EDIT TRANSLATION
Language: Latvian
Regions: All regions
English Latvian
Stopped
Stop -2
+
Paused
Pauze 19
+
Playing
Atskaņo 5
+
Buffering
Buferizācija 29
+
Waiting
Gaida 6
+
End of stream
Straumēšana beigusies -20
+
Connecting
Savienojas 11
+
Error
Kļūda -10
+
Reconnecting
Atjauno saikni 36
+
Ready
Gatavs 12
+
Autoplay
Automātiska atskaņošana 27
+
Visit %s on the web
Apmeklējiet mūs internetā 14
+
New version out
Pieejama jaunāka versija -1
+
Developed by
Izstrādājis 11
+
Translated by
Tulkojis -9
+
Search for updates
Meklē atjauninājumus 2
+
Checking for updates...
Pārbauda atjauninājumus... 2
+
Updating channels list...
Atjauno kanālu sarakstu... 6
+
No updates available.
Atjauninājumi nav pieejami. 28
+
Channel list updated!
Kanālu saraksts atjaunots! 20
+
Error! Try again later.
Kļūda! Mēģiniet vēlāk vēlreiz. -12
+
Add new channel
Pievienot jaunu kanālu 22
+
All channels
Visi kanāli 6
+
Radio Channels
Vecie gabali -11
+
TV channels
TV kanāli -17
+
New update available!
Pieejams atjauninājums! 12
+
Download now
Lejupielādēt tagad 18
+
Continue to the channel list
Turpināt kanālu sarakstā -1
+
Settings
Iestatījumi 21
+
Skin
Izskats -17
+
Regional channel lists
Reģionālo kanālu saraksts 40
+
Enable visualizer window for audio streams
Aktivizēt vizuālo logu audio plūsmām 40
+
Autoplay last channel on startup
Startējot automātiski atskaņot pēdējo kanālu 16
+
Use Windowless video rendering
Izmantot video samazinātā logā 21
+
Channels
Kanāli 46
+
Play
Atskaņot 18
+
Stop
Stop 27
+
Fullscreen
Pa visu ekrānu 36
+
Volume down
Klusāk 28
+
Volume up
Skaļāk 11
+
bobar
Stop -2
+
oldies
Vecie gabali -11
+
5
TV kanāli -17
+
bobar
Stop -2
+
Paused
Pauze 19
+
Playing
Atskaņo 5
+
Buffering
Buferizācija 29
+
Waiting
Gaida 6
+
End of stream
Straumēšana beigusies -20
+
Connecting
Savienojas 11
+
Error
Kļūda -10
+
Reconnecting
Atjauno saikni 36
+
Ready
Gatavs 12
+
Autoplay
Automātiska atskaņošana 27
+
Visit %s on the web
Apmeklējiet mūs internetā 14
+
New version out
Pieejama jaunāka versija -1
+
Developed by
Izstrādājis 11
+
Translated by
Tulkojis -9
+
Search for update
Meklē atjauninājumus 2
+
Checking for updates...
Pārbauda atjauninājumus... 2
+
Updating channels list...
Atjauno kanālu sarakstu... 6
+
No updates available
Atjauninājumi nav pieejami. 28
+
Channel list updated!
Kanālu saraksts atjaunots! 20
+
Error! Try again later
Kļūda! Mēģiniet vēlāk vēlreiz. -12
+
Add new channel
Pievienot jaunu kanālu 22
+
All channels
Visi kanāli 6
+
oldies
Vecie gabali -11
+
5
TV kanāli -17
+
New update available!
Pieejams atjauninājums! 12
+
Download now
Lejupielādēt tagad 18
+
Continue to the channel list
Turpināt kanālu sarakstā -1
+
Settings
Iestatījumi 21
+
Skin
Izskats -17
+
Regional channel lists
Reģionālo kanālu saraksts 40
+
Enable visualizer window for audio streams
Aktivizēt vizuālo logu audio plūsmām 40
+
Autoplay last channel on startup
Startējot automātiski atskaņot pēdējo kanālu 16
+
Use Windowless video rendering
Izmantot video samazinātā logā 21
+
Channels
Kanāli 46
+
Play
Atskaņot 18
+
Stop
Stop 27
+
Fullscreen
Pa visu ekrānu 36
+
Volume down
Klusāk 28
+
Volume up
Skaļāk 11
+
iheart radio
Visi kanāli 6
+
Your name: Your e-mail: