EDIT TRANSLATION
Language: Latvian
Regions: All regions
English Latvian
Stopped
Stop -10
+
Paused
Pauze -2
+
Playing
Atskaņo 0
+
Buffering
Buferizācija 10
+
Waiting
Gaida -4
+
End of stream
Straumēšana beigusies -7
+
Connecting
Savienojas -1
+
Error
Kļūda 2
+
Reconnecting
Atjauno saikni 15
+
Ready
Gatavs 0
+
Autoplay
Automātiska atskaņošana 17
+
Visit %s on the web
Apmeklējiet mūs internetā 9
+
New version out
Pieejama jaunāka versija -1
+
Developed by
Izstrādājis 12
+
Translated by
Tulkojis 1
+
Search for updates
Meklē atjauninājumus -2
+
Checking for updates...
Pārbauda atjauninājumus... -3
+
Updating channels list...
Atjauno kanālu sarakstu... 8
+
No updates available.
Atjauninājumi nav pieejami. 12
+
Channel list updated!
Kanālu saraksts atjaunots! 5
+
Error! Try again later.
Kļūda! Mēģiniet vēlāk vēlreiz. -3
+
Add new channel
Pievienot jaunu kanālu 25
+
All channels
Visi kanāli 4
+
Radio Channels
Vecie gabali 1
+
TV channels
TV kanāli 0
+
New update available!
Pieejams atjauninājums! -8
+
Download now
Lejupielādēt tagad 15
+
Continue to the channel list
Turpināt kanālu sarakstā 6
+
Settings
Iestatījumi -3
+
Skin
Izskats -2
+
Regional channel lists
Reģionālo kanālu saraksts 25
+
Enable visualizer window for audio streams
Aktivizēt vizuālo logu audio plūsmām 26
+
Autoplay last channel on startup
Startējot automātiski atskaņot pēdējo kanālu 15
+
Use Windowless video rendering
Izmantot video samazinātā logā 17
+
Channels
Kanāli 25
+
Play
Atskaņot 13
+
Stop
Stop 13
+
Fullscreen
Pa visu ekrānu 7
+
Volume down
Klusāk 9
+
Volume up
Skaļāk 18
+
bobar
Stop -10
+
oldies
Vecie gabali 1
+
5
TV kanāli 0
+
bobar
Stop -10
+
Paused
Pauze -2
+
Playing
Atskaņo 0
+
Buffering
Buferizācija 10
+
Waiting
Gaida -4
+
End of stream
Straumēšana beigusies -7
+
Connecting
Savienojas -1
+
Error
Kļūda 2
+
Reconnecting
Atjauno saikni 15
+
Ready
Gatavs 0
+
Autoplay
Automātiska atskaņošana 17
+
Visit %s on the web
Apmeklējiet mūs internetā 9
+
New version out
Pieejama jaunāka versija -1
+
Developed by
Izstrādājis 12
+
Translated by
Tulkojis 1
+
Search for update
Meklē atjauninājumus -2
+
Checking for updates...
Pārbauda atjauninājumus... -3
+
Updating channels list...
Atjauno kanālu sarakstu... 8
+
No updates available
Atjauninājumi nav pieejami. 12
+
Channel list updated!
Kanālu saraksts atjaunots! 5
+
Error! Try again later
Kļūda! Mēģiniet vēlāk vēlreiz. -3
+
Add new channel
Pievienot jaunu kanālu 25
+
All channels
Visi kanāli 4
+
oldies
Vecie gabali 1
+
5
TV kanāli 0
+
New update available!
Pieejams atjauninājums! -8
+
Download now
Lejupielādēt tagad 15
+
Continue to the channel list
Turpināt kanālu sarakstā 6
+
Settings
Iestatījumi -3
+
Skin
Izskats -2
+
Regional channel lists
Reģionālo kanālu saraksts 25
+
Enable visualizer window for audio streams
Aktivizēt vizuālo logu audio plūsmām 26
+
Autoplay last channel on startup
Startējot automātiski atskaņot pēdējo kanālu 15
+
Use Windowless video rendering
Izmantot video samazinātā logā 17
+
Channels
Kanāli 25
+
Play
Atskaņot 13
+
Stop
Stop 13
+
Fullscreen
Pa visu ekrānu 7
+
Volume down
Klusāk 9
+
Volume up
Skaļāk 18
+
iheart radio
Visi kanāli 4
+
Your name: Your e-mail: