EDIT TRANSLATION
Language: Slovak
Regions: All regions
English Slovak
Stopped
zastavit 23
Zastavené 8
+
Paused
pauza -1
+
Playing
hrat 18
+
Buffering
načítavanie 24
+
Waiting
čakajte 34
moment 5
+
End of stream
zastavit prehrávanie 5
+
Connecting
pripájanie 2
+
Error
chyba 14
+
Reconnecting +
Ready
pocuvat -2
pripravené -3
+
Autoplay
automaticky spustiť -8
+
Visit %s on the web
nastiviť web adresu 1
+
New version out
nová verzia 2
+
Developed by +
Translated by
preložiť do 18
+
Search for updates
hladať vylepšenia -3
+
Checking for updates... +
Updating channels list... +
No updates available. +
Channel list updated! +
Error! Try again later.
chyba! skuste neskôr 3
+
Add new channel
pridat nový kanál 21
+
All channels
všetky kanály 18
+
Radio Channels
rádio kanály FM 4
+
TV channels
kanály TV 20
+
New update available! +
Download now +
Continue to the channel list +
Settings
nastavenia -10
+
Skin +
Regional channel lists +
Enable visualizer window for audio streams +
Autoplay last channel on startup +
Use Windowless video rendering +
Channels
kanály -3
+
Play
hrať 35
+
Stop
zastaviť 0
+
Fullscreen
celá obrazovka 24
+
Volume down
ubrať hlas 5
+
Volume up
pridať hlas 12
+
bobar
zastavit 23
Zastavené 8
+
oldies
rádio kanály FM 4
+
5
kanály TV 20
+
bobar
zastavit 23
Zastavené 8
+
Paused
pauza -1
+
Playing
hrat 18
+
Buffering
načítavanie 24
+
Waiting
čakajte 34
moment 5
+
End of stream
zastavit prehrávanie 5
+
Connecting
pripájanie 2
+
Error
chyba 14
+
Reconnecting +
Ready
pocuvat -2
pripravené -3
+
Autoplay
automaticky spustiť -8
+
Visit %s on the web
nastiviť web adresu 1
+
New version out
nová verzia 2
+
Developed by +
Translated by
preložiť do 18
+
Search for update
hladať vylepšenia -3
+
Checking for updates... +
Updating channels list... +
No updates available +
Channel list updated! +
Error! Try again later
chyba! skuste neskôr 3
+
Add new channel
pridat nový kanál 21
+
All channels
všetky kanály 18
+
oldies
rádio kanály FM 4
+
5
kanály TV 20
+
New update available! +
Download now +
Continue to the channel list +
Settings
nastavenia -10
+
Skin +
Regional channel lists +
Enable visualizer window for audio streams +
Autoplay last channel on startup +
Use Windowless video rendering +
Channels
kanály -3
+
Play
hrať 35
+
Stop
zastaviť 0
+
Fullscreen
celá obrazovka 24
+
Volume down
ubrať hlas 5
+
Volume up
pridať hlas 12
+
iheart radio
všetky kanály 18
+
Your name: Your e-mail: