EDIT TRANSLATION
Language: Latvian
Regions: All regions
English Latvian
Stopped
Stop -4
+
Paused
Pauze 11
+
Playing
Atskaņo 3
+
Buffering
Buferizācija 21
+
Waiting
Gaida -2
+
End of stream
Straumēšana beigusies -16
+
Connecting
Savienojas 7
+
Error
Kļūda -6
+
Reconnecting
Atjauno saikni 27
+
Ready
Gatavs 6
+
Autoplay
Automātiska atskaņošana 25
+
Visit %s on the web
Apmeklējiet mūs internetā 17
+
New version out
Pieejama jaunāka versija -4
+
Developed by
Izstrādājis 14
+
Translated by
Tulkojis -3
+
Search for updates
Meklē atjauninājumus 3
+
Checking for updates...
Pārbauda atjauninājumus... 1
+
Updating channels list...
Atjauno kanālu sarakstu... 9
+
No updates available.
Atjauninājumi nav pieejami. 21
+
Channel list updated!
Kanālu saraksts atjaunots! 15
+
Error! Try again later.
Kļūda! Mēģiniet vēlāk vēlreiz. -6
+
Add new channel
Pievienot jaunu kanālu 21
+
All channels
Visi kanāli 0
+
Radio Channels
Vecie gabali -7
+
TV channels
TV kanāli -9
+
New update available!
Pieejams atjauninājums! -3
+
Download now
Lejupielādēt tagad 20
+
Continue to the channel list
Turpināt kanālu sarakstā 6
+
Settings
Iestatījumi 6
+
Skin
Izskats -11
+
Regional channel lists
Reģionālo kanālu saraksts 33
+
Enable visualizer window for audio streams
Aktivizēt vizuālo logu audio plūsmām 34
+
Autoplay last channel on startup
Startējot automātiski atskaņot pēdējo kanālu 15
+
Use Windowless video rendering
Izmantot video samazinātā logā 21
+
Channels
Kanāli 37
+
Play
Atskaņot 16
+
Stop
Stop 22
+
Fullscreen
Pa visu ekrānu 22
+
Volume down
Klusāk 18
+
Volume up
Skaļāk 13
+
bobar
Stop -4
+
oldies
Vecie gabali -7
+
5
TV kanāli -9
+
bobar
Stop -4
+
Paused
Pauze 11
+
Playing
Atskaņo 3
+
Buffering
Buferizācija 21
+
Waiting
Gaida -2
+
End of stream
Straumēšana beigusies -16
+
Connecting
Savienojas 7
+
Error
Kļūda -6
+
Reconnecting
Atjauno saikni 27
+
Ready
Gatavs 6
+
Autoplay
Automātiska atskaņošana 25
+
Visit %s on the web
Apmeklējiet mūs internetā 17
+
New version out
Pieejama jaunāka versija -4
+
Developed by
Izstrādājis 14
+
Translated by
Tulkojis -3
+
Search for update
Meklē atjauninājumus 3
+
Checking for updates...
Pārbauda atjauninājumus... 1
+
Updating channels list...
Atjauno kanālu sarakstu... 9
+
No updates available
Atjauninājumi nav pieejami. 21
+
Channel list updated!
Kanālu saraksts atjaunots! 15
+
Error! Try again later
Kļūda! Mēģiniet vēlāk vēlreiz. -6
+
Add new channel
Pievienot jaunu kanālu 21
+
All channels
Visi kanāli 0
+
oldies
Vecie gabali -7
+
5
TV kanāli -9
+
New update available!
Pieejams atjauninājums! -3
+
Download now
Lejupielādēt tagad 20
+
Continue to the channel list
Turpināt kanālu sarakstā 6
+
Settings
Iestatījumi 6
+
Skin
Izskats -11
+
Regional channel lists
Reģionālo kanālu saraksts 33
+
Enable visualizer window for audio streams
Aktivizēt vizuālo logu audio plūsmām 34
+
Autoplay last channel on startup
Startējot automātiski atskaņot pēdējo kanālu 15
+
Use Windowless video rendering
Izmantot video samazinātā logā 21
+
Channels
Kanāli 37
+
Play
Atskaņot 16
+
Stop
Stop 22
+
Fullscreen
Pa visu ekrānu 22
+
Volume down
Klusāk 18
+
Volume up
Skaļāk 13
+
iheart radio
Visi kanāli 0
+
Your name: Your e-mail: