EDIT TRANSLATION
Language: Norwegian (Nynorsk)
Regions: All regions
English Norwegian (Nynorsk)
Stopped
Stoppe 19
Stoppa 2
+
Paused
Pauset 15
Pause 11
Pause 0
+
Playing
Spiller 24
Speler 18
Spelar 9
+
Buffering
Mellomlagrer 11
Mellomlagrar -11
+
Waiting
Venter 8
Ventar -9
+
End of stream
Slutt av datastrømmen 13
Slutt på straum -5
+
Connecting
Kobler til 14
Koplar til 10
+
Error
Feil 7
+
Reconnecting
Kobler til igjen 26
Koplar til igjen -1
+
Ready
Ferdig 18
Klar 3
+
Autoplay
Autospill 7
+
Visit %s on the web
Besøk oss på nettet 22
Besøk %s på nettet 7
+
New version out
Ny versjon ute 4
Ny versjon klar -5
+
Developed by
Utvikla av 14
Utviklet av 3
+
Translated by
Oversatt av 14
Omsett av 5
+
Search for updates
Søk etter oppdateringer 3
Sjå etter oppdateringar -16
+
Checking for updates...
Ser etter oppdateringar … 19
Søker etter oppdateringer... 4
Ser etter oppdaterngar... 1
+
Updating channels list...
Oppdaterer kanallister.... 24
Oppdaterer kanalliste … 23
Oppdaterer kanalliste... 10
+
No updates available.
Ingen oppdatering tilgjengelig. 12
Ingen oppdateringer tilgjengelig. 11
Ingen oppdateringar tilgjengelege. -4
+
Channel list updated!
Kanalliste oppdatert! 8
Kanalliste oppdatert. 3
+
Error! Try again later.
Feil! Prøv igjen senere. 18
Feil. Prøv igjen seinare. 4
+
Add new channel
Legg til ny kanal 22
+
All channels
Alle kanaler 14
Alle kanalar -7
+
Radio Channels
Radiokanalar 14
Radiokanaler 9
+
TV channels
TV-kanaler 7
TV-kanalar -2
+
New update available!
Ny oppdatering tilgjengelig -30
+
Download now
Last ned nå 9
Last ned no -14
+
Continue to the channel list
Fortsett til kanallisten 17
Hald fram til kanallista 4
Fortsett til kanal lista -28
+
Settings
Innstillinger 10
Innstillingar 4
innstillinger -19
+
Skin
Utseende 19
drakt -16
+
Regional channel lists
Regional kanalliste 13
Ragional kanal liste 4
+
Enable visualizer window for audio streams
Tillat Vindu for lyd strømmer 22
Tillat visualizer vindu for lydstrømmer 12
Tillat vindauge for lydstraumar 8
+
Autoplay last channel on startup
Autospel siste kanal ved oppstart 7
Spill siste kanal ved oppstart -2
+
Use Windowless video rendering
Bruk bevegelig vindu rendering 18
Bruk Windowless video rendering 2
+
Channels
Kanaler -1
+
Play
Spill 5
+
Stop
Stop 23
+
Fullscreen
Fullskjerm 6
+
Volume down
Volum ner 12
+
Volume up
Volum opp 0
+
bobar
Stoppe 19
Stoppa 2
+
oldies
Radiokanalar 14
Radiokanaler 9
+
5
TV-kanaler 7
TV-kanalar -2
+
bobar
Stoppe 19
Stoppa 2
+
Paused
Pauset 15
Pause 11
Pause 0
+
Playing
Spiller 24
Speler 18
Spelar 9
+
Buffering
Mellomlagrer 11
Mellomlagrar -11
+
Waiting
Venter 8
Ventar -9
+
End of stream
Slutt av datastrømmen 13
Slutt på straum -5
+
Connecting
Kobler til 14
Koplar til 10
+
Error
Feil 7
+
Reconnecting
Kobler til igjen 26
Koplar til igjen -1
+
Ready
Ferdig 18
Klar 3
+
Autoplay
Autospill 7
+
Visit %s on the web
Besøk oss på nettet 22
Besøk %s på nettet 7
+
New version out
Ny versjon ute 4
Ny versjon klar -5
+
Developed by
Utvikla av 14
Utviklet av 3
+
Translated by
Oversatt av 14
Omsett av 5
+
Search for update
Søk etter oppdateringer 3
Sjå etter oppdateringar -16
+
Checking for updates...
Ser etter oppdateringar … 19
Søker etter oppdateringer... 4
Ser etter oppdaterngar... 1
+
Updating channels list...
Oppdaterer kanallister.... 24
Oppdaterer kanalliste … 23
Oppdaterer kanalliste... 10
+
No updates available
Ingen oppdatering tilgjengelig. 12
Ingen oppdateringer tilgjengelig. 11
Ingen oppdateringar tilgjengelege. -4
+
Channel list updated!
Kanalliste oppdatert! 8
Kanalliste oppdatert. 3
+
Error! Try again later
Feil! Prøv igjen senere. 18
Feil. Prøv igjen seinare. 4
+
Add new channel
Legg til ny kanal 22
+
All channels
Alle kanaler 14
Alle kanalar -7
+
oldies
Radiokanalar 14
Radiokanaler 9
+
5
TV-kanaler 7
TV-kanalar -2
+
New update available!
Ny oppdatering tilgjengelig -30
+
Download now
Last ned nå 9
Last ned no -14
+
Continue to the channel list
Fortsett til kanallisten 17
Hald fram til kanallista 4
Fortsett til kanal lista -28
+
Settings
Innstillinger 10
Innstillingar 4
innstillinger -19
+
Skin
Utseende 19
drakt -16
+
Regional channel lists
Regional kanalliste 13
Ragional kanal liste 4
+
Enable visualizer window for audio streams
Tillat Vindu for lyd strømmer 22
Tillat visualizer vindu for lydstrømmer 12
Tillat vindauge for lydstraumar 8
+
Autoplay last channel on startup
Autospel siste kanal ved oppstart 7
Spill siste kanal ved oppstart -2
+
Use Windowless video rendering
Bruk bevegelig vindu rendering 18
Bruk Windowless video rendering 2
+
Channels
Kanaler -1
+
Play
Spill 5
+
Stop
Stop 23
+
Fullscreen
Fullskjerm 6
+
Volume down
Volum ner 12
+
Volume up
Volum opp 0
+
iheart radio
Alle kanaler 14
Alle kanalar -7
+
Your name: Your e-mail: