EDIT TRANSLATION
Language: Norwegian (Bokmål)
Regions: All regions
English Norwegian (Bokmål)
Stopped
Stoppet -26
+
Paused
Pause -4
+
Playing
Spilles nå 14
+
Buffering
Legger i buffer 7
Buffrer 5
+
Waiting
Venter -7
+
End of stream
Slutt på strøm 11
Slutt på stream 1
+
Connecting
Kobler til -4
+
Error +
Reconnecting
Kobler til på nytt -3
+
Ready
Klar -5
+
Autoplay +
Visit %s on the web
Besøk %s på nettet 5
+
New version out
Ny versjon tilgjengelig 5
+
Developed by
Utviklet av 6
+
Translated by
Oversatt av 3
+
Search for updates
Søk etter oppdateringer -5
+
Checking for updates...
Sjekker etter oppdateringer... -14
+
Updating channels list...
Oppdaterer kanalliste... 15
+
No updates available.
Ingen oppdateringer tilgjengelig. -7
+
Channel list updated!
Kanalliste oppdatert! 23
+
Error! Try again later.
Feil! Prøv igjen senere. 15
+
Add new channel
Legg til ny kanal 14
Legg til kanal 9
+
All channels
Alle kanaler -28
+
Radio Channels
Radiokanaler -7
+
TV channels
TV kanaler 21
+
New update available!
Ny oppdatering tilgjengelig! 4
+
Download now
Last ned nå 24
+
Continue to the channel list
Fortsett til kanallisten 20
+
Settings
Alternativer 12
+
Skin
Utseende -16
+
Regional channel lists
Regional kanalliste 14
+
Enable visualizer window for audio streams
Aktiver visualiseringsvindu for lyudstrømmer -2
+
Autoplay last channel on startup
Spill fra siste kanal ved oppstart 8
+
Use Windowless video rendering
Bruk ikke-Windows videogjengivelse 2
+
Channels +
Play +
Stop +
Fullscreen +
Volume down +
Volume up +
bobar
Stoppet -26
+
oldies
Radiokanaler -7
+
5
TV kanaler 21
+
bobar
Stoppet -26
+
Paused
Pause -4
+
Playing
Spilles nå 14
+
Buffering
Legger i buffer 7
Buffrer 5
+
Waiting
Venter -7
+
End of stream
Slutt på strøm 11
Slutt på stream 1
+
Connecting
Kobler til -4
+
Error +
Reconnecting
Kobler til på nytt -3
+
Ready
Klar -5
+
Autoplay +
Visit %s on the web
Besøk %s på nettet 5
+
New version out
Ny versjon tilgjengelig 5
+
Developed by
Utviklet av 6
+
Translated by
Oversatt av 3
+
Search for update
Søk etter oppdateringer -5
+
Checking for updates...
Sjekker etter oppdateringer... -14
+
Updating channels list...
Oppdaterer kanalliste... 15
+
No updates available
Ingen oppdateringer tilgjengelig. -7
+
Channel list updated!
Kanalliste oppdatert! 23
+
Error! Try again later
Feil! Prøv igjen senere. 15
+
Add new channel
Legg til ny kanal 14
Legg til kanal 9
+
All channels
Alle kanaler -28
+
oldies
Radiokanaler -7
+
5
TV kanaler 21
+
New update available!
Ny oppdatering tilgjengelig! 4
+
Download now
Last ned nå 24
+
Continue to the channel list
Fortsett til kanallisten 20
+
Settings
Alternativer 12
+
Skin
Utseende -16
+
Regional channel lists
Regional kanalliste 14
+
Enable visualizer window for audio streams
Aktiver visualiseringsvindu for lyudstrømmer -2
+
Autoplay last channel on startup
Spill fra siste kanal ved oppstart 8
+
Use Windowless video rendering
Bruk ikke-Windows videogjengivelse 2
+
Channels +
Play +
Stop +
Fullscreen +
Volume down +
Volume up +
iheart radio
Alle kanaler -28
+
Your name: Your e-mail: