EDIT TRANSLATION
Language: Norwegian (Nynorsk)
Regions: All regions
English Norwegian (Nynorsk)
Stopped
Stoppe 20
Stoppa 2
+
Paused
Pauset 15
Pause 10
Pause 5
+
Playing
Spiller 25
Speler 16
Spelar 13
+
Buffering
Mellomlagrer 10
Mellomlagrar -12
+
Waiting
Venter 7
Ventar -14
+
End of stream
Slutt av datastrømmen 11
Slutt på straum -8
+
Connecting
Kobler til 12
Koplar til 9
+
Error
Feil 4
+
Reconnecting
Kobler til igjen 28
Koplar til igjen -1
+
Ready
Ferdig 16
Klar 2
+
Autoplay
Autospill 7
+
Visit %s on the web
Besøk oss på nettet 27
Besøk %s på nettet 10
+
New version out
Ny versjon ute 2
Ny versjon klar -2
+
Developed by
Utvikla av 16
Utviklet av -3
+
Translated by
Oversatt av 14
Omsett av 7
+
Search for updates
Søk etter oppdateringer 1
Sjå etter oppdateringar -15
+
Checking for updates...
Ser etter oppdateringar … 26
Søker etter oppdateringer... 2
Ser etter oppdaterngar... -7
+
Updating channels list...
Oppdaterer kanallister.... 26
Oppdaterer kanalliste … 21
Oppdaterer kanalliste... 12
+
No updates available.
Ingen oppdatering tilgjengelig. 18
Ingen oppdateringer tilgjengelig. 11
Ingen oppdateringar tilgjengelege. 0
+
Channel list updated!
Kanalliste oppdatert. 7
Kanalliste oppdatert! 3
+
Error! Try again later.
Feil! Prøv igjen senere. 17
Feil. Prøv igjen seinare. 2
+
Add new channel
Legg til ny kanal 23
+
All channels
Alle kanaler 12
Alle kanalar -9
+
Radio Channels
Radiokanalar 12
Radiokanaler 11
+
TV channels
TV-kanaler 7
TV-kanalar -3
+
New update available!
Ny oppdatering tilgjengelig -27
+
Download now
Last ned nå 10
Last ned no -10
+
Continue to the channel list
Fortsett til kanallisten 20
Hald fram til kanallista 6
Fortsett til kanal lista -32
+
Settings
Innstillinger 10
Innstillingar 8
innstillinger -18
+
Skin
Utseende 28
drakt -22
+
Regional channel lists
Regional kanalliste 14
Ragional kanal liste 6
+
Enable visualizer window for audio streams
Tillat Vindu for lyd strømmer 21
Tillat vindauge for lydstraumar 14
Tillat visualizer vindu for lydstrømmer 14
+
Autoplay last channel on startup
Autospel siste kanal ved oppstart 7
Spill siste kanal ved oppstart -2
+
Use Windowless video rendering
Bruk bevegelig vindu rendering 26
Bruk Windowless video rendering -3
+
Channels
Kanaler 1
+
Play
Spill 3
+
Stop
Stop 29
+
Fullscreen
Fullskjerm 5
+
Volume down
Volum ner 14
+
Volume up
Volum opp 2
+
bobar
Stoppe 20
Stoppa 2
+
oldies
Radiokanalar 12
Radiokanaler 11
+
5
TV-kanaler 7
TV-kanalar -3
+
bobar
Stoppe 20
Stoppa 2
+
Paused
Pauset 15
Pause 10
Pause 5
+
Playing
Spiller 25
Speler 16
Spelar 13
+
Buffering
Mellomlagrer 10
Mellomlagrar -12
+
Waiting
Venter 7
Ventar -14
+
End of stream
Slutt av datastrømmen 11
Slutt på straum -8
+
Connecting
Kobler til 12
Koplar til 9
+
Error
Feil 4
+
Reconnecting
Kobler til igjen 28
Koplar til igjen -1
+
Ready
Ferdig 16
Klar 2
+
Autoplay
Autospill 7
+
Visit %s on the web
Besøk oss på nettet 27
Besøk %s på nettet 10
+
New version out
Ny versjon ute 2
Ny versjon klar -2
+
Developed by
Utvikla av 16
Utviklet av -3
+
Translated by
Oversatt av 14
Omsett av 7
+
Search for update
Søk etter oppdateringer 1
Sjå etter oppdateringar -15
+
Checking for updates...
Ser etter oppdateringar … 26
Søker etter oppdateringer... 2
Ser etter oppdaterngar... -7
+
Updating channels list...
Oppdaterer kanallister.... 26
Oppdaterer kanalliste … 21
Oppdaterer kanalliste... 12
+
No updates available
Ingen oppdatering tilgjengelig. 18
Ingen oppdateringer tilgjengelig. 11
Ingen oppdateringar tilgjengelege. 0
+
Channel list updated!
Kanalliste oppdatert. 7
Kanalliste oppdatert! 3
+
Error! Try again later
Feil! Prøv igjen senere. 17
Feil. Prøv igjen seinare. 2
+
Add new channel
Legg til ny kanal 23
+
All channels
Alle kanaler 12
Alle kanalar -9
+
oldies
Radiokanalar 12
Radiokanaler 11
+
5
TV-kanaler 7
TV-kanalar -3
+
New update available!
Ny oppdatering tilgjengelig -27
+
Download now
Last ned nå 10
Last ned no -10
+
Continue to the channel list
Fortsett til kanallisten 20
Hald fram til kanallista 6
Fortsett til kanal lista -32
+
Settings
Innstillinger 10
Innstillingar 8
innstillinger -18
+
Skin
Utseende 28
drakt -22
+
Regional channel lists
Regional kanalliste 14
Ragional kanal liste 6
+
Enable visualizer window for audio streams
Tillat Vindu for lyd strømmer 21
Tillat vindauge for lydstraumar 14
Tillat visualizer vindu for lydstrømmer 14
+
Autoplay last channel on startup
Autospel siste kanal ved oppstart 7
Spill siste kanal ved oppstart -2
+
Use Windowless video rendering
Bruk bevegelig vindu rendering 26
Bruk Windowless video rendering -3
+
Channels
Kanaler 1
+
Play
Spill 3
+
Stop
Stop 29
+
Fullscreen
Fullskjerm 5
+
Volume down
Volum ner 14
+
Volume up
Volum opp 2
+
iheart radio
Alle kanaler 12
Alle kanalar -9
+
Your name: Your e-mail: