EDIT TRANSLATION
Language: Norwegian (Nynorsk)
Regions: All regions
English Norwegian (Nynorsk)
Stopped
Stoppe 22
Stoppa 8
+
Paused
Pause 18
Pauset 18
Pause 10
+
Playing
Spiller 24
Speler 22
Spelar 13
+
Buffering
Mellomlagrer 16
Mellomlagrar -12
+
Waiting
Venter 20
Ventar -15
+
End of stream
Slutt av datastrømmen 6
Slutt på straum -8
+
Connecting
Kobler til 19
Koplar til 9
+
Error
Feil 7
+
Reconnecting
Kobler til igjen 30
Koplar til igjen -12
+
Ready
Ferdig 23
Klar 8
+
Autoplay
Autospill 10
+
Visit %s on the web
Besøk oss på nettet 38
Besøk %s på nettet 4
+
New version out
Ny versjon ute 5
Ny versjon klar -2
+
Developed by
Utvikla av 23
Utviklet av -10
+
Translated by
Oversatt av 28
Omsett av 6
+
Search for updates
Søk etter oppdateringer 2
Sjå etter oppdateringar -22
+
Checking for updates...
Ser etter oppdateringar … 38
Søker etter oppdateringer... -2
Ser etter oppdaterngar... -15
+
Updating channels list...
Oppdaterer kanallister.... 33
Oppdaterer kanalliste … 22
Oppdaterer kanalliste... 13
+
No updates available.
Ingen oppdatering tilgjengelig. 26
Ingen oppdateringer tilgjengelig. 12
Ingen oppdateringar tilgjengelege. 4
+
Channel list updated!
Kanalliste oppdatert! 0
Kanalliste oppdatert. -1
+
Error! Try again later.
Feil! Prøv igjen senere. 15
Feil. Prøv igjen seinare. 0
+
Add new channel
Legg til ny kanal 17
+
All channels
Alle kanaler 14
Alle kanalar -14
+
Radio Channels
Radiokanaler 11
Radiokanalar 8
+
TV channels
TV-kanaler 10
TV-kanalar -8
+
New update available!
Ny oppdatering tilgjengelig -27
+
Download now
Last ned nå 8
Last ned no -13
+
Continue to the channel list
Fortsett til kanallisten 18
Hald fram til kanallista 7
Fortsett til kanal lista -41
+
Settings
Innstillinger 23
Innstillingar 4
innstillinger -18
+
Skin
Utseende 37
drakt -30
+
Regional channel lists
Regional kanalliste 15
Ragional kanal liste 11
+
Enable visualizer window for audio streams
Tillat Vindu for lyd strømmer 28
Tillat vindauge for lydstraumar 22
Tillat visualizer vindu for lydstrømmer 20
+
Autoplay last channel on startup
Autospel siste kanal ved oppstart 10
Spill siste kanal ved oppstart -1
+
Use Windowless video rendering
Bruk bevegelig vindu rendering 39
Bruk Windowless video rendering -11
+
Channels
Kanaler 2
+
Play
Spill 9
+
Stop
Stop 42
+
Fullscreen
Fullskjerm 13
+
Volume down
Volum ner 9
+
Volume up
Volum opp -4
+
bobar
Stoppe 22
Stoppa 8
+
oldies
Radiokanaler 11
Radiokanalar 8
+
5
TV-kanaler 10
TV-kanalar -8
+
bobar
Stoppe 22
Stoppa 8
+
Paused
Pause 18
Pauset 18
Pause 10
+
Playing
Spiller 24
Speler 22
Spelar 13
+
Buffering
Mellomlagrer 16
Mellomlagrar -12
+
Waiting
Venter 20
Ventar -15
+
End of stream
Slutt av datastrømmen 6
Slutt på straum -8
+
Connecting
Kobler til 19
Koplar til 9
+
Error
Feil 7
+
Reconnecting
Kobler til igjen 30
Koplar til igjen -12
+
Ready
Ferdig 23
Klar 8
+
Autoplay
Autospill 10
+
Visit %s on the web
Besøk oss på nettet 38
Besøk %s på nettet 4
+
New version out
Ny versjon ute 5
Ny versjon klar -2
+
Developed by
Utvikla av 23
Utviklet av -10
+
Translated by
Oversatt av 28
Omsett av 6
+
Search for update
Søk etter oppdateringer 2
Sjå etter oppdateringar -22
+
Checking for updates...
Ser etter oppdateringar … 38
Søker etter oppdateringer... -2
Ser etter oppdaterngar... -15
+
Updating channels list...
Oppdaterer kanallister.... 33
Oppdaterer kanalliste … 22
Oppdaterer kanalliste... 13
+
No updates available
Ingen oppdatering tilgjengelig. 26
Ingen oppdateringer tilgjengelig. 12
Ingen oppdateringar tilgjengelege. 4
+
Channel list updated!
Kanalliste oppdatert! 0
Kanalliste oppdatert. -1
+
Error! Try again later
Feil! Prøv igjen senere. 15
Feil. Prøv igjen seinare. 0
+
Add new channel
Legg til ny kanal 17
+
All channels
Alle kanaler 14
Alle kanalar -14
+
oldies
Radiokanaler 11
Radiokanalar 8
+
5
TV-kanaler 10
TV-kanalar -8
+
New update available!
Ny oppdatering tilgjengelig -27
+
Download now
Last ned nå 8
Last ned no -13
+
Continue to the channel list
Fortsett til kanallisten 18
Hald fram til kanallista 7
Fortsett til kanal lista -41
+
Settings
Innstillinger 23
Innstillingar 4
innstillinger -18
+
Skin
Utseende 37
drakt -30
+
Regional channel lists
Regional kanalliste 15
Ragional kanal liste 11
+
Enable visualizer window for audio streams
Tillat Vindu for lyd strømmer 28
Tillat vindauge for lydstraumar 22
Tillat visualizer vindu for lydstrømmer 20
+
Autoplay last channel on startup
Autospel siste kanal ved oppstart 10
Spill siste kanal ved oppstart -1
+
Use Windowless video rendering
Bruk bevegelig vindu rendering 39
Bruk Windowless video rendering -11
+
Channels
Kanaler 2
+
Play
Spill 9
+
Stop
Stop 42
+
Fullscreen
Fullskjerm 13
+
Volume down
Volum ner 9
+
Volume up
Volum opp -4
+
iheart radio
Alle kanaler 14
Alle kanalar -14
+
Your name: Your e-mail: