EDIT TRANSLATION
Language: Slovak
Regions: All regions
English Slovak
Stopped
zastavit 32
Zastavené 14
+
Paused
pauza -6
+
Playing
hrat 22
+
Buffering
načítavanie 33
+
Waiting
čakajte 46
moment 8
+
End of stream
zastavit prehrávanie 6
+
Connecting
pripájanie -1
+
Error
chyba 14
+
Reconnecting +
Ready
pocuvat -1
pripravené -3
+
Autoplay
automaticky spustiť -9
+
Visit %s on the web
nastiviť web adresu 8
+
New version out
nová verzia 4
+
Developed by +
Translated by
preložiť do 26
+
Search for updates
hladať vylepšenia -10
+
Checking for updates... +
Updating channels list... +
No updates available. +
Channel list updated! +
Error! Try again later.
chyba! skuste neskôr -3
+
Add new channel
pridat nový kanál 23
+
All channels
všetky kanály 18
+
Radio Channels
rádio kanály FM 4
+
TV channels
kanály TV 22
+
New update available! +
Download now +
Continue to the channel list +
Settings
nastavenia -9
+
Skin +
Regional channel lists +
Enable visualizer window for audio streams +
Autoplay last channel on startup +
Use Windowless video rendering +
Channels
kanály -10
+
Play
hrať 42
+
Stop
zastaviť -7
+
Fullscreen
celá obrazovka 25
+
Volume down
ubrať hlas 4
+
Volume up
pridať hlas 20
+
bobar
zastavit 32
Zastavené 14
+
oldies
rádio kanály FM 4
+
5
kanály TV 22
+
bobar
zastavit 32
Zastavené 14
+
Paused
pauza -6
+
Playing
hrat 22
+
Buffering
načítavanie 33
+
Waiting
čakajte 46
moment 8
+
End of stream
zastavit prehrávanie 6
+
Connecting
pripájanie -1
+
Error
chyba 14
+
Reconnecting +
Ready
pocuvat -1
pripravené -3
+
Autoplay
automaticky spustiť -9
+
Visit %s on the web
nastiviť web adresu 8
+
New version out
nová verzia 4
+
Developed by +
Translated by
preložiť do 26
+
Search for update
hladať vylepšenia -10
+
Checking for updates... +
Updating channels list... +
No updates available +
Channel list updated! +
Error! Try again later
chyba! skuste neskôr -3
+
Add new channel
pridat nový kanál 23
+
All channels
všetky kanály 18
+
oldies
rádio kanály FM 4
+
5
kanály TV 22
+
New update available! +
Download now +
Continue to the channel list +
Settings
nastavenia -9
+
Skin +
Regional channel lists +
Enable visualizer window for audio streams +
Autoplay last channel on startup +
Use Windowless video rendering +
Channels
kanály -10
+
Play
hrať 42
+
Stop
zastaviť -7
+
Fullscreen
celá obrazovka 25
+
Volume down
ubrať hlas 4
+
Volume up
pridať hlas 20
+
iheart radio
všetky kanály 18
+
Your name: Your e-mail: