EDIT TRANSLATION
Language: Latvian
Regions: All regions
English Latvian
Stopped
Stop -4
+
Paused
Pauze 8
+
Playing
Atskaņo 4
+
Buffering
Buferizācija 18
+
Waiting
Gaida -2
+
End of stream
Straumēšana beigusies -12
+
Connecting
Savienojas 1
+
Error
Kļūda -4
+
Reconnecting
Atjauno saikni 25
+
Ready
Gatavs 6
+
Autoplay
Automātiska atskaņošana 22
+
Visit %s on the web
Apmeklējiet mūs internetā 14
+
New version out
Pieejama jaunāka versija -1
+
Developed by
Izstrādājis 14
+
Translated by
Tulkojis -1
+
Search for updates
Meklē atjauninājumus 1
+
Checking for updates...
Pārbauda atjauninājumus... -1
+
Updating channels list...
Atjauno kanālu sarakstu... 10
+
No updates available.
Atjauninājumi nav pieejami. 20
+
Channel list updated!
Kanālu saraksts atjaunots! 12
+
Error! Try again later.
Kļūda! Mēģiniet vēlāk vēlreiz. -6
+
Add new channel
Pievienot jaunu kanālu 23
+
All channels
Visi kanāli 2
+
Radio Channels
Vecie gabali -5
+
TV channels
TV kanāli -4
+
New update available!
Pieejams atjauninājums! -6
+
Download now
Lejupielādēt tagad 16
+
Continue to the channel list
Turpināt kanālu sarakstā 7
+
Settings
Iestatījumi 5
+
Skin
Izskats -9
+
Regional channel lists
Reģionālo kanālu saraksts 32
+
Enable visualizer window for audio streams
Aktivizēt vizuālo logu audio plūsmām 32
+
Autoplay last channel on startup
Startējot automātiski atskaņot pēdējo kanālu 17
+
Use Windowless video rendering
Izmantot video samazinātā logā 17
+
Channels
Kanāli 30
+
Play
Atskaņot 15
+
Stop
Stop 17
+
Fullscreen
Pa visu ekrānu 17
+
Volume down
Klusāk 14
+
Volume up
Skaļāk 17
+
bobar
Stop -4
+
oldies
Vecie gabali -5
+
5
TV kanāli -4
+
bobar
Stop -4
+
Paused
Pauze 8
+
Playing
Atskaņo 4
+
Buffering
Buferizācija 18
+
Waiting
Gaida -2
+
End of stream
Straumēšana beigusies -12
+
Connecting
Savienojas 1
+
Error
Kļūda -4
+
Reconnecting
Atjauno saikni 25
+
Ready
Gatavs 6
+
Autoplay
Automātiska atskaņošana 22
+
Visit %s on the web
Apmeklējiet mūs internetā 14
+
New version out
Pieejama jaunāka versija -1
+
Developed by
Izstrādājis 14
+
Translated by
Tulkojis -1
+
Search for update
Meklē atjauninājumus 1
+
Checking for updates...
Pārbauda atjauninājumus... -1
+
Updating channels list...
Atjauno kanālu sarakstu... 10
+
No updates available
Atjauninājumi nav pieejami. 20
+
Channel list updated!
Kanālu saraksts atjaunots! 12
+
Error! Try again later
Kļūda! Mēģiniet vēlāk vēlreiz. -6
+
Add new channel
Pievienot jaunu kanālu 23
+
All channels
Visi kanāli 2
+
oldies
Vecie gabali -5
+
5
TV kanāli -4
+
New update available!
Pieejams atjauninājums! -6
+
Download now
Lejupielādēt tagad 16
+
Continue to the channel list
Turpināt kanālu sarakstā 7
+
Settings
Iestatījumi 5
+
Skin
Izskats -9
+
Regional channel lists
Reģionālo kanālu saraksts 32
+
Enable visualizer window for audio streams
Aktivizēt vizuālo logu audio plūsmām 32
+
Autoplay last channel on startup
Startējot automātiski atskaņot pēdējo kanālu 17
+
Use Windowless video rendering
Izmantot video samazinātā logā 17
+
Channels
Kanāli 30
+
Play
Atskaņot 15
+
Stop
Stop 17
+
Fullscreen
Pa visu ekrānu 17
+
Volume down
Klusāk 14
+
Volume up
Skaļāk 17
+
iheart radio
Visi kanāli 2
+
Your name: Your e-mail: