EDIT TRANSLATION
Language: Norwegian (Nynorsk)
Regions: All regions
English Norwegian (Nynorsk)
Stopped
Stoppe 22
Stoppa 3
+
Paused
Pauset 16
Pause 10
Pause 10
+
Playing
Spiller 24
Speler 16
Spelar 15
+
Buffering
Mellomlagrer 12
Mellomlagrar -12
+
Waiting
Venter 11
Ventar -17
+
End of stream
Slutt av datastrømmen 10
Slutt på straum -7
+
Connecting
Kobler til 14
Koplar til 9
+
Error
Feil 2
+
Reconnecting
Kobler til igjen 28
Koplar til igjen -3
+
Ready
Ferdig 16
Klar 4
+
Autoplay
Autospill 7
+
Visit %s on the web
Besøk oss på nettet 31
Besøk %s på nettet 11
+
New version out
Ny versjon ute 2
Ny versjon klar -1
+
Developed by
Utvikla av 16
Utviklet av -7
+
Translated by
Oversatt av 15
Omsett av 7
+
Search for updates
Søk etter oppdateringer 0
Sjå etter oppdateringar -17
+
Checking for updates...
Ser etter oppdateringar … 30
Søker etter oppdateringer... -2
Ser etter oppdaterngar... -11
+
Updating channels list...
Oppdaterer kanallister.... 29
Oppdaterer kanalliste … 22
Oppdaterer kanalliste... 13
+
No updates available.
Ingen oppdatering tilgjengelig. 23
Ingen oppdateringer tilgjengelig. 12
Ingen oppdateringar tilgjengelege. 2
+
Channel list updated!
Kanalliste oppdatert. 3
Kanalliste oppdatert! 0
+
Error! Try again later.
Feil! Prøv igjen senere. 17
Feil. Prøv igjen seinare. 1
+
Add new channel
Legg til ny kanal 21
+
All channels
Alle kanaler 12
Alle kanalar -13
+
Radio Channels
Radiokanaler 12
Radiokanalar 11
+
TV channels
TV-kanaler 8
TV-kanalar -5
+
New update available!
Ny oppdatering tilgjengelig -26
+
Download now
Last ned nå 8
Last ned no -13
+
Continue to the channel list
Fortsett til kanallisten 19
Hald fram til kanallista 6
Fortsett til kanal lista -37
+
Settings
Innstillinger 14
Innstillingar 5
innstillinger -16
+
Skin
Utseende 32
drakt -26
+
Regional channel lists
Regional kanalliste 15
Ragional kanal liste 7
+
Enable visualizer window for audio streams
Tillat Vindu for lyd strømmer 22
Tillat vindauge for lydstraumar 18
Tillat visualizer vindu for lydstrømmer 14
+
Autoplay last channel on startup
Autospel siste kanal ved oppstart 8
Spill siste kanal ved oppstart -2
+
Use Windowless video rendering
Bruk bevegelig vindu rendering 30
Bruk Windowless video rendering -8
+
Channels
Kanaler 2
+
Play
Spill 4
+
Stop
Stop 32
+
Fullscreen
Fullskjerm 6
+
Volume down
Volum ner 13
+
Volume up
Volum opp -2
+
bobar
Stoppe 22
Stoppa 3
+
oldies
Radiokanaler 12
Radiokanalar 11
+
5
TV-kanaler 8
TV-kanalar -5
+
bobar
Stoppe 22
Stoppa 3
+
Paused
Pauset 16
Pause 10
Pause 10
+
Playing
Spiller 24
Speler 16
Spelar 15
+
Buffering
Mellomlagrer 12
Mellomlagrar -12
+
Waiting
Venter 11
Ventar -17
+
End of stream
Slutt av datastrømmen 10
Slutt på straum -7
+
Connecting
Kobler til 14
Koplar til 9
+
Error
Feil 2
+
Reconnecting
Kobler til igjen 28
Koplar til igjen -3
+
Ready
Ferdig 16
Klar 4
+
Autoplay
Autospill 7
+
Visit %s on the web
Besøk oss på nettet 31
Besøk %s på nettet 11
+
New version out
Ny versjon ute 2
Ny versjon klar -1
+
Developed by
Utvikla av 16
Utviklet av -7
+
Translated by
Oversatt av 15
Omsett av 7
+
Search for update
Søk etter oppdateringer 0
Sjå etter oppdateringar -17
+
Checking for updates...
Ser etter oppdateringar … 30
Søker etter oppdateringer... -2
Ser etter oppdaterngar... -11
+
Updating channels list...
Oppdaterer kanallister.... 29
Oppdaterer kanalliste … 22
Oppdaterer kanalliste... 13
+
No updates available
Ingen oppdatering tilgjengelig. 23
Ingen oppdateringer tilgjengelig. 12
Ingen oppdateringar tilgjengelege. 2
+
Channel list updated!
Kanalliste oppdatert. 3
Kanalliste oppdatert! 0
+
Error! Try again later
Feil! Prøv igjen senere. 17
Feil. Prøv igjen seinare. 1
+
Add new channel
Legg til ny kanal 21
+
All channels
Alle kanaler 12
Alle kanalar -13
+
oldies
Radiokanaler 12
Radiokanalar 11
+
5
TV-kanaler 8
TV-kanalar -5
+
New update available!
Ny oppdatering tilgjengelig -26
+
Download now
Last ned nå 8
Last ned no -13
+
Continue to the channel list
Fortsett til kanallisten 19
Hald fram til kanallista 6
Fortsett til kanal lista -37
+
Settings
Innstillinger 14
Innstillingar 5
innstillinger -16
+
Skin
Utseende 32
drakt -26
+
Regional channel lists
Regional kanalliste 15
Ragional kanal liste 7
+
Enable visualizer window for audio streams
Tillat Vindu for lyd strømmer 22
Tillat vindauge for lydstraumar 18
Tillat visualizer vindu for lydstrømmer 14
+
Autoplay last channel on startup
Autospel siste kanal ved oppstart 8
Spill siste kanal ved oppstart -2
+
Use Windowless video rendering
Bruk bevegelig vindu rendering 30
Bruk Windowless video rendering -8
+
Channels
Kanaler 2
+
Play
Spill 4
+
Stop
Stop 32
+
Fullscreen
Fullskjerm 6
+
Volume down
Volum ner 13
+
Volume up
Volum opp -2
+
iheart radio
Alle kanaler 12
Alle kanalar -13
+
Your name: Your e-mail: