EDIT TRANSLATION
Language: Malay
Regions: Malaysia
English Malay
Stopped
bobar 6
+
Paused
berhenti seketika 6
+
Playing
bermain 2
+
Buffering
buffering 0
+
Waiting
menunggu 2
+
End of stream
Akhir aliran -5
+
Connecting
Menyambung 6
+
Error
ralat 6
+
Reconnecting
Menyambung semula 1
+
Ready
bersedia 12
+
Autoplay
autoplay 15
+
Visit %s on the web
Lawati% s di web 8
+
New version out
Versi baru keluar 16
+
Developed by
Dibangunkan oleh -3
+
Translated by
Diterjemahkan oleh 11
+
Search for updates
Cari kemas kini -5
+
Checking for updates...
Menyemak kemas kini ... -8
+
Updating channels list...
Mengemaskini senarai saluran .. 5
+
No updates available.
Tiada kemas kini yang tersedia 1
+
Channel list updated!
Senarai saluran dikemaskini! -4
+
Error! Try again later.
Ralat! Cuba lagi kemudian 8
+
Add new channel
Tambah baru saluran 3
+
All channels
Semua saluran 11
+
Radio Channels
lagu-lagu lama 13
+
TV channels
5 12
+
New update available!
Kemas kini baru sedia! -4
+
Download now
Muat turun sekarang 7
+
Continue to the channel list
Terus senarai saluran 24
+
Settings
Tetapan 15
+
Skin
kulit 8
+
Regional channel lists
Senarai saluran serantau 1
+
Enable visualizer window for audio streams
Aktifkan tetingkap visualizer untuk aliran audio 9
+
Autoplay last channel on startup
Autoplay saluran terakhir pada permulaan 5
+
Use Windowless video rendering
Gunakan rendering video tingkap 4
+
Channels
saluran 16
+
Play
main 9
+
Stop
Hentikan 23
+
Fullscreen
Skrin penuh 8
+
Volume down
Jumlah dagangan turun 19
+
Volume up
kelantangan ke atas 2
+
bobar
bobar 6
+
oldies
lagu-lagu lama 13
+
5
5 12
+
bobar
bobar 6
+
Paused
berhenti seketika 6
+
Playing
bermain 2
+
Buffering
buffering 0
+
Waiting
menunggu 2
+
End of stream
Akhir aliran -5
+
Connecting
Menyambung 6
+
Error
ralat 6
+
Reconnecting
Menyambung semula 1
+
Ready
bersedia 12
+
Autoplay
autoplay 15
+
Visit %s on the web
Lawati% s di web 8
+
New version out
Versi baru keluar 16
+
Developed by
Dibangunkan oleh -3
+
Translated by
Diterjemahkan oleh 11
+
Search for update
Cari kemas kini -5
+
Checking for updates...
Menyemak kemas kini ... -8
+
Updating channels list...
Mengemaskini senarai saluran .. 5
+
No updates available
Tiada kemas kini yang tersedia 1
+
Channel list updated!
Senarai saluran dikemaskini! -4
+
Error! Try again later
Ralat! Cuba lagi kemudian 8
+
Add new channel
Tambah baru saluran 3
+
All channels
Semua saluran 11
+
oldies
lagu-lagu lama 13
+
5
5 12
+
New update available!
Kemas kini baru sedia! -4
+
Download now
Muat turun sekarang 7
+
Continue to the channel list
Terus senarai saluran 24
+
Settings
Tetapan 15
+
Skin
kulit 8
+
Regional channel lists
Senarai saluran serantau 1
+
Enable visualizer window for audio streams
Aktifkan tetingkap visualizer untuk aliran audio 9
+
Autoplay last channel on startup
Autoplay saluran terakhir pada permulaan 5
+
Use Windowless video rendering
Gunakan rendering video tingkap 4
+
Channels
saluran 16
+
Play
main 9
+
Stop
Hentikan 23
+
Fullscreen
Skrin penuh 8
+
Volume down
Jumlah dagangan turun 19
+
Volume up
kelantangan ke atas 2
+
iheart radio
Semua saluran 11
+
Your name: Your e-mail: