EDIT TRANSLATION
Language: Malay
Regions: Malaysia
English Malay
Stopped
bobar 10
+
Paused
berhenti seketika 4
+
Playing
bermain 2
+
Buffering
buffering 3
+
Waiting
menunggu 4
+
End of stream
Akhir aliran -4
+
Connecting
Menyambung 6
+
Error
ralat 6
+
Reconnecting
Menyambung semula 2
+
Ready
bersedia 16
+
Autoplay
autoplay 18
+
Visit %s on the web
Lawati% s di web 14
+
New version out
Versi baru keluar 21
+
Developed by
Dibangunkan oleh -7
+
Translated by
Diterjemahkan oleh 12
+
Search for updates
Cari kemas kini -8
+
Checking for updates...
Menyemak kemas kini ... -9
+
Updating channels list...
Mengemaskini senarai saluran .. 7
+
No updates available.
Tiada kemas kini yang tersedia 2
+
Channel list updated!
Senarai saluran dikemaskini! -2
+
Error! Try again later.
Ralat! Cuba lagi kemudian 12
+
Add new channel
Tambah baru saluran 5
+
All channels
Semua saluran 14
+
Radio Channels
lagu-lagu lama 18
+
TV channels
5 12
+
New update available!
Kemas kini baru sedia! -3
+
Download now
Muat turun sekarang 7
+
Continue to the channel list
Terus senarai saluran 27
+
Settings
Tetapan 17
+
Skin
kulit 12
+
Regional channel lists
Senarai saluran serantau -1
+
Enable visualizer window for audio streams
Aktifkan tetingkap visualizer untuk aliran audio 15
+
Autoplay last channel on startup
Autoplay saluran terakhir pada permulaan 8
+
Use Windowless video rendering
Gunakan rendering video tingkap 6
+
Channels
saluran 22
+
Play
main 11
+
Stop
Hentikan 25
+
Fullscreen
Skrin penuh 12
+
Volume down
Jumlah dagangan turun 19
+
Volume up
kelantangan ke atas 7
+
bobar
bobar 10
+
oldies
lagu-lagu lama 18
+
5
5 12
+
bobar
bobar 10
+
Paused
berhenti seketika 4
+
Playing
bermain 2
+
Buffering
buffering 3
+
Waiting
menunggu 4
+
End of stream
Akhir aliran -4
+
Connecting
Menyambung 6
+
Error
ralat 6
+
Reconnecting
Menyambung semula 2
+
Ready
bersedia 16
+
Autoplay
autoplay 18
+
Visit %s on the web
Lawati% s di web 14
+
New version out
Versi baru keluar 21
+
Developed by
Dibangunkan oleh -7
+
Translated by
Diterjemahkan oleh 12
+
Search for update
Cari kemas kini -8
+
Checking for updates...
Menyemak kemas kini ... -9
+
Updating channels list...
Mengemaskini senarai saluran .. 7
+
No updates available
Tiada kemas kini yang tersedia 2
+
Channel list updated!
Senarai saluran dikemaskini! -2
+
Error! Try again later
Ralat! Cuba lagi kemudian 12
+
Add new channel
Tambah baru saluran 5
+
All channels
Semua saluran 14
+
oldies
lagu-lagu lama 18
+
5
5 12
+
New update available!
Kemas kini baru sedia! -3
+
Download now
Muat turun sekarang 7
+
Continue to the channel list
Terus senarai saluran 27
+
Settings
Tetapan 17
+
Skin
kulit 12
+
Regional channel lists
Senarai saluran serantau -1
+
Enable visualizer window for audio streams
Aktifkan tetingkap visualizer untuk aliran audio 15
+
Autoplay last channel on startup
Autoplay saluran terakhir pada permulaan 8
+
Use Windowless video rendering
Gunakan rendering video tingkap 6
+
Channels
saluran 22
+
Play
main 11
+
Stop
Hentikan 25
+
Fullscreen
Skrin penuh 12
+
Volume down
Jumlah dagangan turun 19
+
Volume up
kelantangan ke atas 7
+
iheart radio
Semua saluran 14
+
Your name: Your e-mail: