EDIT TRANSLATION
Language: Latvian
Regions: All regions
English Latvian
Stopped
Stop -2
+
Paused
Pauze 14
+
Playing
Atskaņo 1
+
Buffering
Buferizācija 24
+
Waiting
Gaida 1
+
End of stream
Straumēšana beigusies -18
+
Connecting
Savienojas 9
+
Error
Kļūda -8
+
Reconnecting
Atjauno saikni 30
+
Ready
Gatavs 7
+
Autoplay
Automātiska atskaņošana 25
+
Visit %s on the web
Apmeklējiet mūs internetā 15
+
New version out
Pieejama jaunāka versija -4
+
Developed by
Izstrādājis 14
+
Translated by
Tulkojis -7
+
Search for updates
Meklē atjauninājumus 2
+
Checking for updates...
Pārbauda atjauninājumus... -1
+
Updating channels list...
Atjauno kanālu sarakstu... 8
+
No updates available.
Atjauninājumi nav pieejami. 24
+
Channel list updated!
Kanālu saraksts atjaunots! 20
+
Error! Try again later.
Kļūda! Mēģiniet vēlāk vēlreiz. -8
+
Add new channel
Pievienot jaunu kanālu 22
+
All channels
Visi kanāli 2
+
Radio Channels
Vecie gabali -11
+
TV channels
TV kanāli -13
+
New update available!
Pieejams atjauninājums! 0
+
Download now
Lejupielādēt tagad 20
+
Continue to the channel list
Turpināt kanālu sarakstā 4
+
Settings
Iestatījumi 12
+
Skin
Izskats -14
+
Regional channel lists
Reģionālo kanālu saraksts 35
+
Enable visualizer window for audio streams
Aktivizēt vizuālo logu audio plūsmām 36
+
Autoplay last channel on startup
Startējot automātiski atskaņot pēdējo kanālu 15
+
Use Windowless video rendering
Izmantot video samazinātā logā 22
+
Channels
Kanāli 41
+
Play
Atskaņot 16
+
Stop
Stop 25
+
Fullscreen
Pa visu ekrānu 27
+
Volume down
Klusāk 22
+
Volume up
Skaļāk 11
+
bobar
Stop -2
+
oldies
Vecie gabali -11
+
5
TV kanāli -13
+
bobar
Stop -2
+
Paused
Pauze 14
+
Playing
Atskaņo 1
+
Buffering
Buferizācija 24
+
Waiting
Gaida 1
+
End of stream
Straumēšana beigusies -18
+
Connecting
Savienojas 9
+
Error
Kļūda -8
+
Reconnecting
Atjauno saikni 30
+
Ready
Gatavs 7
+
Autoplay
Automātiska atskaņošana 25
+
Visit %s on the web
Apmeklējiet mūs internetā 15
+
New version out
Pieejama jaunāka versija -4
+
Developed by
Izstrādājis 14
+
Translated by
Tulkojis -7
+
Search for update
Meklē atjauninājumus 2
+
Checking for updates...
Pārbauda atjauninājumus... -1
+
Updating channels list...
Atjauno kanālu sarakstu... 8
+
No updates available
Atjauninājumi nav pieejami. 24
+
Channel list updated!
Kanālu saraksts atjaunots! 20
+
Error! Try again later
Kļūda! Mēģiniet vēlāk vēlreiz. -8
+
Add new channel
Pievienot jaunu kanālu 22
+
All channels
Visi kanāli 2
+
oldies
Vecie gabali -11
+
5
TV kanāli -13
+
New update available!
Pieejams atjauninājums! 0
+
Download now
Lejupielādēt tagad 20
+
Continue to the channel list
Turpināt kanālu sarakstā 4
+
Settings
Iestatījumi 12
+
Skin
Izskats -14
+
Regional channel lists
Reģionālo kanālu saraksts 35
+
Enable visualizer window for audio streams
Aktivizēt vizuālo logu audio plūsmām 36
+
Autoplay last channel on startup
Startējot automātiski atskaņot pēdējo kanālu 15
+
Use Windowless video rendering
Izmantot video samazinātā logā 22
+
Channels
Kanāli 41
+
Play
Atskaņot 16
+
Stop
Stop 25
+
Fullscreen
Pa visu ekrānu 27
+
Volume down
Klusāk 22
+
Volume up
Skaļāk 11
+
iheart radio
Visi kanāli 2
+
Your name: Your e-mail: