EDIT TRANSLATION
Language: Malay
Regions: Malaysia
English Malay
Stopped
bobar 7
+
Paused
berhenti seketika 5
+
Playing
bermain 1
+
Buffering
buffering 1
+
Waiting
menunggu 4
+
End of stream
Akhir aliran -3
+
Connecting
Menyambung 6
+
Error
ralat 6
+
Reconnecting
Menyambung semula 4
+
Ready
bersedia 17
+
Autoplay
autoplay 17
+
Visit %s on the web
Lawati% s di web 16
+
New version out
Versi baru keluar 23
+
Developed by
Dibangunkan oleh -9
+
Translated by
Diterjemahkan oleh 13
+
Search for updates
Cari kemas kini -9
+
Checking for updates...
Menyemak kemas kini ... -7
+
Updating channels list...
Mengemaskini senarai saluran .. 8
+
No updates available.
Tiada kemas kini yang tersedia 4
+
Channel list updated!
Senarai saluran dikemaskini! -2
+
Error! Try again later.
Ralat! Cuba lagi kemudian 15
+
Add new channel
Tambah baru saluran 5
+
All channels
Semua saluran 19
+
Radio Channels
lagu-lagu lama 24
+
TV channels
5 14
+
New update available!
Kemas kini baru sedia! -1
+
Download now
Muat turun sekarang 11
+
Continue to the channel list
Terus senarai saluran 31
+
Settings
Tetapan 19
+
Skin
kulit 13
+
Regional channel lists
Senarai saluran serantau 0
+
Enable visualizer window for audio streams
Aktifkan tetingkap visualizer untuk aliran audio 16
+
Autoplay last channel on startup
Autoplay saluran terakhir pada permulaan 10
+
Use Windowless video rendering
Gunakan rendering video tingkap 8
+
Channels
saluran 26
+
Play
main 13
+
Stop
Hentikan 30
+
Fullscreen
Skrin penuh 14
+
Volume down
Jumlah dagangan turun 23
+
Volume up
kelantangan ke atas 10
+
bobar
bobar 7
+
oldies
lagu-lagu lama 24
+
5
5 14
+
bobar
bobar 7
+
Paused
berhenti seketika 5
+
Playing
bermain 1
+
Buffering
buffering 1
+
Waiting
menunggu 4
+
End of stream
Akhir aliran -3
+
Connecting
Menyambung 6
+
Error
ralat 6
+
Reconnecting
Menyambung semula 4
+
Ready
bersedia 17
+
Autoplay
autoplay 17
+
Visit %s on the web
Lawati% s di web 16
+
New version out
Versi baru keluar 23
+
Developed by
Dibangunkan oleh -9
+
Translated by
Diterjemahkan oleh 13
+
Search for update
Cari kemas kini -9
+
Checking for updates...
Menyemak kemas kini ... -7
+
Updating channels list...
Mengemaskini senarai saluran .. 8
+
No updates available
Tiada kemas kini yang tersedia 4
+
Channel list updated!
Senarai saluran dikemaskini! -2
+
Error! Try again later
Ralat! Cuba lagi kemudian 15
+
Add new channel
Tambah baru saluran 5
+
All channels
Semua saluran 19
+
oldies
lagu-lagu lama 24
+
5
5 14
+
New update available!
Kemas kini baru sedia! -1
+
Download now
Muat turun sekarang 11
+
Continue to the channel list
Terus senarai saluran 31
+
Settings
Tetapan 19
+
Skin
kulit 13
+
Regional channel lists
Senarai saluran serantau 0
+
Enable visualizer window for audio streams
Aktifkan tetingkap visualizer untuk aliran audio 16
+
Autoplay last channel on startup
Autoplay saluran terakhir pada permulaan 10
+
Use Windowless video rendering
Gunakan rendering video tingkap 8
+
Channels
saluran 26
+
Play
main 13
+
Stop
Hentikan 30
+
Fullscreen
Skrin penuh 14
+
Volume down
Jumlah dagangan turun 23
+
Volume up
kelantangan ke atas 10
+
iheart radio
Semua saluran 19
+
Your name: Your e-mail: