EDIT TRANSLATION
Language: Norwegian (Nynorsk)
Regions: All regions
English Norwegian (Nynorsk)
Stopped
Stoppe 17
Stoppa 1
+
Paused
Pauset 14
Pause 9
Pause -1
+
Playing
Spiller 22
Speler 18
Spelar 7
+
Buffering
Mellomlagrer 11
Mellomlagrar -12
+
Waiting
Venter 6
Ventar -10
+
End of stream
Slutt av datastrømmen 12
Slutt på straum -6
+
Connecting
Kobler til 12
Koplar til 8
+
Error
Feil 7
+
Reconnecting
Kobler til igjen 25
Koplar til igjen -3
+
Ready
Ferdig 16
Klar 1
+
Autoplay
Autospill 6
+
Visit %s on the web
Besøk oss på nettet 21
Besøk %s på nettet 7
+
New version out
Ny versjon ute 4
Ny versjon klar -5
+
Developed by
Utvikla av 13
Utviklet av 2
+
Translated by
Oversatt av 13
Omsett av 4
+
Search for updates
Søk etter oppdateringer 2
Sjå etter oppdateringar -18
+
Checking for updates...
Ser etter oppdateringar … 17
Søker etter oppdateringer... 3
Ser etter oppdaterngar... 0
+
Updating channels list...
Oppdaterer kanallister.... 23
Oppdaterer kanalliste … 22
Oppdaterer kanalliste... 9
+
No updates available.
Ingen oppdatering tilgjengelig. 10
Ingen oppdateringer tilgjengelig. 9
Ingen oppdateringar tilgjengelege. -5
+
Channel list updated!
Kanalliste oppdatert! 8
Kanalliste oppdatert. 3
+
Error! Try again later.
Feil! Prøv igjen senere. 17
Feil. Prøv igjen seinare. 3
+
Add new channel
Legg til ny kanal 20
+
All channels
Alle kanaler 13
Alle kanalar -7
+
Radio Channels
Radiokanalar 12
Radiokanaler 8
+
TV channels
TV-kanaler 6
TV-kanalar -2
+
New update available!
Ny oppdatering tilgjengelig -30
+
Download now
Last ned nå 8
Last ned no -16
+
Continue to the channel list
Fortsett til kanallisten 15
Hald fram til kanallista 2
Fortsett til kanal lista -29
+
Settings
Innstillinger 9
Innstillingar 3
innstillinger -21
+
Skin
Utseende 17
drakt -16
+
Regional channel lists
Regional kanalliste 11
Ragional kanal liste 3
+
Enable visualizer window for audio streams
Tillat Vindu for lyd strømmer 20
Tillat visualizer vindu for lydstrømmer 11
Tillat vindauge for lydstraumar 6
+
Autoplay last channel on startup
Autospel siste kanal ved oppstart 7
Spill siste kanal ved oppstart -4
+
Use Windowless video rendering
Bruk bevegelig vindu rendering 17
Bruk Windowless video rendering 1
+
Channels
Kanaler -3
+
Play
Spill 5
+
Stop
Stop 22
+
Fullscreen
Fullskjerm 4
+
Volume down
Volum ner 12
+
Volume up
Volum opp 0
+
bobar
Stoppe 17
Stoppa 1
+
oldies
Radiokanalar 12
Radiokanaler 8
+
5
TV-kanaler 6
TV-kanalar -2
+
bobar
Stoppe 17
Stoppa 1
+
Paused
Pauset 14
Pause 9
Pause -1
+
Playing
Spiller 22
Speler 18
Spelar 7
+
Buffering
Mellomlagrer 11
Mellomlagrar -12
+
Waiting
Venter 6
Ventar -10
+
End of stream
Slutt av datastrømmen 12
Slutt på straum -6
+
Connecting
Kobler til 12
Koplar til 8
+
Error
Feil 7
+
Reconnecting
Kobler til igjen 25
Koplar til igjen -3
+
Ready
Ferdig 16
Klar 1
+
Autoplay
Autospill 6
+
Visit %s on the web
Besøk oss på nettet 21
Besøk %s på nettet 7
+
New version out
Ny versjon ute 4
Ny versjon klar -5
+
Developed by
Utvikla av 13
Utviklet av 2
+
Translated by
Oversatt av 13
Omsett av 4
+
Search for update
Søk etter oppdateringer 2
Sjå etter oppdateringar -18
+
Checking for updates...
Ser etter oppdateringar … 17
Søker etter oppdateringer... 3
Ser etter oppdaterngar... 0
+
Updating channels list...
Oppdaterer kanallister.... 23
Oppdaterer kanalliste … 22
Oppdaterer kanalliste... 9
+
No updates available
Ingen oppdatering tilgjengelig. 10
Ingen oppdateringer tilgjengelig. 9
Ingen oppdateringar tilgjengelege. -5
+
Channel list updated!
Kanalliste oppdatert! 8
Kanalliste oppdatert. 3
+
Error! Try again later
Feil! Prøv igjen senere. 17
Feil. Prøv igjen seinare. 3
+
Add new channel
Legg til ny kanal 20
+
All channels
Alle kanaler 13
Alle kanalar -7
+
oldies
Radiokanalar 12
Radiokanaler 8
+
5
TV-kanaler 6
TV-kanalar -2
+
New update available!
Ny oppdatering tilgjengelig -30
+
Download now
Last ned nå 8
Last ned no -16
+
Continue to the channel list
Fortsett til kanallisten 15
Hald fram til kanallista 2
Fortsett til kanal lista -29
+
Settings
Innstillinger 9
Innstillingar 3
innstillinger -21
+
Skin
Utseende 17
drakt -16
+
Regional channel lists
Regional kanalliste 11
Ragional kanal liste 3
+
Enable visualizer window for audio streams
Tillat Vindu for lyd strømmer 20
Tillat visualizer vindu for lydstrømmer 11
Tillat vindauge for lydstraumar 6
+
Autoplay last channel on startup
Autospel siste kanal ved oppstart 7
Spill siste kanal ved oppstart -4
+
Use Windowless video rendering
Bruk bevegelig vindu rendering 17
Bruk Windowless video rendering 1
+
Channels
Kanaler -3
+
Play
Spill 5
+
Stop
Stop 22
+
Fullscreen
Fullskjerm 4
+
Volume down
Volum ner 12
+
Volume up
Volum opp 0
+
iheart radio
Alle kanaler 13
Alle kanalar -7
+
Your name: Your e-mail: