EDIT TRANSLATION
Language: Norwegian (Bokmål)
Regions: All regions
English Norwegian (Bokmål)
Stopped
Stoppet -20
+
Paused
Pause -8
+
Playing
Spilles nå 5
+
Buffering
Buffrer 8
Legger i buffer 6
+
Waiting
Venter -8
+
End of stream
Slutt på strøm 9
Slutt på stream -4
+
Connecting
Kobler til -6
+
Error +
Reconnecting
Kobler til på nytt -5
+
Ready
Klar -8
+
Autoplay +
Visit %s on the web
Besøk %s på nettet 7
+
New version out
Ny versjon tilgjengelig 6
+
Developed by
Utviklet av 7
+
Translated by
Oversatt av 1
+
Search for updates
Søk etter oppdateringer 2
+
Checking for updates...
Sjekker etter oppdateringer... -14
+
Updating channels list...
Oppdaterer kanalliste... 14
+
No updates available.
Ingen oppdateringer tilgjengelig. -8
+
Channel list updated!
Kanalliste oppdatert! 13
+
Error! Try again later.
Feil! Prøv igjen senere. 3
+
Add new channel
Legg til ny kanal 14
Legg til kanal 5
+
All channels
Alle kanaler -24
+
Radio Channels
Radiokanaler -8
+
TV channels
TV kanaler 13
+
New update available!
Ny oppdatering tilgjengelig! 5
+
Download now
Last ned nå 14
+
Continue to the channel list
Fortsett til kanallisten 10
+
Settings
Alternativer 13
+
Skin
Utseende -12
+
Regional channel lists
Regional kanalliste 12
+
Enable visualizer window for audio streams
Aktiver visualiseringsvindu for lyudstrømmer 3
+
Autoplay last channel on startup
Spill fra siste kanal ved oppstart 8
+
Use Windowless video rendering
Bruk ikke-Windows videogjengivelse -2
+
Channels +
Play +
Stop +
Fullscreen +
Volume down +
Volume up +
bobar
Stoppet -20
+
oldies
Radiokanaler -8
+
5
TV kanaler 13
+
bobar
Stoppet -20
+
Paused
Pause -8
+
Playing
Spilles nå 5
+
Buffering
Buffrer 8
Legger i buffer 6
+
Waiting
Venter -8
+
End of stream
Slutt på strøm 9
Slutt på stream -4
+
Connecting
Kobler til -6
+
Error +
Reconnecting
Kobler til på nytt -5
+
Ready
Klar -8
+
Autoplay +
Visit %s on the web
Besøk %s på nettet 7
+
New version out
Ny versjon tilgjengelig 6
+
Developed by
Utviklet av 7
+
Translated by
Oversatt av 1
+
Search for update
Søk etter oppdateringer 2
+
Checking for updates...
Sjekker etter oppdateringer... -14
+
Updating channels list...
Oppdaterer kanalliste... 14
+
No updates available
Ingen oppdateringer tilgjengelig. -8
+
Channel list updated!
Kanalliste oppdatert! 13
+
Error! Try again later
Feil! Prøv igjen senere. 3
+
Add new channel
Legg til ny kanal 14
Legg til kanal 5
+
All channels
Alle kanaler -24
+
oldies
Radiokanaler -8
+
5
TV kanaler 13
+
New update available!
Ny oppdatering tilgjengelig! 5
+
Download now
Last ned nå 14
+
Continue to the channel list
Fortsett til kanallisten 10
+
Settings
Alternativer 13
+
Skin
Utseende -12
+
Regional channel lists
Regional kanalliste 12
+
Enable visualizer window for audio streams
Aktiver visualiseringsvindu for lyudstrømmer 3
+
Autoplay last channel on startup
Spill fra siste kanal ved oppstart 8
+
Use Windowless video rendering
Bruk ikke-Windows videogjengivelse -2
+
Channels +
Play +
Stop +
Fullscreen +
Volume down +
Volume up +
iheart radio
Alle kanaler -24
+
Your name: Your e-mail: