EDIT TRANSLATION
Language: Czech
Regions: All regions
English Czech
Stopped
Stop -27
+
Paused
Pauza -15
+
Playing
http://www.play.cz/listen/listen.php?sh=beat&bitrate=128&stype=WMA 3
Hrát -22
+
Buffering
Buffering 15
+
Waiting
Čekejte -20
+
End of stream
Konec streamu 15
+
Connecting
Připojování -49
+
Error +
Reconnecting
Znovupřipojování -13
+
Ready
Připraven -11
+
Autoplay +
Visit %s on the web
Navštivte %s na webu -32
+
New version out
Vyšla nová verze: 11
Vyšla nová verze -13
+
Developed by +
Translated by +
Search for updates
Hledám aktualizace -1
+
Checking for updates...
Hledám aktualizace... -6
+
Updating channels list...
Obnovuji seznam kanálů... 19
+
No updates available.
Žádné dostupné aktualizace. 11
+
Channel list updated!
Seznam kanálů obnoven! -5
+
Error! Try again later.
Chyba! Zkuste to znovu později. 3
+
Add new channel
Přidat nový kanál 27
+
All channels
Všechny kanály -9
+
Radio Channels
http://www.play.cz/listen/listen.php?sh=beat&bitrate=128&stype=WMA 53
http://www.play.cz/listen/listen.php?sh=kissmorava&bitrate=128&stype=WMA 25
Radio channels 16
+
TV channels
TV channels 25
+
New update available! +
Download now +
Continue to the channel list +
Settings +
Skin +
Regional channel lists +
Enable visualizer window for audio streams +
Autoplay last channel on startup +
Use Windowless video rendering +
Channels +
Play +
Stop +
Fullscreen +
Volume down +
Volume up +
bobar
Stop -27
+
oldies
http://www.play.cz/listen/listen.php?sh=beat&bitrate=128&stype=WMA 53
http://www.play.cz/listen/listen.php?sh=kissmorava&bitrate=128&stype=WMA 25
Radio channels 16
+
5
TV channels 25
+
bobar
Stop -27
+
Paused
Pauza -15
+
Playing
http://www.play.cz/listen/listen.php?sh=beat&bitrate=128&stype=WMA 3
Hrát -22
+
Buffering
Buffering 15
+
Waiting
Čekejte -20
+
End of stream
Konec streamu 15
+
Connecting
Připojování -49
+
Error +
Reconnecting
Znovupřipojování -13
+
Ready
Připraven -11
+
Autoplay +
Visit %s on the web
Navštivte %s na webu -32
+
New version out
Vyšla nová verze: 11
Vyšla nová verze -13
+
Developed by +
Translated by +
Search for update
Hledám aktualizace -1
+
Checking for updates...
Hledám aktualizace... -6
+
Updating channels list...
Obnovuji seznam kanálů... 19
+
No updates available
Žádné dostupné aktualizace. 11
+
Channel list updated!
Seznam kanálů obnoven! -5
+
Error! Try again later
Chyba! Zkuste to znovu později. 3
+
Add new channel
Přidat nový kanál 27
+
All channels
Všechny kanály -9
+
oldies
http://www.play.cz/listen/listen.php?sh=beat&bitrate=128&stype=WMA 53
http://www.play.cz/listen/listen.php?sh=kissmorava&bitrate=128&stype=WMA 25
Radio channels 16
+
5
TV channels 25
+
New update available! +
Download now +
Continue to the channel list +
Settings +
Skin +
Regional channel lists +
Enable visualizer window for audio streams +
Autoplay last channel on startup +
Use Windowless video rendering +
Channels +
Play +
Stop +
Fullscreen +
Volume down +
Volume up +
iheart radio
Všechny kanály -9
+
Your name: Your e-mail: