EDIT TRANSLATION
Language: Malay
Regions: Malaysia
English Malay
Stopped
bobar 8
+
Paused
berhenti seketika 5
+
Playing
bermain 1
+
Buffering
buffering 1
+
Waiting
menunggu 1
+
End of stream
Akhir aliran -5
+
Connecting
Menyambung 8
+
Error
ralat 6
+
Reconnecting
Menyambung semula 0
+
Ready
bersedia 8
+
Autoplay
autoplay 15
+
Visit %s on the web
Lawati% s di web 5
+
New version out
Versi baru keluar 11
+
Developed by
Dibangunkan oleh 1
+
Translated by
Diterjemahkan oleh 10
+
Search for updates
Cari kemas kini -4
+
Checking for updates...
Menyemak kemas kini ... -9
+
Updating channels list...
Mengemaskini senarai saluran .. 5
+
No updates available.
Tiada kemas kini yang tersedia 3
+
Channel list updated!
Senarai saluran dikemaskini! -3
+
Error! Try again later.
Ralat! Cuba lagi kemudian 4
+
Add new channel
Tambah baru saluran 3
+
All channels
Semua saluran 10
+
Radio Channels
lagu-lagu lama 11
+
TV channels
5 11
+
New update available!
Kemas kini baru sedia! -4
+
Download now
Muat turun sekarang 5
+
Continue to the channel list
Terus senarai saluran 20
+
Settings
Tetapan 15
+
Skin
kulit 7
+
Regional channel lists
Senarai saluran serantau 5
+
Enable visualizer window for audio streams
Aktifkan tetingkap visualizer untuk aliran audio 8
+
Autoplay last channel on startup
Autoplay saluran terakhir pada permulaan 6
+
Use Windowless video rendering
Gunakan rendering video tingkap 5
+
Channels
saluran 15
+
Play
main 9
+
Stop
Hentikan 21
+
Fullscreen
Skrin penuh 9
+
Volume down
Jumlah dagangan turun 17
+
Volume up
kelantangan ke atas 0
+
bobar
bobar 8
+
oldies
lagu-lagu lama 11
+
5
5 11
+
bobar
bobar 8
+
Paused
berhenti seketika 5
+
Playing
bermain 1
+
Buffering
buffering 1
+
Waiting
menunggu 1
+
End of stream
Akhir aliran -5
+
Connecting
Menyambung 8
+
Error
ralat 6
+
Reconnecting
Menyambung semula 0
+
Ready
bersedia 8
+
Autoplay
autoplay 15
+
Visit %s on the web
Lawati% s di web 5
+
New version out
Versi baru keluar 11
+
Developed by
Dibangunkan oleh 1
+
Translated by
Diterjemahkan oleh 10
+
Search for update
Cari kemas kini -4
+
Checking for updates...
Menyemak kemas kini ... -9
+
Updating channels list...
Mengemaskini senarai saluran .. 5
+
No updates available
Tiada kemas kini yang tersedia 3
+
Channel list updated!
Senarai saluran dikemaskini! -3
+
Error! Try again later
Ralat! Cuba lagi kemudian 4
+
Add new channel
Tambah baru saluran 3
+
All channels
Semua saluran 10
+
oldies
lagu-lagu lama 11
+
5
5 11
+
New update available!
Kemas kini baru sedia! -4
+
Download now
Muat turun sekarang 5
+
Continue to the channel list
Terus senarai saluran 20
+
Settings
Tetapan 15
+
Skin
kulit 7
+
Regional channel lists
Senarai saluran serantau 5
+
Enable visualizer window for audio streams
Aktifkan tetingkap visualizer untuk aliran audio 8
+
Autoplay last channel on startup
Autoplay saluran terakhir pada permulaan 6
+
Use Windowless video rendering
Gunakan rendering video tingkap 5
+
Channels
saluran 15
+
Play
main 9
+
Stop
Hentikan 21
+
Fullscreen
Skrin penuh 9
+
Volume down
Jumlah dagangan turun 17
+
Volume up
kelantangan ke atas 0
+
iheart radio
Semua saluran 10
+
Your name: Your e-mail: