EDIT TRANSLATION
Language: Norwegian (Nynorsk)
Regions: All regions
English Norwegian (Nynorsk)
Stopped
Stoppe 18
Stoppa 0
+
Paused
Pauset 14
Pause 9
Pause 2
+
Playing
Spiller 23
Speler 15
Spelar 11
+
Buffering
Mellomlagrer 11
Mellomlagrar -13
+
Waiting
Venter 7
Ventar -12
+
End of stream
Slutt av datastrømmen 13
Slutt på straum -7
+
Connecting
Kobler til 11
Koplar til 8
+
Error
Feil 5
+
Reconnecting
Kobler til igjen 25
Koplar til igjen -2
+
Ready
Ferdig 16
Klar 2
+
Autoplay
Autospill 5
+
Visit %s on the web
Besøk oss på nettet 23
Besøk %s på nettet 8
+
New version out
Ny versjon ute 4
Ny versjon klar -5
+
Developed by
Utvikla av 12
Utviklet av 0
+
Translated by
Oversatt av 12
Omsett av 5
+
Search for updates
Søk etter oppdateringer 1
Sjå etter oppdateringar -17
+
Checking for updates...
Ser etter oppdateringar … 21
Søker etter oppdateringer... 1
Ser etter oppdaterngar... -2
+
Updating channels list...
Oppdaterer kanallister.... 24
Oppdaterer kanalliste … 21
Oppdaterer kanalliste... 9
+
No updates available.
Ingen oppdatering tilgjengelig. 14
Ingen oppdateringer tilgjengelig. 9
Ingen oppdateringar tilgjengelege. -2
+
Channel list updated!
Kanalliste oppdatert! 6
Kanalliste oppdatert. 4
+
Error! Try again later.
Feil! Prøv igjen senere. 16
Feil. Prøv igjen seinare. 3
+
Add new channel
Legg til ny kanal 22
+
All channels
Alle kanaler 12
Alle kanalar -9
+
Radio Channels
Radiokanalar 12
Radiokanaler 9
+
TV channels
TV-kanaler 6
TV-kanalar -3
+
New update available!
Ny oppdatering tilgjengelig -29
+
Download now
Last ned nå 9
Last ned no -15
+
Continue to the channel list
Fortsett til kanallisten 16
Hald fram til kanallista 4
Fortsett til kanal lista -30
+
Settings
Innstillinger 9
Innstillingar 5
innstillinger -20
+
Skin
Utseende 22
drakt -18
+
Regional channel lists
Regional kanalliste 12
Ragional kanal liste 3
+
Enable visualizer window for audio streams
Tillat Vindu for lyd strømmer 20
Tillat visualizer vindu for lydstrømmer 12
Tillat vindauge for lydstraumar 9
+
Autoplay last channel on startup
Autospel siste kanal ved oppstart 5
Spill siste kanal ved oppstart -4
+
Use Windowless video rendering
Bruk bevegelig vindu rendering 21
Bruk Windowless video rendering -2
+
Channels
Kanaler -2
+
Play
Spill 5
+
Stop
Stop 23
+
Fullscreen
Fullskjerm 5
+
Volume down
Volum ner 11
+
Volume up
Volum opp 0
+
bobar
Stoppe 18
Stoppa 0
+
oldies
Radiokanalar 12
Radiokanaler 9
+
5
TV-kanaler 6
TV-kanalar -3
+
bobar
Stoppe 18
Stoppa 0
+
Paused
Pauset 14
Pause 9
Pause 2
+
Playing
Spiller 23
Speler 15
Spelar 11
+
Buffering
Mellomlagrer 11
Mellomlagrar -13
+
Waiting
Venter 7
Ventar -12
+
End of stream
Slutt av datastrømmen 13
Slutt på straum -7
+
Connecting
Kobler til 11
Koplar til 8
+
Error
Feil 5
+
Reconnecting
Kobler til igjen 25
Koplar til igjen -2
+
Ready
Ferdig 16
Klar 2
+
Autoplay
Autospill 5
+
Visit %s on the web
Besøk oss på nettet 23
Besøk %s på nettet 8
+
New version out
Ny versjon ute 4
Ny versjon klar -5
+
Developed by
Utvikla av 12
Utviklet av 0
+
Translated by
Oversatt av 12
Omsett av 5
+
Search for update
Søk etter oppdateringer 1
Sjå etter oppdateringar -17
+
Checking for updates...
Ser etter oppdateringar … 21
Søker etter oppdateringer... 1
Ser etter oppdaterngar... -2
+
Updating channels list...
Oppdaterer kanallister.... 24
Oppdaterer kanalliste … 21
Oppdaterer kanalliste... 9
+
No updates available
Ingen oppdatering tilgjengelig. 14
Ingen oppdateringer tilgjengelig. 9
Ingen oppdateringar tilgjengelege. -2
+
Channel list updated!
Kanalliste oppdatert! 6
Kanalliste oppdatert. 4
+
Error! Try again later
Feil! Prøv igjen senere. 16
Feil. Prøv igjen seinare. 3
+
Add new channel
Legg til ny kanal 22
+
All channels
Alle kanaler 12
Alle kanalar -9
+
oldies
Radiokanalar 12
Radiokanaler 9
+
5
TV-kanaler 6
TV-kanalar -3
+
New update available!
Ny oppdatering tilgjengelig -29
+
Download now
Last ned nå 9
Last ned no -15
+
Continue to the channel list
Fortsett til kanallisten 16
Hald fram til kanallista 4
Fortsett til kanal lista -30
+
Settings
Innstillinger 9
Innstillingar 5
innstillinger -20
+
Skin
Utseende 22
drakt -18
+
Regional channel lists
Regional kanalliste 12
Ragional kanal liste 3
+
Enable visualizer window for audio streams
Tillat Vindu for lyd strømmer 20
Tillat visualizer vindu for lydstrømmer 12
Tillat vindauge for lydstraumar 9
+
Autoplay last channel on startup
Autospel siste kanal ved oppstart 5
Spill siste kanal ved oppstart -4
+
Use Windowless video rendering
Bruk bevegelig vindu rendering 21
Bruk Windowless video rendering -2
+
Channels
Kanaler -2
+
Play
Spill 5
+
Stop
Stop 23
+
Fullscreen
Fullskjerm 5
+
Volume down
Volum ner 11
+
Volume up
Volum opp 0
+
iheart radio
Alle kanaler 12
Alle kanalar -9
+
Your name: Your e-mail: