EDIT TRANSLATION
Language: Norwegian (Nynorsk)
Regions: All regions
English Norwegian (Nynorsk)
Stopped
Stoppe 19
Stoppa 1
+
Paused
Pauset 13
Pause 9
Pause 3
+
Playing
Spiller 23
Speler 15
Spelar 13
+
Buffering
Mellomlagrer 12
Mellomlagrar -12
+
Waiting
Venter 8
Ventar -11
+
End of stream
Slutt av datastrømmen 11
Slutt på straum -7
+
Connecting
Kobler til 13
Koplar til 8
+
Error
Feil 4
+
Reconnecting
Kobler til igjen 26
Koplar til igjen -1
+
Ready
Ferdig 18
Klar 2
+
Autoplay
Autospill 6
+
Visit %s on the web
Besøk oss på nettet 25
Besøk %s på nettet 11
+
New version out
Ny versjon ute 4
Ny versjon klar -5
+
Developed by
Utvikla av 15
Utviklet av 0
+
Translated by
Oversatt av 16
Omsett av 7
+
Search for updates
Søk etter oppdateringer 1
Sjå etter oppdateringar -17
+
Checking for updates...
Ser etter oppdateringar … 23
Søker etter oppdateringer... 3
Ser etter oppdaterngar... -5
+
Updating channels list...
Oppdaterer kanallister.... 25
Oppdaterer kanalliste … 20
Oppdaterer kanalliste... 11
+
No updates available.
Ingen oppdatering tilgjengelig. 16
Ingen oppdateringer tilgjengelig. 11
Ingen oppdateringar tilgjengelege. -3
+
Channel list updated!
Kanalliste oppdatert. 5
Kanalliste oppdatert! 5
+
Error! Try again later.
Feil! Prøv igjen senere. 17
Feil. Prøv igjen seinare. 2
+
Add new channel
Legg til ny kanal 22
+
All channels
Alle kanaler 12
Alle kanalar -9
+
Radio Channels
Radiokanalar 13
Radiokanaler 11
+
TV channels
TV-kanaler 9
TV-kanalar -2
+
New update available!
Ny oppdatering tilgjengelig -29
+
Download now
Last ned nå 9
Last ned no -11
+
Continue to the channel list
Fortsett til kanallisten 19
Hald fram til kanallista 4
Fortsett til kanal lista -30
+
Settings
Innstillinger 11
Innstillingar 6
innstillinger -19
+
Skin
Utseende 25
drakt -21
+
Regional channel lists
Regional kanalliste 15
Ragional kanal liste 7
+
Enable visualizer window for audio streams
Tillat Vindu for lyd strømmer 20
Tillat visualizer vindu for lydstrømmer 13
Tillat vindauge for lydstraumar 12
+
Autoplay last channel on startup
Autospel siste kanal ved oppstart 7
Spill siste kanal ved oppstart -3
+
Use Windowless video rendering
Bruk bevegelig vindu rendering 25
Bruk Windowless video rendering -3
+
Channels
Kanaler 0
+
Play
Spill 5
+
Stop
Stop 27
+
Fullscreen
Fullskjerm 5
+
Volume down
Volum ner 13
+
Volume up
Volum opp 1
+
bobar
Stoppe 19
Stoppa 1
+
oldies
Radiokanalar 13
Radiokanaler 11
+
5
TV-kanaler 9
TV-kanalar -2
+
bobar
Stoppe 19
Stoppa 1
+
Paused
Pauset 13
Pause 9
Pause 3
+
Playing
Spiller 23
Speler 15
Spelar 13
+
Buffering
Mellomlagrer 12
Mellomlagrar -12
+
Waiting
Venter 8
Ventar -11
+
End of stream
Slutt av datastrømmen 11
Slutt på straum -7
+
Connecting
Kobler til 13
Koplar til 8
+
Error
Feil 4
+
Reconnecting
Kobler til igjen 26
Koplar til igjen -1
+
Ready
Ferdig 18
Klar 2
+
Autoplay
Autospill 6
+
Visit %s on the web
Besøk oss på nettet 25
Besøk %s på nettet 11
+
New version out
Ny versjon ute 4
Ny versjon klar -5
+
Developed by
Utvikla av 15
Utviklet av 0
+
Translated by
Oversatt av 16
Omsett av 7
+
Search for update
Søk etter oppdateringer 1
Sjå etter oppdateringar -17
+
Checking for updates...
Ser etter oppdateringar … 23
Søker etter oppdateringer... 3
Ser etter oppdaterngar... -5
+
Updating channels list...
Oppdaterer kanallister.... 25
Oppdaterer kanalliste … 20
Oppdaterer kanalliste... 11
+
No updates available
Ingen oppdatering tilgjengelig. 16
Ingen oppdateringer tilgjengelig. 11
Ingen oppdateringar tilgjengelege. -3
+
Channel list updated!
Kanalliste oppdatert. 5
Kanalliste oppdatert! 5
+
Error! Try again later
Feil! Prøv igjen senere. 17
Feil. Prøv igjen seinare. 2
+
Add new channel
Legg til ny kanal 22
+
All channels
Alle kanaler 12
Alle kanalar -9
+
oldies
Radiokanalar 13
Radiokanaler 11
+
5
TV-kanaler 9
TV-kanalar -2
+
New update available!
Ny oppdatering tilgjengelig -29
+
Download now
Last ned nå 9
Last ned no -11
+
Continue to the channel list
Fortsett til kanallisten 19
Hald fram til kanallista 4
Fortsett til kanal lista -30
+
Settings
Innstillinger 11
Innstillingar 6
innstillinger -19
+
Skin
Utseende 25
drakt -21
+
Regional channel lists
Regional kanalliste 15
Ragional kanal liste 7
+
Enable visualizer window for audio streams
Tillat Vindu for lyd strømmer 20
Tillat visualizer vindu for lydstrømmer 13
Tillat vindauge for lydstraumar 12
+
Autoplay last channel on startup
Autospel siste kanal ved oppstart 7
Spill siste kanal ved oppstart -3
+
Use Windowless video rendering
Bruk bevegelig vindu rendering 25
Bruk Windowless video rendering -3
+
Channels
Kanaler 0
+
Play
Spill 5
+
Stop
Stop 27
+
Fullscreen
Fullskjerm 5
+
Volume down
Volum ner 13
+
Volume up
Volum opp 1
+
iheart radio
Alle kanaler 12
Alle kanalar -9
+
Your name: Your e-mail: