EDIT TRANSLATION
Language: Polish
Regions: All regions
English Polish
Stopped
Zatrzymane 39
Zatrzymaj 30
Stop 9
chuj 2
+
Paused
Pauza 26
+
Playing
Odtwarzaj 21
Odtwarzanie 13
+
Buffering
Buforowanie 31
Buforuj 19
+
Waiting
Czekam 29
Oczekiwanie 22
+
End of stream
Koniec strumienia 46
Koniec transmisji strumieniowej 19
Koniec nadawania -5
+
Connecting
Laczenie 6
Połączenie 6
Łączenie 4
+
Error
Błąd 34
+
Reconnecting
Ponowne łączenie 29
Ponowienie połączenia 22
Ponowne laczenie -5
+
Ready
Gotowe 35
Gotowy 22
+
Autoplay
Automatyczne odtwarzanie -15
+
Visit %s on the web
Wizyta %s w internecie 23
Wejdz %s na strone 19
Odwiedź stronę internetową 6
+
New version out
Nowa wersja: 36
Jest już nowa wersja: 21
Nowa wersja 16
+
Developed by
Autor programu: 6
+
Translated by
Tłumaczenie: -5
+
Search for updates
Wyszykaj aktualizacje 31
Szukaj aktualizacji 15
Sprawdź dostępność aktualizacji 7
+
Checking for updates...
Wyszukiwanie aktualizacji... 41
Sprawdzanie aktualizacji... 13
Sprawdzam dostepne aktualizacje... 6
+
Updating channels list...
Uaktualniam liste stacji... 27
Trwa uaktualnianie listy kanałów... 27
Aktualizacja listy kanałów... 17
+
No updates available.
Aktualizacje niedostępne. 52
Aktualizacje nie sa dostepne. 23
Brak dostępnych aktualizacji. 12
+
Channel list updated!
Uaktualniono listę kanałów! 35
Lista kanalow zaktualizowana! 26
Lista aktualizacji kanałów! 16
+
Error! Try again later.
Błąd! Spróbuj ponownie później. 26
Wystąpił błąd.Spróbuj ponownie później! -2
Blad !!! Sprawdz pozniej. -11
+
Add new channel
Dodaj nowy kanał 28
Dodaj nowy kanal 19
+
All channels
Wszystkie kanały 12
+
Radio Channels
Kanały Radiowe 35
Stacje Radiowe -10
+
TV channels
Kanały TV 50
Kanały Telewizyjne 33
+
New update available!
Dostępna nowa aktualizacja! -8
+
Download now
Pobierz teraz 42
+
Continue to the channel list
Przejdź do listy kanałów -12
+
Settings
Ustawienia 12
+
Skin
Skórka 15
+
Regional channel lists
Regionalna lista kanałów radiowych 25
Listy kanałów regionalnych 5
+
Enable visualizer window for audio streams
Uaktywnij okno wizualizacji dla transmisji audio 11
+
Autoplay last channel on startup
Automatycznie odtwarzaj ostatnio wybrany kanał 23
Przy starcie włącz ostatnio słuchany kanał 13
dtwarzaj ostatnio wybrany kanał -1
+
Use Windowless video rendering
Użyj renderowania wideo bez okienka -6
+
Channels
Kanały 24
+
Play
Odtwarzaj 29
+
Stop
Zatrzymaj 2
+
Fullscreen
Tryb pełnoekranowy 19
+
Volume down
Ciszej 15
+
Volume up
Głośniej 52
+
bobar
Zatrzymane 39
Zatrzymaj 30
Stop 9
chuj 2
+
oldies
Kanały Radiowe 35
Stacje Radiowe -10
+
5
Kanały TV 50
Kanały Telewizyjne 33
+
bobar
Zatrzymane 39
Zatrzymaj 30
Stop 9
chuj 2
+
Paused
Pauza 26
+
Playing
Odtwarzaj 21
Odtwarzanie 13
+
Buffering
Buforowanie 31
Buforuj 19
+
Waiting
Czekam 29
Oczekiwanie 22
+
End of stream
Koniec strumienia 46
Koniec transmisji strumieniowej 19
Koniec nadawania -5
+
Connecting
Laczenie 6
Połączenie 6
Łączenie 4
+
Error
Błąd 34
+
Reconnecting
Ponowne łączenie 29
Ponowienie połączenia 22
Ponowne laczenie -5
+
Ready
Gotowe 35
Gotowy 22
+
Autoplay
Automatyczne odtwarzanie -15
+
Visit %s on the web
Wizyta %s w internecie 23
Wejdz %s na strone 19
Odwiedź stronę internetową 6
+
New version out
Nowa wersja: 36
Jest już nowa wersja: 21
Nowa wersja 16
+
Developed by
Autor programu: 6
+
Translated by
Tłumaczenie: -5
+
Search for update
Wyszykaj aktualizacje 31
Szukaj aktualizacji 15
Sprawdź dostępność aktualizacji 7
+
Checking for updates...
Wyszukiwanie aktualizacji... 41
Sprawdzanie aktualizacji... 13
Sprawdzam dostepne aktualizacje... 6
+
Updating channels list...
Uaktualniam liste stacji... 27
Trwa uaktualnianie listy kanałów... 27
Aktualizacja listy kanałów... 17
+
No updates available
Aktualizacje niedostępne. 52
Aktualizacje nie sa dostepne. 23
Brak dostępnych aktualizacji. 12
+
Channel list updated!
Uaktualniono listę kanałów! 35
Lista kanalow zaktualizowana! 26
Lista aktualizacji kanałów! 16
+
Error! Try again later
Błąd! Spróbuj ponownie później. 26
Wystąpił błąd.Spróbuj ponownie później! -2
Blad !!! Sprawdz pozniej. -11
+
Add new channel
Dodaj nowy kanał 28
Dodaj nowy kanal 19
+
All channels
Wszystkie kanały 12
+
oldies
Kanały Radiowe 35
Stacje Radiowe -10
+
5
Kanały TV 50
Kanały Telewizyjne 33
+
New update available!
Dostępna nowa aktualizacja! -8
+
Download now
Pobierz teraz 42
+
Continue to the channel list
Przejdź do listy kanałów -12
+
Settings
Ustawienia 12
+
Skin
Skórka 15
+
Regional channel lists
Regionalna lista kanałów radiowych 25
Listy kanałów regionalnych 5
+
Enable visualizer window for audio streams
Uaktywnij okno wizualizacji dla transmisji audio 11
+
Autoplay last channel on startup
Automatycznie odtwarzaj ostatnio wybrany kanał 23
Przy starcie włącz ostatnio słuchany kanał 13
dtwarzaj ostatnio wybrany kanał -1
+
Use Windowless video rendering
Użyj renderowania wideo bez okienka -6
+
Channels
Kanały 24
+
Play
Odtwarzaj 29
+
Stop
Zatrzymaj 2
+
Fullscreen
Tryb pełnoekranowy 19
+
Volume down
Ciszej 15
+
Volume up
Głośniej 52
+
iheart radio
Wszystkie kanały 12
+
Your name: Your e-mail: