EDIT TRANSLATION
Language: Norwegian (Nynorsk)
Regions: All regions
English Norwegian (Nynorsk)
Stopped
Stoppe 18
Stoppa 2
+
Paused
Pauset 14
Pause 10
Pause -1
+
Playing
Spiller 23
Speler 17
Spelar 8
+
Buffering
Mellomlagrer 11
Mellomlagrar -12
+
Waiting
Venter 7
Ventar -11
+
End of stream
Slutt av datastrømmen 13
Slutt på straum -6
+
Connecting
Kobler til 14
Koplar til 9
+
Error
Feil 6
+
Reconnecting
Kobler til igjen 25
Koplar til igjen -3
+
Ready
Ferdig 17
Klar 1
+
Autoplay
Autospill 6
+
Visit %s on the web
Besøk oss på nettet 22
Besøk %s på nettet 6
+
New version out
Ny versjon ute 3
Ny versjon klar -6
+
Developed by
Utvikla av 12
Utviklet av 2
+
Translated by
Oversatt av 13
Omsett av 5
+
Search for updates
Søk etter oppdateringer 1
Sjå etter oppdateringar -18
+
Checking for updates...
Ser etter oppdateringar … 20
Søker etter oppdateringer... 2
Ser etter oppdaterngar... -1
+
Updating channels list...
Oppdaterer kanallister.... 24
Oppdaterer kanalliste … 23
Oppdaterer kanalliste... 9
+
No updates available.
Ingen oppdatering tilgjengelig. 12
Ingen oppdateringer tilgjengelig. 9
Ingen oppdateringar tilgjengelege. -4
+
Channel list updated!
Kanalliste oppdatert! 6
Kanalliste oppdatert. 2
+
Error! Try again later.
Feil! Prøv igjen senere. 16
Feil. Prøv igjen seinare. 2
+
Add new channel
Legg til ny kanal 21
+
All channels
Alle kanaler 13
Alle kanalar -9
+
Radio Channels
Radiokanalar 13
Radiokanaler 8
+
TV channels
TV-kanaler 7
TV-kanalar -3
+
New update available!
Ny oppdatering tilgjengelig -31
+
Download now
Last ned nå 9
Last ned no -15
+
Continue to the channel list
Fortsett til kanallisten 17
Hald fram til kanallista 3
Fortsett til kanal lista -30
+
Settings
Innstillinger 10
Innstillingar 3
innstillinger -21
+
Skin
Utseende 20
drakt -18
+
Regional channel lists
Regional kanalliste 12
Ragional kanal liste 4
+
Enable visualizer window for audio streams
Tillat Vindu for lyd strømmer 20
Tillat visualizer vindu for lydstrømmer 11
Tillat vindauge for lydstraumar 8
+
Autoplay last channel on startup
Autospel siste kanal ved oppstart 6
Spill siste kanal ved oppstart -4
+
Use Windowless video rendering
Bruk bevegelig vindu rendering 18
Bruk Windowless video rendering 1
+
Channels
Kanaler -2
+
Play
Spill 4
+
Stop
Stop 22
+
Fullscreen
Fullskjerm 5
+
Volume down
Volum ner 11
+
Volume up
Volum opp -1
+
bobar
Stoppe 18
Stoppa 2
+
oldies
Radiokanalar 13
Radiokanaler 8
+
5
TV-kanaler 7
TV-kanalar -3
+
bobar
Stoppe 18
Stoppa 2
+
Paused
Pauset 14
Pause 10
Pause -1
+
Playing
Spiller 23
Speler 17
Spelar 8
+
Buffering
Mellomlagrer 11
Mellomlagrar -12
+
Waiting
Venter 7
Ventar -11
+
End of stream
Slutt av datastrømmen 13
Slutt på straum -6
+
Connecting
Kobler til 14
Koplar til 9
+
Error
Feil 6
+
Reconnecting
Kobler til igjen 25
Koplar til igjen -3
+
Ready
Ferdig 17
Klar 1
+
Autoplay
Autospill 6
+
Visit %s on the web
Besøk oss på nettet 22
Besøk %s på nettet 6
+
New version out
Ny versjon ute 3
Ny versjon klar -6
+
Developed by
Utvikla av 12
Utviklet av 2
+
Translated by
Oversatt av 13
Omsett av 5
+
Search for update
Søk etter oppdateringer 1
Sjå etter oppdateringar -18
+
Checking for updates...
Ser etter oppdateringar … 20
Søker etter oppdateringer... 2
Ser etter oppdaterngar... -1
+
Updating channels list...
Oppdaterer kanallister.... 24
Oppdaterer kanalliste … 23
Oppdaterer kanalliste... 9
+
No updates available
Ingen oppdatering tilgjengelig. 12
Ingen oppdateringer tilgjengelig. 9
Ingen oppdateringar tilgjengelege. -4
+
Channel list updated!
Kanalliste oppdatert! 6
Kanalliste oppdatert. 2
+
Error! Try again later
Feil! Prøv igjen senere. 16
Feil. Prøv igjen seinare. 2
+
Add new channel
Legg til ny kanal 21
+
All channels
Alle kanaler 13
Alle kanalar -9
+
oldies
Radiokanalar 13
Radiokanaler 8
+
5
TV-kanaler 7
TV-kanalar -3
+
New update available!
Ny oppdatering tilgjengelig -31
+
Download now
Last ned nå 9
Last ned no -15
+
Continue to the channel list
Fortsett til kanallisten 17
Hald fram til kanallista 3
Fortsett til kanal lista -30
+
Settings
Innstillinger 10
Innstillingar 3
innstillinger -21
+
Skin
Utseende 20
drakt -18
+
Regional channel lists
Regional kanalliste 12
Ragional kanal liste 4
+
Enable visualizer window for audio streams
Tillat Vindu for lyd strømmer 20
Tillat visualizer vindu for lydstrømmer 11
Tillat vindauge for lydstraumar 8
+
Autoplay last channel on startup
Autospel siste kanal ved oppstart 6
Spill siste kanal ved oppstart -4
+
Use Windowless video rendering
Bruk bevegelig vindu rendering 18
Bruk Windowless video rendering 1
+
Channels
Kanaler -2
+
Play
Spill 4
+
Stop
Stop 22
+
Fullscreen
Fullskjerm 5
+
Volume down
Volum ner 11
+
Volume up
Volum opp -1
+
iheart radio
Alle kanaler 13
Alle kanalar -9
+
Your name: Your e-mail: