EDIT TRANSLATION
Language: Norwegian (Bokmål)
Regions: All regions
English Norwegian (Bokmål)
Stopped
Stoppet -30
+
Paused
Pause 5
+
Playing
Spilles nå 18
+
Buffering
Legger i buffer 16
Buffrer 6
+
Waiting
Venter -6
+
End of stream
Slutt på strøm 18
Slutt på stream 6
+
Connecting
Kobler til 5
+
Error +
Reconnecting
Kobler til på nytt -4
+
Ready
Klar -4
+
Autoplay +
Visit %s on the web
Besøk %s på nettet 5
+
New version out
Ny versjon tilgjengelig 3
+
Developed by
Utviklet av 3
+
Translated by
Oversatt av 6
+
Search for updates
Søk etter oppdateringer -11
+
Checking for updates...
Sjekker etter oppdateringer... -15
+
Updating channels list...
Oppdaterer kanalliste... 16
+
No updates available.
Ingen oppdateringer tilgjengelig. -5
+
Channel list updated!
Kanalliste oppdatert! 22
+
Error! Try again later.
Feil! Prøv igjen senere. 25
+
Add new channel
Legg til ny kanal 16
Legg til kanal 14
+
All channels
Alle kanaler -33
+
Radio Channels
Radiokanaler -8
+
TV channels
TV kanaler 20
+
New update available!
Ny oppdatering tilgjengelig! 5
+
Download now
Last ned nå 29
+
Continue to the channel list
Fortsett til kanallisten 22
+
Settings
Alternativer 15
+
Skin
Utseende -15
+
Regional channel lists
Regional kanalliste 15
+
Enable visualizer window for audio streams
Aktiver visualiseringsvindu for lyudstrømmer -5
+
Autoplay last channel on startup
Spill fra siste kanal ved oppstart 10
+
Use Windowless video rendering
Bruk ikke-Windows videogjengivelse 5
+
Channels +
Play +
Stop +
Fullscreen +
Volume down +
Volume up +
bobar
Stoppet -30
+
oldies
Radiokanaler -8
+
5
TV kanaler 20
+
bobar
Stoppet -30
+
Paused
Pause 5
+
Playing
Spilles nå 18
+
Buffering
Legger i buffer 16
Buffrer 6
+
Waiting
Venter -6
+
End of stream
Slutt på strøm 18
Slutt på stream 6
+
Connecting
Kobler til 5
+
Error +
Reconnecting
Kobler til på nytt -4
+
Ready
Klar -4
+
Autoplay +
Visit %s on the web
Besøk %s på nettet 5
+
New version out
Ny versjon tilgjengelig 3
+
Developed by
Utviklet av 3
+
Translated by
Oversatt av 6
+
Search for update
Søk etter oppdateringer -11
+
Checking for updates...
Sjekker etter oppdateringer... -15
+
Updating channels list...
Oppdaterer kanalliste... 16
+
No updates available
Ingen oppdateringer tilgjengelig. -5
+
Channel list updated!
Kanalliste oppdatert! 22
+
Error! Try again later
Feil! Prøv igjen senere. 25
+
Add new channel
Legg til ny kanal 16
Legg til kanal 14
+
All channels
Alle kanaler -33
+
oldies
Radiokanaler -8
+
5
TV kanaler 20
+
New update available!
Ny oppdatering tilgjengelig! 5
+
Download now
Last ned nå 29
+
Continue to the channel list
Fortsett til kanallisten 22
+
Settings
Alternativer 15
+
Skin
Utseende -15
+
Regional channel lists
Regional kanalliste 15
+
Enable visualizer window for audio streams
Aktiver visualiseringsvindu for lyudstrømmer -5
+
Autoplay last channel on startup
Spill fra siste kanal ved oppstart 10
+
Use Windowless video rendering
Bruk ikke-Windows videogjengivelse 5
+
Channels +
Play +
Stop +
Fullscreen +
Volume down +
Volume up +
iheart radio
Alle kanaler -33
+
Your name: Your e-mail: