EDIT TRANSLATION
Language: Slovak
Regions: All regions
English Slovak
Stopped
zastavit 20
Zastavené 3
+
Paused
pauza 3
+
Playing
hrat 19
+
Buffering
načítavanie 19
+
Waiting
čakajte 30
moment 6
+
End of stream
zastavit prehrávanie 6
+
Connecting
pripájanie 4
+
Error
chyba 15
+
Reconnecting +
Ready
pripravené -3
pocuvat -4
+
Autoplay
automaticky spustiť -6
+
Visit %s on the web
nastiviť web adresu -2
+
New version out
nová verzia 5
+
Developed by +
Translated by
preložiť do 15
+
Search for updates
hladať vylepšenia 1
+
Checking for updates... +
Updating channels list... +
No updates available. +
Channel list updated! +
Error! Try again later.
chyba! skuste neskôr 7
+
Add new channel
pridat nový kanál 21
+
All channels
všetky kanály 17
+
Radio Channels
rádio kanály FM 6
+
TV channels
kanály TV 19
+
New update available! +
Download now +
Continue to the channel list +
Settings
nastavenia -8
+
Skin +
Regional channel lists +
Enable visualizer window for audio streams +
Autoplay last channel on startup +
Use Windowless video rendering +
Channels
kanály 1
+
Play
hrať 31
+
Stop
zastaviť 3
+
Fullscreen
celá obrazovka 23
+
Volume down
ubrať hlas 5
+
Volume up
pridať hlas 10
+
bobar
zastavit 20
Zastavené 3
+
oldies
rádio kanály FM 6
+
5
kanály TV 19
+
bobar
zastavit 20
Zastavené 3
+
Paused
pauza 3
+
Playing
hrat 19
+
Buffering
načítavanie 19
+
Waiting
čakajte 30
moment 6
+
End of stream
zastavit prehrávanie 6
+
Connecting
pripájanie 4
+
Error
chyba 15
+
Reconnecting +
Ready
pripravené -3
pocuvat -4
+
Autoplay
automaticky spustiť -6
+
Visit %s on the web
nastiviť web adresu -2
+
New version out
nová verzia 5
+
Developed by +
Translated by
preložiť do 15
+
Search for update
hladať vylepšenia 1
+
Checking for updates... +
Updating channels list... +
No updates available +
Channel list updated! +
Error! Try again later
chyba! skuste neskôr 7
+
Add new channel
pridat nový kanál 21
+
All channels
všetky kanály 17
+
oldies
rádio kanály FM 6
+
5
kanály TV 19
+
New update available! +
Download now +
Continue to the channel list +
Settings
nastavenia -8
+
Skin +
Regional channel lists +
Enable visualizer window for audio streams +
Autoplay last channel on startup +
Use Windowless video rendering +
Channels
kanály 1
+
Play
hrať 31
+
Stop
zastaviť 3
+
Fullscreen
celá obrazovka 23
+
Volume down
ubrať hlas 5
+
Volume up
pridať hlas 10
+
iheart radio
všetky kanály 17
+
Your name: Your e-mail: