EDIT TRANSLATION
Language: Norwegian (Nynorsk)
Regions: All regions
English Norwegian (Nynorsk)
Stopped
Stoppe 22
Stoppa 3
+
Paused
Pauset 15
Pause 10
Pause 7
+
Playing
Spiller 24
Speler 16
Spelar 15
+
Buffering
Mellomlagrer 10
Mellomlagrar -12
+
Waiting
Venter 8
Ventar -15
+
End of stream
Slutt av datastrømmen 11
Slutt på straum -7
+
Connecting
Kobler til 13
Koplar til 8
+
Error
Feil 4
+
Reconnecting
Kobler til igjen 28
Koplar til igjen -2
+
Ready
Ferdig 16
Klar 1
+
Autoplay
Autospill 7
+
Visit %s on the web
Besøk oss på nettet 29
Besøk %s på nettet 11
+
New version out
Ny versjon ute 2
Ny versjon klar -1
+
Developed by
Utvikla av 16
Utviklet av -5
+
Translated by
Oversatt av 16
Omsett av 7
+
Search for updates
Søk etter oppdateringer 0
Sjå etter oppdateringar -15
+
Checking for updates...
Ser etter oppdateringar … 28
Søker etter oppdateringer... 0
Ser etter oppdaterngar... -8
+
Updating channels list...
Oppdaterer kanallister.... 27
Oppdaterer kanalliste … 20
Oppdaterer kanalliste... 13
+
No updates available.
Ingen oppdatering tilgjengelig. 19
Ingen oppdateringer tilgjengelig. 10
Ingen oppdateringar tilgjengelege. 1
+
Channel list updated!
Kanalliste oppdatert. 8
Kanalliste oppdatert! 2
+
Error! Try again later.
Feil! Prøv igjen senere. 17
Feil. Prøv igjen seinare. 2
+
Add new channel
Legg til ny kanal 23
+
All channels
Alle kanaler 13
Alle kanalar -11
+
Radio Channels
Radiokanalar 12
Radiokanaler 11
+
TV channels
TV-kanaler 7
TV-kanalar -4
+
New update available!
Ny oppdatering tilgjengelig -28
+
Download now
Last ned nå 10
Last ned no -11
+
Continue to the channel list
Fortsett til kanallisten 19
Hald fram til kanallista 6
Fortsett til kanal lista -34
+
Settings
Innstillinger 11
Innstillingar 7
innstillinger -17
+
Skin
Utseende 30
drakt -24
+
Regional channel lists
Regional kanalliste 14
Ragional kanal liste 6
+
Enable visualizer window for audio streams
Tillat Vindu for lyd strømmer 20
Tillat vindauge for lydstraumar 15
Tillat visualizer vindu for lydstrømmer 14
+
Autoplay last channel on startup
Autospel siste kanal ved oppstart 8
Spill siste kanal ved oppstart -1
+
Use Windowless video rendering
Bruk bevegelig vindu rendering 28
Bruk Windowless video rendering -4
+
Channels
Kanaler 2
+
Play
Spill 3
+
Stop
Stop 30
+
Fullscreen
Fullskjerm 5
+
Volume down
Volum ner 14
+
Volume up
Volum opp 1
+
bobar
Stoppe 22
Stoppa 3
+
oldies
Radiokanalar 12
Radiokanaler 11
+
5
TV-kanaler 7
TV-kanalar -4
+
bobar
Stoppe 22
Stoppa 3
+
Paused
Pauset 15
Pause 10
Pause 7
+
Playing
Spiller 24
Speler 16
Spelar 15
+
Buffering
Mellomlagrer 10
Mellomlagrar -12
+
Waiting
Venter 8
Ventar -15
+
End of stream
Slutt av datastrømmen 11
Slutt på straum -7
+
Connecting
Kobler til 13
Koplar til 8
+
Error
Feil 4
+
Reconnecting
Kobler til igjen 28
Koplar til igjen -2
+
Ready
Ferdig 16
Klar 1
+
Autoplay
Autospill 7
+
Visit %s on the web
Besøk oss på nettet 29
Besøk %s på nettet 11
+
New version out
Ny versjon ute 2
Ny versjon klar -1
+
Developed by
Utvikla av 16
Utviklet av -5
+
Translated by
Oversatt av 16
Omsett av 7
+
Search for update
Søk etter oppdateringer 0
Sjå etter oppdateringar -15
+
Checking for updates...
Ser etter oppdateringar … 28
Søker etter oppdateringer... 0
Ser etter oppdaterngar... -8
+
Updating channels list...
Oppdaterer kanallister.... 27
Oppdaterer kanalliste … 20
Oppdaterer kanalliste... 13
+
No updates available
Ingen oppdatering tilgjengelig. 19
Ingen oppdateringer tilgjengelig. 10
Ingen oppdateringar tilgjengelege. 1
+
Channel list updated!
Kanalliste oppdatert. 8
Kanalliste oppdatert! 2
+
Error! Try again later
Feil! Prøv igjen senere. 17
Feil. Prøv igjen seinare. 2
+
Add new channel
Legg til ny kanal 23
+
All channels
Alle kanaler 13
Alle kanalar -11
+
oldies
Radiokanalar 12
Radiokanaler 11
+
5
TV-kanaler 7
TV-kanalar -4
+
New update available!
Ny oppdatering tilgjengelig -28
+
Download now
Last ned nå 10
Last ned no -11
+
Continue to the channel list
Fortsett til kanallisten 19
Hald fram til kanallista 6
Fortsett til kanal lista -34
+
Settings
Innstillinger 11
Innstillingar 7
innstillinger -17
+
Skin
Utseende 30
drakt -24
+
Regional channel lists
Regional kanalliste 14
Ragional kanal liste 6
+
Enable visualizer window for audio streams
Tillat Vindu for lyd strømmer 20
Tillat vindauge for lydstraumar 15
Tillat visualizer vindu for lydstrømmer 14
+
Autoplay last channel on startup
Autospel siste kanal ved oppstart 8
Spill siste kanal ved oppstart -1
+
Use Windowless video rendering
Bruk bevegelig vindu rendering 28
Bruk Windowless video rendering -4
+
Channels
Kanaler 2
+
Play
Spill 3
+
Stop
Stop 30
+
Fullscreen
Fullskjerm 5
+
Volume down
Volum ner 14
+
Volume up
Volum opp 1
+
iheart radio
Alle kanaler 13
Alle kanalar -11
+
Your name: Your e-mail: