EDIT TRANSLATION
Language: Malay
Regions: Malaysia
English Malay
Stopped
bobar 6
+
Paused
berhenti seketika 6
+
Playing
bermain 5
+
Buffering
buffering 3
+
Waiting
menunggu 2
+
End of stream
Akhir aliran -2
+
Connecting
Menyambung 7
+
Error
ralat 12
+
Reconnecting
Menyambung semula 5
+
Ready
bersedia 19
+
Autoplay
autoplay 21
+
Visit %s on the web
Lawati% s di web 22
+
New version out
Versi baru keluar 27
+
Developed by
Dibangunkan oleh -11
+
Translated by
Diterjemahkan oleh 10
+
Search for updates
Cari kemas kini -8
+
Checking for updates...
Menyemak kemas kini ... -6
+
Updating channels list...
Mengemaskini senarai saluran .. 11
+
No updates available.
Tiada kemas kini yang tersedia 4
+
Channel list updated!
Senarai saluran dikemaskini! -3
+
Error! Try again later.
Ralat! Cuba lagi kemudian 22
+
Add new channel
Tambah baru saluran 7
+
All channels
Semua saluran 25
+
Radio Channels
lagu-lagu lama 29
+
TV channels
5 17
+
New update available!
Kemas kini baru sedia! 1
+
Download now
Muat turun sekarang 21
+
Continue to the channel list
Terus senarai saluran 37
+
Settings
Tetapan 23
+
Skin
kulit 13
+
Regional channel lists
Senarai saluran serantau 0
+
Enable visualizer window for audio streams
Aktifkan tetingkap visualizer untuk aliran audio 19
+
Autoplay last channel on startup
Autoplay saluran terakhir pada permulaan 9
+
Use Windowless video rendering
Gunakan rendering video tingkap -12
+
Channels
saluran 32
+
Play
main 15
+
Stop
Hentikan 35
+
Fullscreen
Skrin penuh 14
+
Volume down
Jumlah dagangan turun 27
+
Volume up
kelantangan ke atas 11
+
bobar
bobar 6
+
oldies
lagu-lagu lama 29
+
5
5 17
+
bobar
bobar 6
+
Paused
berhenti seketika 6
+
Playing
bermain 5
+
Buffering
buffering 3
+
Waiting
menunggu 2
+
End of stream
Akhir aliran -2
+
Connecting
Menyambung 7
+
Error
ralat 12
+
Reconnecting
Menyambung semula 5
+
Ready
bersedia 19
+
Autoplay
autoplay 21
+
Visit %s on the web
Lawati% s di web 22
+
New version out
Versi baru keluar 27
+
Developed by
Dibangunkan oleh -11
+
Translated by
Diterjemahkan oleh 10
+
Search for update
Cari kemas kini -8
+
Checking for updates...
Menyemak kemas kini ... -6
+
Updating channels list...
Mengemaskini senarai saluran .. 11
+
No updates available
Tiada kemas kini yang tersedia 4
+
Channel list updated!
Senarai saluran dikemaskini! -3
+
Error! Try again later
Ralat! Cuba lagi kemudian 22
+
Add new channel
Tambah baru saluran 7
+
All channels
Semua saluran 25
+
oldies
lagu-lagu lama 29
+
5
5 17
+
New update available!
Kemas kini baru sedia! 1
+
Download now
Muat turun sekarang 21
+
Continue to the channel list
Terus senarai saluran 37
+
Settings
Tetapan 23
+
Skin
kulit 13
+
Regional channel lists
Senarai saluran serantau 0
+
Enable visualizer window for audio streams
Aktifkan tetingkap visualizer untuk aliran audio 19
+
Autoplay last channel on startup
Autoplay saluran terakhir pada permulaan 9
+
Use Windowless video rendering
Gunakan rendering video tingkap -12
+
Channels
saluran 32
+
Play
main 15
+
Stop
Hentikan 35
+
Fullscreen
Skrin penuh 14
+
Volume down
Jumlah dagangan turun 27
+
Volume up
kelantangan ke atas 11
+
iheart radio
Semua saluran 25
+
Your name: Your e-mail: