EDIT TRANSLATION
Language: Slovak
Regions: All regions
English Slovak
Stopped
zastavit 18
Zastavené 1
+
Paused
pauza 3
+
Playing
hrat 19
+
Buffering
načítavanie 18
+
Waiting
čakajte 26
moment 6
+
End of stream
zastavit prehrávanie 4
+
Connecting
pripájanie 4
+
Error
chyba 14
+
Reconnecting +
Ready
pocuvat -4
pripravené -5
+
Autoplay
automaticky spustiť -6
+
Visit %s on the web
nastiviť web adresu -1
+
New version out
nová verzia 3
+
Developed by +
Translated by
preložiť do 12
+
Search for updates
hladať vylepšenia 2
+
Checking for updates... +
Updating channels list... +
No updates available. +
Channel list updated! +
Error! Try again later.
chyba! skuste neskôr 7
+
Add new channel
pridat nový kanál 20
+
All channels
všetky kanály 18
+
Radio Channels
rádio kanály FM 4
+
TV channels
kanály TV 19
+
New update available! +
Download now +
Continue to the channel list +
Settings
nastavenia -6
+
Skin +
Regional channel lists +
Enable visualizer window for audio streams +
Autoplay last channel on startup +
Use Windowless video rendering +
Channels
kanály 0
+
Play
hrať 30
+
Stop
zastaviť 2
+
Fullscreen
celá obrazovka 23
+
Volume down
ubrať hlas 5
+
Volume up
pridať hlas 9
+
bobar
zastavit 18
Zastavené 1
+
oldies
rádio kanály FM 4
+
5
kanály TV 19
+
bobar
zastavit 18
Zastavené 1
+
Paused
pauza 3
+
Playing
hrat 19
+
Buffering
načítavanie 18
+
Waiting
čakajte 26
moment 6
+
End of stream
zastavit prehrávanie 4
+
Connecting
pripájanie 4
+
Error
chyba 14
+
Reconnecting +
Ready
pocuvat -4
pripravené -5
+
Autoplay
automaticky spustiť -6
+
Visit %s on the web
nastiviť web adresu -1
+
New version out
nová verzia 3
+
Developed by +
Translated by
preložiť do 12
+
Search for update
hladať vylepšenia 2
+
Checking for updates... +
Updating channels list... +
No updates available +
Channel list updated! +
Error! Try again later
chyba! skuste neskôr 7
+
Add new channel
pridat nový kanál 20
+
All channels
všetky kanály 18
+
oldies
rádio kanály FM 4
+
5
kanály TV 19
+
New update available! +
Download now +
Continue to the channel list +
Settings
nastavenia -6
+
Skin +
Regional channel lists +
Enable visualizer window for audio streams +
Autoplay last channel on startup +
Use Windowless video rendering +
Channels
kanály 0
+
Play
hrať 30
+
Stop
zastaviť 2
+
Fullscreen
celá obrazovka 23
+
Volume down
ubrať hlas 5
+
Volume up
pridať hlas 9
+
iheart radio
všetky kanály 18
+
Your name: Your e-mail: