EDIT TRANSLATION
Language: Czech
Regions: All regions
English Czech
Stopped
Stop -28
+
Paused
Pauza -9
+
Playing
http://www.play.cz/listen/listen.php?sh=beat&bitrate=128&stype=WMA 7
Hrát -25
+
Buffering
Buffering 19
+
Waiting
Čekejte -22
+
End of stream
Konec streamu 19
+
Connecting
Připojování -57
+
Error +
Reconnecting
Znovupřipojování -9
+
Ready
Připraven -9
+
Autoplay +
Visit %s on the web
Navštivte %s na webu -30
+
New version out
Vyšla nová verze: 13
Vyšla nová verze -13
+
Developed by +
Translated by +
Search for updates
Hledám aktualizace 0
+
Checking for updates...
Hledám aktualizace... 3
+
Updating channels list...
Obnovuji seznam kanálů... 27
+
No updates available.
Žádné dostupné aktualizace. 20
+
Channel list updated!
Seznam kanálů obnoven! -5
+
Error! Try again later.
Chyba! Zkuste to znovu později. 6
+
Add new channel
Přidat nový kanál 37
+
All channels
Všechny kanály 0
+
Radio Channels
http://www.play.cz/listen/listen.php?sh=beat&bitrate=128&stype=WMA 65
http://www.play.cz/listen/listen.php?sh=kissmorava&bitrate=128&stype=WMA 34
Radio channels 18
+
TV channels
TV channels 25
+
New update available! +
Download now +
Continue to the channel list +
Settings +
Skin +
Regional channel lists +
Enable visualizer window for audio streams +
Autoplay last channel on startup +
Use Windowless video rendering +
Channels +
Play +
Stop +
Fullscreen +
Volume down +
Volume up +
bobar
Stop -28
+
oldies
http://www.play.cz/listen/listen.php?sh=beat&bitrate=128&stype=WMA 65
http://www.play.cz/listen/listen.php?sh=kissmorava&bitrate=128&stype=WMA 34
Radio channels 18
+
5
TV channels 25
+
bobar
Stop -28
+
Paused
Pauza -9
+
Playing
http://www.play.cz/listen/listen.php?sh=beat&bitrate=128&stype=WMA 7
Hrát -25
+
Buffering
Buffering 19
+
Waiting
Čekejte -22
+
End of stream
Konec streamu 19
+
Connecting
Připojování -57
+
Error +
Reconnecting
Znovupřipojování -9
+
Ready
Připraven -9
+
Autoplay +
Visit %s on the web
Navštivte %s na webu -30
+
New version out
Vyšla nová verze: 13
Vyšla nová verze -13
+
Developed by +
Translated by +
Search for update
Hledám aktualizace 0
+
Checking for updates...
Hledám aktualizace... 3
+
Updating channels list...
Obnovuji seznam kanálů... 27
+
No updates available
Žádné dostupné aktualizace. 20
+
Channel list updated!
Seznam kanálů obnoven! -5
+
Error! Try again later
Chyba! Zkuste to znovu později. 6
+
Add new channel
Přidat nový kanál 37
+
All channels
Všechny kanály 0
+
oldies
http://www.play.cz/listen/listen.php?sh=beat&bitrate=128&stype=WMA 65
http://www.play.cz/listen/listen.php?sh=kissmorava&bitrate=128&stype=WMA 34
Radio channels 18
+
5
TV channels 25
+
New update available! +
Download now +
Continue to the channel list +
Settings +
Skin +
Regional channel lists +
Enable visualizer window for audio streams +
Autoplay last channel on startup +
Use Windowless video rendering +
Channels +
Play +
Stop +
Fullscreen +
Volume down +
Volume up +
iheart radio
Všechny kanály 0
+
Your name: Your e-mail: