EDIT TRANSLATION
Language: Polish
Regions: All regions
English Polish
Stopped
Zatrzymane 31
Zatrzymaj 23
Stop 10
chuj 4
+
Paused
Pauza 24
+
Playing
Odtwarzaj 21
Odtwarzanie 20
+
Buffering
Buforowanie 27
Buforuj 15
+
Waiting
Czekam 27
Oczekiwanie 22
+
End of stream
Koniec strumienia 38
Koniec transmisji strumieniowej 22
Koniec nadawania 3
+
Connecting
Laczenie 16
Połączenie 9
Łączenie -1
+
Error
Błąd 35
+
Reconnecting
Ponowne łączenie 22
Ponowienie połączenia 21
Ponowne laczenie 2
+
Ready
Gotowe 32
Gotowy 21
+
Autoplay
Automatyczne odtwarzanie -4
+
Visit %s on the web
Wizyta %s w internecie 23
Wejdz %s na strone 17
Odwiedź stronę internetową 10
+
New version out
Nowa wersja: 30
Nowa wersja 15
Jest już nowa wersja: 13
+
Developed by
Autor programu: -3
+
Translated by
Tłumaczenie: -13
+
Search for updates
Wyszykaj aktualizacje 23
Szukaj aktualizacji 15
Sprawdź dostępność aktualizacji 14
+
Checking for updates...
Wyszukiwanie aktualizacji... 35
Sprawdzanie aktualizacji... 16
Sprawdzam dostepne aktualizacje... 12
+
Updating channels list...
Uaktualniam liste stacji... 24
Trwa uaktualnianie listy kanałów... 24
Aktualizacja listy kanałów... 17
+
No updates available.
Aktualizacje niedostępne. 45
Aktualizacje nie sa dostepne. 19
Brak dostępnych aktualizacji. 16
+
Channel list updated!
Uaktualniono listę kanałów! 28
Lista kanalow zaktualizowana! 27
Lista aktualizacji kanałów! 18
+
Error! Try again later.
Błąd! Spróbuj ponownie później. 22
Blad !!! Sprawdz pozniej. -3
Wystąpił błąd.Spróbuj ponownie później! -3
+
Add new channel
Dodaj nowy kanał 25
Dodaj nowy kanal 20
+
All channels
Wszystkie kanały 1
+
Radio Channels
Kanały Radiowe 28
Stacje Radiowe 1
+
TV channels
Kanały TV 41
Kanały Telewizyjne 27
+
New update available!
Dostępna nowa aktualizacja! -4
+
Download now
Pobierz teraz 33
+
Continue to the channel list
Przejdź do listy kanałów -5
+
Settings
Ustawienia 12
+
Skin
Skórka 12
+
Regional channel lists
Regionalna lista kanałów radiowych 17
Listy kanałów regionalnych 5
+
Enable visualizer window for audio streams
Uaktywnij okno wizualizacji dla transmisji audio 10
+
Autoplay last channel on startup
Automatycznie odtwarzaj ostatnio wybrany kanał 12
Przy starcie włącz ostatnio słuchany kanał 10
dtwarzaj ostatnio wybrany kanał -1
+
Use Windowless video rendering
Użyj renderowania wideo bez okienka -7
+
Channels
Kanały 21
+
Play
Odtwarzaj 24
+
Stop
Zatrzymaj 4
+
Fullscreen
Tryb pełnoekranowy 18
+
Volume down
Ciszej 17
+
Volume up
Głośniej 44
+
bobar
Zatrzymane 31
Zatrzymaj 23
Stop 10
chuj 4
+
oldies
Kanały Radiowe 28
Stacje Radiowe 1
+
5
Kanały TV 41
Kanały Telewizyjne 27
+
bobar
Zatrzymane 31
Zatrzymaj 23
Stop 10
chuj 4
+
Paused
Pauza 24
+
Playing
Odtwarzaj 21
Odtwarzanie 20
+
Buffering
Buforowanie 27
Buforuj 15
+
Waiting
Czekam 27
Oczekiwanie 22
+
End of stream
Koniec strumienia 38
Koniec transmisji strumieniowej 22
Koniec nadawania 3
+
Connecting
Laczenie 16
Połączenie 9
Łączenie -1
+
Error
Błąd 35
+
Reconnecting
Ponowne łączenie 22
Ponowienie połączenia 21
Ponowne laczenie 2
+
Ready
Gotowe 32
Gotowy 21
+
Autoplay
Automatyczne odtwarzanie -4
+
Visit %s on the web
Wizyta %s w internecie 23
Wejdz %s na strone 17
Odwiedź stronę internetową 10
+
New version out
Nowa wersja: 30
Nowa wersja 15
Jest już nowa wersja: 13
+
Developed by
Autor programu: -3
+
Translated by
Tłumaczenie: -13
+
Search for update
Wyszykaj aktualizacje 23
Szukaj aktualizacji 15
Sprawdź dostępność aktualizacji 14
+
Checking for updates...
Wyszukiwanie aktualizacji... 35
Sprawdzanie aktualizacji... 16
Sprawdzam dostepne aktualizacje... 12
+
Updating channels list...
Uaktualniam liste stacji... 24
Trwa uaktualnianie listy kanałów... 24
Aktualizacja listy kanałów... 17
+
No updates available
Aktualizacje niedostępne. 45
Aktualizacje nie sa dostepne. 19
Brak dostępnych aktualizacji. 16
+
Channel list updated!
Uaktualniono listę kanałów! 28
Lista kanalow zaktualizowana! 27
Lista aktualizacji kanałów! 18
+
Error! Try again later
Błąd! Spróbuj ponownie później. 22
Blad !!! Sprawdz pozniej. -3
Wystąpił błąd.Spróbuj ponownie później! -3
+
Add new channel
Dodaj nowy kanał 25
Dodaj nowy kanal 20
+
All channels
Wszystkie kanały 1
+
oldies
Kanały Radiowe 28
Stacje Radiowe 1
+
5
Kanały TV 41
Kanały Telewizyjne 27
+
New update available!
Dostępna nowa aktualizacja! -4
+
Download now
Pobierz teraz 33
+
Continue to the channel list
Przejdź do listy kanałów -5
+
Settings
Ustawienia 12
+
Skin
Skórka 12
+
Regional channel lists
Regionalna lista kanałów radiowych 17
Listy kanałów regionalnych 5
+
Enable visualizer window for audio streams
Uaktywnij okno wizualizacji dla transmisji audio 10
+
Autoplay last channel on startup
Automatycznie odtwarzaj ostatnio wybrany kanał 12
Przy starcie włącz ostatnio słuchany kanał 10
dtwarzaj ostatnio wybrany kanał -1
+
Use Windowless video rendering
Użyj renderowania wideo bez okienka -7
+
Channels
Kanały 21
+
Play
Odtwarzaj 24
+
Stop
Zatrzymaj 4
+
Fullscreen
Tryb pełnoekranowy 18
+
Volume down
Ciszej 17
+
Volume up
Głośniej 44
+
iheart radio
Wszystkie kanały 1
+
Your name: Your e-mail: