EDIT TRANSLATION
Language: Latvian
Regions: All regions
English Latvian
Stopped
Stop -10
+
Paused
Pauze 1
+
Playing
Atskaņo 1
+
Buffering
Buferizācija 13
+
Waiting
Gaida -4
+
End of stream
Straumēšana beigusies -10
+
Connecting
Savienojas 0
+
Error
Kļūda 0
+
Reconnecting
Atjauno saikni 19
+
Ready
Gatavs 1
+
Autoplay
Automātiska atskaņošana 19
+
Visit %s on the web
Apmeklējiet mūs internetā 10
+
New version out
Pieejama jaunāka versija -1
+
Developed by
Izstrādājis 12
+
Translated by
Tulkojis -1
+
Search for updates
Meklē atjauninājumus -3
+
Checking for updates...
Pārbauda atjauninājumus... -4
+
Updating channels list...
Atjauno kanālu sarakstu... 8
+
No updates available.
Atjauninājumi nav pieejami. 14
+
Channel list updated!
Kanālu saraksts atjaunots! 8
+
Error! Try again later.
Kļūda! Mēģiniet vēlāk vēlreiz. -5
+
Add new channel
Pievienot jaunu kanālu 26
+
All channels
Visi kanāli 5
+
Radio Channels
Vecie gabali -2
+
TV channels
TV kanāli -3
+
New update available!
Pieejams atjauninājums! -8
+
Download now
Lejupielādēt tagad 14
+
Continue to the channel list
Turpināt kanālu sarakstā 7
+
Settings
Iestatījumi 0
+
Skin
Izskats -4
+
Regional channel lists
Reģionālo kanālu saraksts 27
+
Enable visualizer window for audio streams
Aktivizēt vizuālo logu audio plūsmām 29
+
Autoplay last channel on startup
Startējot automātiski atskaņot pēdējo kanālu 15
+
Use Windowless video rendering
Izmantot video samazinātā logā 17
+
Channels
Kanāli 28
+
Play
Atskaņot 12
+
Stop
Stop 15
+
Fullscreen
Pa visu ekrānu 10
+
Volume down
Klusāk 12
+
Volume up
Skaļāk 17
+
bobar
Stop -10
+
oldies
Vecie gabali -2
+
5
TV kanāli -3
+
bobar
Stop -10
+
Paused
Pauze 1
+
Playing
Atskaņo 1
+
Buffering
Buferizācija 13
+
Waiting
Gaida -4
+
End of stream
Straumēšana beigusies -10
+
Connecting
Savienojas 0
+
Error
Kļūda 0
+
Reconnecting
Atjauno saikni 19
+
Ready
Gatavs 1
+
Autoplay
Automātiska atskaņošana 19
+
Visit %s on the web
Apmeklējiet mūs internetā 10
+
New version out
Pieejama jaunāka versija -1
+
Developed by
Izstrādājis 12
+
Translated by
Tulkojis -1
+
Search for update
Meklē atjauninājumus -3
+
Checking for updates...
Pārbauda atjauninājumus... -4
+
Updating channels list...
Atjauno kanālu sarakstu... 8
+
No updates available
Atjauninājumi nav pieejami. 14
+
Channel list updated!
Kanālu saraksts atjaunots! 8
+
Error! Try again later
Kļūda! Mēģiniet vēlāk vēlreiz. -5
+
Add new channel
Pievienot jaunu kanālu 26
+
All channels
Visi kanāli 5
+
oldies
Vecie gabali -2
+
5
TV kanāli -3
+
New update available!
Pieejams atjauninājums! -8
+
Download now
Lejupielādēt tagad 14
+
Continue to the channel list
Turpināt kanālu sarakstā 7
+
Settings
Iestatījumi 0
+
Skin
Izskats -4
+
Regional channel lists
Reģionālo kanālu saraksts 27
+
Enable visualizer window for audio streams
Aktivizēt vizuālo logu audio plūsmām 29
+
Autoplay last channel on startup
Startējot automātiski atskaņot pēdējo kanālu 15
+
Use Windowless video rendering
Izmantot video samazinātā logā 17
+
Channels
Kanāli 28
+
Play
Atskaņot 12
+
Stop
Stop 15
+
Fullscreen
Pa visu ekrānu 10
+
Volume down
Klusāk 12
+
Volume up
Skaļāk 17
+
iheart radio
Visi kanāli 5
+
Your name: Your e-mail: