try again later
Napaka! Poskusi znova pozneje. -7
+
Add new channel
Dodaj nov kanal 9
+
All channels
Vsi kanali 7
+
oldies
Radio Kanali 4
+
5
Tv kanali -1
+
New update available!
Nova posodobitev -8
+
Download now
Prenesi zdaj -14
+
Continue to the channel list
Nadaljuj na kanalni seznam 1
+
Settings
Nastavitve 34
+
Skin
Koza 36
+
Regional channel lists
Regionalni kanalni seznam 16
+
Enable visualizer window for audio streams
Omogoci vizualno okno za avdio prenos 21
+
Autoplay last channel on startup
Samodejno zazeni kanal ob zagonu 32
+
Use Windowless video rendering
Uporabi brez-okenjsko video izrisovanje 1
+
Channels
Kanali -5
+
Play
Predvajaj -7
+
Stop
Ustavi 12
+
Fullscreen
Celotnizaslon 5
+
Volume down
Znižaj Glasnost 17
+
Volume up
Zvišaj Glasnost 8
+
iheart radio
Vsi kanali 7
+
Your name: Your e-mail: